Winter, geen ja en geen nee!

Veel heil en zegen!

De eerste officiële vorst van deze winter werd vastgesteld op, welk een toeval, 21 december. Dat was precies op de dag dat ook de meteorologische winter begon. Het werd in midden Nederland even zelfs -5°C. Toen ging het even kwakkelen en rond de eerste Kerstdag werd het nog ietsje kouder. Hier in het noorden werd zelfs matige vorst gemeten. Ook werd er veel gestrooid!

De voorspellingen voor de Kerstdagen kwamen niet helemaal uit, er viel weinig of nauwelijks sneeuw. Geschaatst kon er wel degelijk. Op ondergelopen weilanden in polders werd er druk gebruik van gemaakt!

Maar het was allemaal slechts tijdelijk! Direkt na deze twee feestdagen liepen de temperaturen al weer snel op. In een zeer korte periode een temperatuurverschil van zo maar 20 ºC. De overgang van 2021 naar 2022 is qua temperatuur de warmste ooit geworden. Temperaturen in de dubbele cijfers. Zowel overdag als ‘s nachts!

Een ander pluspunt is het feit, dat nu langzamerhand de dagen gaan lengen! We gaan de goeie kant weer op!

Trekvogels.

Op o.a. Schiermonnikoog zijn heel veel dode kanoeten gevonden.

De op bovenstaande foto getoonde vogels zijn in zomerkleed. Dan zien ze er wat bruiner uit. In hun winterkleed zijn ze meer grijs/wit van kleur.

Er zijn flinke aantallen dode vogels gevonden langs de kust. Maar niet alle exemplaren werden gevonden, het zouden er zo maar veel meer kunnen zijn geweest. De Waddenzee is een heel belangrijk foerageergebied voor deze trekvogelsoort. Er werd in eerste instantie aan een besmetting van vogelgriep gedacht. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat is helaas voor deze mooie trekvogels ook waarheid gebleken. De kanoeten bleken besmet te zijn met vogelgriep.

Vogelgriep (vervolg).

Sinds eind oktober van 2021 zijn er al 450.000 stuks pluimvee-vogels geruimd. Kippen ,kuikens, eenden, en kalkoenen werden allemaal gedood. Soms omdat er een uitbraak was in zo’n grote schuur. Soms omdat dat preventief nodig was.

In een pluimveebedrijf in Ysselsteyn in Limburg werd ook onlangs de vogelgriep geconstateerd. Daar werden 240.000 (tweehonderdveertigduizend) kalkoenen geruimd. Twee andere bedrijven, van dezelfde eigenaar, waar hetzelfde personeel ook regelmatig in en uit liep, werden preventief geruimd. Daarbij werden nog eens 40.000 (veertigduizend) dieren gedood. Op een paar andere bedrijven, daar in de buurt, werden de dieren voortdurend getest. Er zijn daar in de omgeving nog (schrik niet) 69 pluimveebedrijven!

Wereldwijd is afgelopen jaar op het gebied van vogelgriep het allerergste jaar ooit geweest. Heel veel wilde vogels zijn er door getroffen, overal over de wereld. Zo ook in Israël waar meer dan duizend doortrekkende kraanvogels zijn getroffen door het virus.

Het openbare leven.

We moeten nog maar weer even geduld uitoefenen.

Het openbare leven zit voorlopig nog wel een 14 dagen gewoon op slot. Het zal na deze 14 dagen mogelijk wel wat anders worden, maar daar is nu nog helemaal geen zicht op. Afwachten dus!

Het gaat overigens niet zo goed met het netjes opbergen van de wegwerp gezichtsmaskers, ook wel “mondkapjes”genoemd. Ze worden helaas maar al te vaak gewoon ergens weggegooid. Maar dat geeft natuurlijk wel rommel op plekken, waar deze dingen helemaal niet horen te liggen. Niet in de natuur, maar gewoon in de daarvoor bestemde afvalbak!

Jaarovergang.

Ondanks het feit, dat er in ons land een algemeen vuurwerkverbod gold, was er blijkbaar tijdens de overgang naar 2022 nog genoeg over van het jaar daarvoor. Als je zo om je heen keek, ging er nog genoeg de lucht in. Of het was juist met opzet in België ingekocht om het tijdens de jaarovergang in Nederland te gaan gebruiken. Ondanks dat verbod vielen er in Nederland toch maar weer zo’n meer dan 100 vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel. Er viel een dode en een zwaar gewonde, iemand mist nu een hand en een voet. Er raakte nog een persoon zijn hand kwijt en er was bijv. een ontploffing in het gezicht. Gelukkig heel weinig klanten voor de oogkliniek!

Het was ook niet overal een rustige nacht. Op een aantal plaatsen in onze provincie waren rellen met aanhoudingen en gewonde agenten. In andere provincies moesten M.E’ers de hulpdiensten beschermen. Er raakten huizen, zolders en een school in brand. In Gelderland, in een oude steenfabriek, werd door de politie een illegaal feest, met meer dan 3000 deelnemers, beëindigd.

Het verenigingsleven.

Ook hier is nog even niets te beleven. Tenzij er ruimte is om op donderdag 27 januari a.s. een regiobijeenkomst te mogen kunnen houden. Dat is dan geheel afhankelijk van de op dat tijdstip geldende landelijke regels. Intussen is het regiobestuur naarstig op zoek naar een regiolid, die wel belangstelling heeft om regiovoorzitter te willen worden. De huidige heeft aangegeven wel met het voorzitterschap te willen stoppen. Daarnaast is er ook behoefte om een regiolid toe te voegen aan het bestuur.

Hebt u mogelijk wel belangstelling? Schroom niet en zoek kontakt met het bestuur!

Dus, het bestuur zoekt een nieuwe voorzitter en een nieuw regiobestuurslid.

Het fazantenboek.

Het al veel besproken fazantenboek is deze maand voor een ieder beschikbaar geworden. Het is door Aviornis uitgegeven en in iedere regio nu verkrijgbaar. De prijs is, net als het al eerder uitgegeven watervogelboek, €59,95. Als u belangstelling hebt om dat bijzonder fraaie fazantenboek te willen aanschaffen, stuur dan een mail. Stuur een mail naar onze penningmeester Bauke van der Heide, heideb@knid.nl of bel 06-18466966.

Wilt u nu al weten hoe een artikel in dat fazantenboek er uit ziet, kijk dan even in het augustusnummer van ons boekje van 2020, vanaf blz.44.

Bijzondere dwaalgast.

Op een perceel, waarop boerenkool werd geteeld in de buurt van Workum, werd onlangs een zeldzame grote trap waargenomen. Nee, dit is niet een wat grotere vorm van het bekende “keukentrapje”, maar de vogel Grote Trap ( Otis tarda). Zoals gezegd een bijzondere en zeer zeldzame dwaalgast.

 

Devavanya, Maïarsko

De vogel bleek geringd en gezenderd. In onze regio is deze vogel waarschijnlijk niet ontsnapt, want bij mijn weten is er in onze regio geen enkel lid die gezenderde en geringde trappen houdt.

Door de zender en de ring is men er achter gekomen dat het om een dwaalgast gaat, afkomstig uit een broedprojekt uit de regio Brandenburg (Duitsland). Daar is d.m.v het afrasteren van broedgebieden en m.b.v. broedmachines het zeer geringe aantal trappen behoorlijk opgekrikt. De uit de broedmachine uitgekomen vogels waren grootgebracht en later in hetzelfde gebied weer uitgezet waar ze oorspronkelijk als ei vandaan kwamen. De gehele populatie wilde vogels is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 300 stuks. Deze, bij Workum gespotte vogel, is van 2021 en redelijk recentelijk naar de boerenkool in Nederland vertrokken.

Eveneens ter uwer informatie: de prachtige foto in de L.C. is gemaakt door Marcel van Kammen.

En dan nog even dit:

opruiming…..

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 16 januari.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *