Zinderende nazomer.

Agenda.

De regioagenda is helemaal leeg. Er staat helemaal geen enkele aktiviteit in gepland. Voorlopig moeten we het daar mee doen. Het verenigingsleven staat even op een zeer laag pitje. Het regiobestuur is zich aan het beraden. Mocht er wat gepland worden, zal dat vast wel in uw mailbox verschijnen. Controleer daarom deze regelmatig!

Prachtig nazomerweer.

Prachtig nazomerweer met ongekende hoge temperaturen voor het midden van de septembermaand. Nog nooit werden op 15 september zulke hoge temperaturen van ver boven de 30°C gemeten. Dit is weer zo’n rekord, zoals er al zo veel zijn geweest in 2020. Op zulke dagen was het soms maar moeilijk  zoeken naar afkoeling, vooral omdat er bijna geen zuchtje wind stond. Dan was er slechts één oplossing, net zoals tijdens de hittegolf van een tijdje geleden, het water in! Want dan pas kon je voldoende afkoelen!! Of gewoon wachten op de nachten. Want die waren dan,qua temperatuur, wel weer prettig laag, zo rond de 10 º C.

Bijna 300 jaren later….

Na bijna 300 jaar is de lynx terug in de Belgische Ardennen. Door middel van een foto, ( niet deze ) gemaakt door een wildcamera, werd het dier vastgelegd. Eindelijk was het dan duidelijk, na jaren van speculeren. Want er waren diverse onduidelijke en niet te herleiden waarnemingen geweest. Al 25 jaar werden er meldingen van een soortgelijk dier gedaan. Deze katachtige wordt ook wel “het spook van het bos”genoemd, omdat ze zo verschrikkelijk schuw zijn.

Het was klaarblijkelijk voorheen bijna onmogelijk om er eentje op beeld vast te leggen. Waar dit dier vandaan komt is vooralsnog een raadsel. Men vermoed echter dat het mogelijk een nakomeling is van uitgezette dieren. In Duitsland en Frankrijk zijn destijds in het kader van herintroduktie dieren losgelaten. Het heeft er alle schijn van, dat deze lynx nu een eigen territorium heeft in de Semoivallei in Wallonië.

Uitsterven.

U weet allemaal dat het met de dino niet goed is afgelopen. Je kunt ook wel zeggen heel slecht, want deze kolossale dieren zijn inmiddels al héél lang compleet uitgestorven.

Het wordt echter nog een beetje erger. Dierenpopulaties in de gehele wereld zijn sinds 1970 met 68% afgenomen. De mens is de oorzaak van al die ellende. Door allerhande menselijke aktiviteiten zijn hele ecosystemen aangetast en/of vernietigd. In de tropische gebieden in Midden-, en Zuid Amerika gaat het het snelst. Daar ging het met 94% achteruit.Ook in Afrika gaat het slecht.

Met zoetwaterpopulaties gaat het ook steeds minder goed. Daar is een afname 84% geconstateerd. Bijna 1 op de 3 zoetwatersoorten gaat met uitsterven worden bedreigd. Het meeste gevaar lopen grote zoetwaterdieren als het nijlpaard, rivierdolfijn, steur en bever. Belangrijke oorzaken zijn o.a.ontbossing en overexploitatie. Door verschillende metingen betreffende de biodiversiteit te doen, kan bijv. de groepsgrootte van meer dan 21000 diersoorten worden vastgesteld.

Als de dalende trends in dit tempo doorzetten, dreigen er over 100 jaar een miljoen soorten dieren, insekten en planten uit te sterven. Dat is natuurlijk niet zo best! Aan de andere kant zijn de exoten, die zoals op bovenstaand plaatje in Nederland voorkomen, misschien dan ook wel verdwenen!

Tellingen.

Vanaf 12 september j.l. begon voor 100 vrijwillige Friese tellers van SOVON vogelonderzoek het telseizoen. Slechts twee specifieke watervogelsoorten worden er geteld: zwanen en ganzen.

Maar dat zijn er natuurlijk nog al wat, want er zijn verschillende soorten ganzen en ook een paar soorten zwanen. In de periode vanaf half september tot half april (altijd op de helft van de maand) worden alle soorten apart geteld. Iedere teller heeft zijn/haar eigen tel-gebied. Vooral de kleine rietgans heeft speciale belangstelling. Daarvan komen er steeds  minder naar ons land. Heel veel van de aantallen, die deze kant opkomen, blijken al in Denemarken te zijn blijven hangen. De vogels, die nog wel Nederland aandoen, vliegen vaak later nog door naar België. De totale populatie van de kleine rietgans wordt geschat op rond de 530 000. Het overgrote deel daarvan broedt op IJsland en Groenland en vliegt naar Engeland om daar de winter door te brengen.  De groep die Nederland aandoet komt van Spitsbergen en volgt de Noorse kust naar ons land en België. Dat is slechts een klein deel van de algehele populatie.

Problemen oplossen.

Er zijn in onze provincie al lang een paar problemen, die nodig moeten worden opgelost. Het gaat hier om de ganzenoverlast en de weidevogelpredatie. Onze Provinciale Staten willen dat daar verandering in komt en zijn een plan aan het bedenken. De Friese Fauna Beheer Eenheid, een organisatie waar veel mensen van o.a. natuur beherende organisatie in zijn vertegenwoordigd, krijgt een zogenaamde startnotitie. Vandaaruit krijgt deze organisatie meer mogelijkheden, o.a. voor de Friese jagers.

Die zouden door voorgestelde maatregelen van die FBE meer armslag kunnen krijgen. Hoe dat er uit gaat zien is nu nog afwachten. De weidevogels hebben te lijden en hun leefgebieden staan onder druk. Dat laatste is niet zo snel op te lossen, maar aan de predatiedruk zou mogelijk wel wat meer gedaan moeten worden. Het zou goed zijn als veel predatoren en ook de huiskatten en bijvoorbeeld de ooievaars (en reigers) meer worden vervolgd. De aanpak van predatoren is niet zo gemakkelijk. De vos is landelijk bejaagbaar. De steenmarter staat ook bekend als notoire eier-, en kuikendief, maar mag nog lang niet overal aangepakt worden. Heel goed dat er nu flink meer aandacht voor de problemen is, maar het zal vast nog wel een tijdje duren voordat er concrete oplossingen komen.

Crisis.

Nog steeds houdt het coronavirus een heleboel zaken in de greep. Veel dingen kunnen niet, als er bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand van elkaar wordt gehouden. Als daar regelmatig de hand mee wordt gelicht, kan het wel eens goed fout gaan. Dat is nu wel gebleken, want het aantal Covid-19 besmettingen loopt eigenlijk alleen maar veel te snel op.

Regelmatig handen wassen met zeep en die 150 cm. tot elkaar respecteren. Dus net zo zorgvuldig met elkaar omgaan, zoals op de onlangs gehouden Prinsjesdag was te zien. Het normaal vertoonde pracht en praal was veranderd in schitterende eenvoud en soberheid.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

De volgende bijdrage is rond 4 oktober.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *