Zon, wind, regen en gekleurde blaadjes.

Er vallen meer gekleurde blaadjes.

Ja, dat heb je nou in de herfst. Zo nu en dan zon, af en toe regen (soms veel), wind (soms ook veel) en gekleurde blaadjes. Die laatsten vallen nu in wat grotere hoeveelheden dan een week tevoren. Maar dat hoort allemaal bij de herfst (= open deur!).

Er is nu zo veel regen gevallen dat in De Bilt is vastgesteld, met 200 mm., dat het daar de natste oktobermaand ooit is geweest.

Wat de wind betreft, het waaide soms ook wel best hard aan de kust, zoals op 2 november.

Er op of er onder.

Op de Sallandse Heuvelrug is het er op of er onder voor de korhoenders. Als er niet heel snel wordt begonnen met de aanpak van het leefgebied, dan is deze soort niet meer te houden in ons land. Men kan dan wel ophouden met steeds weer opnieuw bij plaatsen van vogels uit Zweden. Dat bijplaatsen kost tonnen; tot 2026 wel acht ton. De oorzaak van het niet voldoende vermeerderen zijn de voortdurende aanvallen van de havik en marter en de veel te hoge stikstofdepositie, waardoor er veel te weinig insekten zijn. Daardoor gaan de kuikens door verhongering dood.

Agenda:

Heel erg jammer dat de excursies op zaterdag 28 oktober niet zijn door gegaan. Ik had mij er persoonlijk al wel wat op verheugd. Maar ja, als er te weinig deelname is wordt het voor de te bezoeken adressen er absoluut minder leuk op!

Maar niet getreurd, u krijgt nog een kans op donderdag 23 november in de grote zaal van café/restaurant Overwijk in Tijnje, Heawei 9 8406 AV.

Dhr. Wil Grond komt een diapresentatie geven van diverse vogels op IJsland. Zoals de papegaaiduikers.

Daarnaast zullen er ook opnames te zien zijn van harlekijneenden.

U bent voor deze bijeenkomst allen van harte uitgenodigd en mag absoluut in groten getale verschijnen. Jazeker……..

Wanneer was het ook al weer? Donderdagavond 23 november a.s.

Plaagdier.

De rivierkreeft is een gevaar voor de Nederlandse wateren. Daarnaast raakt de biodiversiteit in het water ook al in gevaar.

De Tweede Kamer vraagt om méér mogelijkheden om die kreeften te mogen vangen. Nu zijn dat slechts 10 beroepsvissers. Dat is natuurlijk veel te weinig. Maar de minister is er niet zo voor. Die is bang dat de bijvangsten niet worden teruggeplaatst. De Tweede Kamer kan best leven met een versoepeling van de vangstmogelijkheden door bijv. boeren en sportvissers. De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en tevens intussen, door hun enorme aantallen, ook een plaagdier!

Als we in Nederland niet beter ons best mogen doen, komen we er nooit meer van af!

Vogelgriep.

Er is vogelgriep vastgesteld op Antarctica. Als het daar voor komt, kun je er op wachten dat er daar héél veel slachtoffers zullen vallen. Het eerste geval is geconstateerd op een eiland in de buurt, het zogenaamde Bird Island; maar er zijn weinig meetstations in deze contreien.

In een populatie grote jagers is de vogelgriep nu vastgesteld. Dat het hierna heel slecht zal gaan met vogels aldaar staat wel vast. Veel soorten leven daar in kolonies, zoals bijv.de albatrossen en de pinguïns.

De grote jager is een roofmeeuw, die jongen en eieren van andere soorten pakt. Deze vogelsoort komt zodoende veel en vaak in andere kolonies, zoals pinguïns, albatrossen en meeuwen.

Van Zuid Amerika naar Antarctica is zo’n 2000 kilometer, maar vanaf Zuid Amerika naar datzelfde Bird Island is maar 1000 kilometer. Dat is dus veel dichterbij. Een sterftepercentage van 50-75 %  is heel goed mogelijk.

Vogels leven er vaak heel dicht op elkaar en hele pinguïnkolonies kunnen daar omvallen. De kans dat daar vogelsoorten uitsterven is er heel erg groot!

In Memoriam:

Dinsdag 31 oktober j.l. overleed Koba de Boer, echtgenote van ons trouwe regiolid Joop Dijkstra uit Leeuwarden. Joop is als enthousiast lid zeer regelmatig aanwezig op regiobijeenkomsten. Bij bijzondere gelegenheden en uitstapjes kwam Koba ook vaak mee. Wij wensen Joop en zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Dat zij moge rusten in vrede!

 

Deze moet ik nog even kwijt:

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 19 november.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *