Soms een koude nacht.

Als er dan in deze periode een hogedrukgebied boven onze contreien hangt, dan zorgt dat vaak ook voor mooi, zonnig en rustig weer. Echter als de nachten dan ook helder zijn en het wordt wat mistig, dan kan door de lagere temperaturen, zo onder het vriespunt, er heel gemakkelijk op alle wat uitstekende delen van o.a. planten, bomen en struiken etc., rijp ontstaan. Dat is vooral ‘s morgens vroeg een mooi gezicht, later, als de temperatuur nog weer wat omhoog gaat is die rijp snel verdwenen. We hadden de afgelopen tijd dus van die mooie dagen, maar ook een paar flinke natte.

Agenda.

Voor de rest van 2019 staan er voor regio Fryslân geen bijeenkomsten meer gepland.

Op 16 januari 2020 is er de jaarlijks terugkerende ledenjaarvergadering, met zover nu bekend een Nieuwjaarsborrel!

De bijeenkomsten worden gehouden in Café-restaurant Overwijk, Heawei 9 8406 AV Tijnje

Uitbreiding van het gezin!

Bij  de Westereen is in een weiland aan de Kuikhornsterweg en span zwarte zwanen gesignaleerd. Dit stel bleek al 5 jongen te hebben. Op zich is dat niet heel vreemd, omdat deze vogels beginnen te leggen als het in het land van herkomst voorjaar gaat worden en dan wordt het hier herfst. Dit is een eigenschap die ze niet zijn kwijtgeraakt. Aangezien het hier nog wel steeds redelijke temperaturen zijn (geen strenge vorst of zo) is het heel goed mogelijk dat deze jonge zwarte zwanen het gaan overleven en groter gaan groeien. Op een middenpagina van de Leeuwarder Courant van 16 november j.l. stond een grote foto van een zwarte zwaan met jongen. Als er een dergelijke foto in deze krant staat, kun je er bijna wel van uitgaan, dat die gemaakt is door Marcel van Kammen en dat was ook zo. Al twee keer heeft deze fotograaf voor de Friese Aviornisleden een mooie presentatie gegeven van heel veel van eigen werk, tijdens een bijeenkomst in de grote zaal van Overwijk in Tijnje.

Gevaar!

Dit afgebeelde kleine vogeltje is absoluut niet gevaarlijk, het Usutuvirus is dat wel en is voor de vierde keer in Nederland vastgesteld en zijn er opnieuw dode vogels gevonden. Het aantal dode merels, die vooral de vorige keren slachtoffer van dit virus waren, is behoorlijk minder geworden. Ze waren nog wel de klos, want bij 4 merels, een boerenzwaluw, huismus en een heggenmus is het virus aangetroffen. Datzelfde virus is ook gevonden bij een paar gehouden vogels, als een beo, sierduif en een zebravink. Muggen zijn de verspreiders van deze dodelijke ziekte.

Geanimeerde bijeenkomst.

Ademloos en muisstil hebben de 23 bezoekers in de zaal op donderdagavond 21 november geluisterd en gekeken naar de uiteenzetting van Belgische Paulo Raeymaekers. Hij is o.a. stamboekhouder van de goud-, en Lady Amherst fazanten en daarnaast ook bezig met het soortzuiver verkrijgen van de tragopanen-soorten. Samen met een paar ander bevlogen fazantenmensen heeft Paulo onderzoek gedaan naar soortzuiverheid van de goudfazanten a.d.h. van uiterlijke kenmerken. Daarvoor is men begonnen met het bekijken van veel, uit het wild afkomstige, dode vogels (de zogenaamde “balgen”) in een museum in Engeland. Tevens deed men onderzoek naar levende vogels in het land van herkomst China, door de daar in o.a. dierentuinen voorkomende exemplaren te toetsen. De spreker liet duidelijk merken in de loop der jaren een schat aan gegevens te hebben verzameld, betreffende de soortzuiverheid. In de periode toen dit uitgebreide vooronderzoek plaatsvond, was het onderzoek via DNA-materiaal naar de genetische zuiverheid nog niet zo ver als vandaag de dag.

Paulo Raeymaekers is op bovenstaande foto achter de tafel te zien, met daar naast  onze landelijke voorzitter Wobbe Bouma, die, als fervent liefhebber van hoenderachtigen, deze presentatie niet wilde missen en daarvoor ook naar Tijnje was afgereisd.

                                                       

Was er nog meer? Jazeker, de presentatie ging o.m.ook nog over de speciale ringen voor soortzuivere goudfazanten. Alle vogels, die daar onder vallen krijgen een speciale pootring in de 5000-categorie, met daarbij een stamboombriefje. Bij een verandering in de status van de goudfazant wordt de eigenaar dringend verzocht dit briefje terug te sturen aan de stamboekhouder. Immers als de hoeveelheden gegevens toenemen wordt de kans op soort-onzuiverheden als maar kleiner.

Dhr. Paulo Raeymakers houdt zich niet alleen bezig met de twee soorten kraagfazanten. De verschillende soorten tragopanen kwamen ook aan de orde en drie daarvan zeer speciaal. De drie soorten, Temminck, Satyr en Cabot werden en worden het meest gehouden en daarmee werd ook het meest gekruist. De werkgroep heeft zich dan ook speciaal bezig gehouden om via DNA-onderzoek de kruisingen vast te kunnen stellen om zodoende steeds dichter bij de oorspronkelijke en soortzuivere dieren terecht te kunnen komen.

Al met al, deze indrukwekkende aktie’s van de werkgroep te hebben gezien via de uiteenzetting van dhr. Raeymakers, krijg je een groot respect voor de werkzaamheden die deze mensen van de werkgroep hebben gedaan en nog steeds doen. Dankzij hen is de soortzuiverheid van de vogels, vallend onder deze werkgroep, op een heel hoog plan gekomen (petje af!) Dat is het uiteindelijke doel, vogels houden met de zo hoogst mogelijke soortzuiverheid!

Ter uwer informatie: Ik vond nog een interessant artikel (oude doos) over de goud-, en de Lady Amherst-fazanten, geschreven door Franz Duister in ons boekje  39e jaargang Nr 224 van april 2012, op de blz.60 t/m 71. Het gehele verhaal van Dhr.Paulo Raeymaekers moet ook ooit beschreven staan in een Aviornisboekje, maar dat heb ik even niet gevonden.

De grootste uilensoort van de wereld!

Voor het allereerst heeft er een stel oehoes met succes een nest met drie jongen grootgebracht in het nationale park Het Drents-Friese Wold. Het is vrijwel zeker dat dit het eerste broedgeval hier in deze streek is. In april werden er al braakballen gevonden.  Uilenballen van de oehoe zijn niet te vergelijken met die van andere soorten uilen, want ze zijn uitzonderlijk groot. Op 13 juni werd er een jonge vogel, vermoedelijk een jonge uil, gevonden en naar de Fûgelhelling gebracht. Daar zag men direkt dat het om een nog niet vliegvlugge jonge oehoe ging. Er werd in de buurt van de vindplaats van het jong een nest gevonden en daarop werd die gevonden vogel teruggeplaatst. Via camera’s werd waargenomen dat er nog twee jongen waren, die ook terugkwamen op het nest en door de ouders werden gevoerd. Uit de braakballen en prooiresten kon worden vastgesteld waar de jongen en hun ouders van leefden. Dat waren vooral bruine ratten, egels, jonge hazen, een jonge buizerd, jonge bosuil en volwassen ransuil. Eigenlijk is het Drents-Friese Wold een wat voedselarm gebied en het is daarom ook zo knap, dat dit uilenpaar desondanks daar drie jongen heeft kunnen grootbrengen. Vermoedelijk is dit oehoe-koppel afkomstig uit Duitsland en zal mogelijk volgend jaar hier in dit gebied ook weer een broedpoging wagen.

Goedheiligman.

Het is december en gewoontegetrouw is Sinterklaas al een tijdje in Nederland. U ziet uit een archief een oud plaatje van een Sinterklaas, die het heel wat anders aanpakt, dan u tegenwoordig van hem gewend bent. Hiermee aangevend, dat tijden veranderen. Want er veranderd wel meer! Over de daken rijden op zijn schimmel was voorheen een prettige bezigheid voor Sinterklaas en paard. Tegenwoordig levensgevaarlijk, omdat er overal van die zonnepanelen op de daken zijn gemonteerd en die dingen zijn spiegelglad!  Wat vroeger heel gewoon en duidelijk was, dat het paard van de Sint een schimmel was. We wisten niet beter! Tegenwoordig blijkt dat het al jaren  een doodgewoon zwart paard is geweest, dat door een piet elke keer opnieuw wit werd geverfd!

De ophef over de kleur van de hulp van deze oude man neemt griezelige proporties aan en op den duur zal het wel gebeuren, dat deze figuur ook wel een andere kleur zal kunnen gaan krijgen. Persoonlijk vraag ik mij al tijden af, waarom er geen compleet andere kleur gekozen wordt, als zwart dan zo moeilijk blijkt? Waarom dan geen rood, groen, geel, of blauw? Nee blauw kan niet vanwege dan een te grote overeenkomst met de Smurfen! Aan de ene kant is er heel veel te doen over “black face” maar je hoort, aan de andere kant, diezelfde anti mensen niet over de al maar groter wordende idiote en peperdure hype rondom “Black Friday”! Waarom heet dat eigenlijk zo? Dat zal dan op den duur ook wel  “roetveeg” friday” moeten worden!

Vreemde vogels gezien.

Nou is dat ook weer niet helemaal eerlijk, want pestvogels komen wel eens vaker in Nederland voor. Het zijn onregelmatig voorkomende wintergasten, soms zijn ze er wel en soms ook wel weer niet en het komt ook wel eens voor dat er een heleboel komen, een soort invasie. De oorsprong van de pestvogels zijn de sparrenbossen van noordelijk Scandinavië  en Rusland. Als de bessen, hun hoofdvoedsel, daar op zijn gaan ze op zoek en zakken ze af naar het zuiden. In groepjes foerageren ze dan. Samen zoeken ze de bes dragende bomen en stuiken af. Het is eigenlijk gek, dat deze vogelsoort, eenmaal in bijvoorbeeld de Nederlandse parken en tuinen, niet erg schuw zijn, terwijl ze in hun natuurlijke habitat, “de eeuwig zingende bossen” jaarrond geen mens tegenkomen. Mooi zijn ze wel, bijna tropisch exotisch!

Opvolger gezocht.

Per januari 2020 is het bestuur van Aviornis regio Fryslân op zoek naar een nieuwe penningmeester, omdat de huidige, Ep Boezerooy te kennen heeft gegeven er mee te willen stoppen.  Mocht er nu onder de lezers/leden van onze regio iemand staan te trappelen van ongeduld, omdat hij/zij dit altijd al heeft willen doen en op die manier als vrijwilliger ook zijn/haar steentje kan bijdragen aan het welzijn van de Friese regio van Aviornis. Willen meewerken aan de leuke club van liefhebbers van oorspronkelijke vogels, regio Fryslân? Schroom niet en zoek kontakt met het bestuur (dat daarvoor dankbaar zal zijn!).

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage is rond 15 december.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *