Weer Hollands weer.

Agenda.

De eerstvolgende bijeenkomst voor de leden van regio Fryslân in de grote zaal van Overwijk in Tijnje stond al gepland. Op donderdagavond 10 september a.s. zou een natuurfotograaf en filmer mooie beelden van het natuurgebied “het Wad”, laten zien.

Deze geplande bijeenkomst is uit de agenda geschrapt: de regiobijeenkomst op donderdag 10 september is afgelast !!

De agenda is dus nu helemaal leeg. Het regiobestuur gaat, naar ik heb vernomen, binnenkort eens om de tafel om te “brainstormen” hoe het nu verder zou moeten gaan.

Benieuwd wanneer er weer wat op het programma staat in het aankomende winterseizoen? Blijf regelmatig terugkomen !!!

Daar was ie dan….

Daar was ie dan, de eerste storm van dit najaar van 2020. Werd ook wel de eerste zomerstorm genoemd. Heel veel schade was er niet, als je de omgewaaide bomen en afgebroken grote takken niet meerekent. Bovendien ging het erg stevig tekeer aan de kust, met een uitschieter van 107 km. per uur. In het binnenland was het wat minder erg, gelukkig maar, want alle bomen zaten nog vol in het blad.

Kort terugkijken…

Augustus van 2020 was gemiddeld de op één na warmste  sinds 1900 ! Even snel terugkijken naar kort na de afgelopen hittegolf. Toen aan die periode een einde kwam ging dat zoals vaak bij een overgang van warm naar veel minder warm, gepaard met onweer. Er kwam hier in het noorden op een gegeven moment een bijzondere en “mooie” bui voorbij.

Het donderde nauwelijks maar het weerlicht was niet van de lucht. Het flitste voortdurend hoog in de lucht en je kon de bui langzaam voorbij zien trekken. Veel nattigheid kwam er ook niet uit, al kan dat op een andere plek wel heel anders geweest zijn.

“Met Bakken….”

Op sommige plekken in Nederland viel uit een (onweers-) bui in korte tijd een enorme hoeveelheid neerslag. Dan gaat het zo te keer, dat al dat hemelwater zo snel niet afgevoerd kan worden, met overlast tot gevolg. Het lijkt wel of er in de auto, getoond op de foto, niemand achter het stuur zit, maar dat zal toch wel het geval zijn. Want van een stilstaande auto spat niet zo veel water omhoog. Overigens gaat het hier nog goed, de chauffeur kan met het voertuig zijn weg vervolgen. Bij een wat hogere waterstand, of wat diepere plassen, of in een tunnel, kan er water in de motor komen en staat ineens deze automobilist plotsklaps plompverloren stil!

Afstand houden.

Wat deze vogels wél kunnen, is voor veel mensen blijkbaar zeer moeilijk. (Ja die is lekker, door de plaats van de palen kunnen de vogel toch niet anders?) Maar dat is ook weer niet zo vreemd. Ons hele voorgaande leven stond in het teken van samenleven. Overal, in de bioscoop, theater, horeca, museum, openbaar vervoer, op de werkvloer en noem ze allemaal maar op is in ons verleden nooit rekening gehouden met die afstand van persoon tot persoon. Als nu blijkt, dat 150 centimeter een veilige afstand is om daarmee te voorkomen dat mensen elkaar besmetten, wordt dat een veilige, maar wel moeilijke regel.

Accommodaties, waar nu, vanwege die afstandsmaatregel maar bijvoorbeeld 10 tot 20 x zo weinig mensen naar binnen mogen, kunnen het dan ook financieel zeer moeilijk gaan krijgen en moeten misschien wel gaan sluiten. Maar zo lang er geen veiligere manier is om met elkaar om te kunnen gaan, is dit voorlopig de enigste methode. Een veilige vaccinatie tegen deze zeer gevaarlijke longziekte zou mogelijk een heleboel ellende kunnen voorkomen, maar die is er voorlopig nog lang niet!

Dus voorlopig nog steeds afstand houden en veelvuldig handen wassen met zeep, na elk kontakt dat mogelijk gevaarlijk kan zijn geweest. De plicht om een masker voor neus en mond te dragen in en rond drukke straten in Amsterdam en Rotterdam is weer van de baan. Volgens de burgemeesters van deze grote steden was de vakantiedrukte (o.a.veroorzaakt door toeristen) zo goed als voorbij en het was een beetje ander weer geworden. De geldende regels werden dus wat versoepeld. De mensen die een boete hebben gekregen wegens het niet genoeg afstand houden en het dragen van een gezichtsbeschermend apparaat moeten die echter toch wel gaan betalen.

Subsidie beschikbaar.

Als je als schapen-, of geitenhouder binnen het wolvengebied op de Veluwe woont, heb je het niet gemakkelijk. Aanvallen met veel dode dieren en dus schade tot gevolg liggen letterlijk op de loer!  De provincie Gelderland wil daarbij tegengas geven door het verlenen van subsidie. Met dat aangevraagde geld  kun je maatregelen financieren om schade te voorkomen. Welke dat zijn is per individuele dierenhouder mogelijk verschillend.

Men zou een hoog hek kunnen gaan plaatsen, schrikdraad voorzieningen aanleggen of een waakhond van een speciaal ras kunnen aanschaffen. Dit ras, op bovenstaande foto, staat er om bekend schaap-vriendelijk te zijn en heel erg wolf-onvriendelijk. Maar ook voor de hond onbekende mensen zullen als ongewenst worden herkend en behoorlijk fel worden “aangeblaft”!

De provincie heeft voor de maatregelen  € 500.ooo, is dus een half miljoen uitgetrokken, het is de bedoeling dat men daarmee uit de voeten kan. Hopelijk is niet alle geld op als nog niet alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Slecht !! 

Dit jaar, 2020, was het allerslechtste broedseizoen voor de weidevogels in 17 jaar! In dit jaar zijn nog nooit zo weinig weidevogels groot geworden!  Dit was het allerbelabberdste kweekseizoen! Zelfs in de allerbeste gebieden redt de grutto het dit jaar niet!

In het Friese onderzoeksgebied van 10.000 hektaren is het slechts 12% van de grutto’s gelukt 1 of 2 jongen vlieg-vlug te krijgen. Echter, lang niet al die vogels halen het uiteindelijk; hierdoor zakt de totale Friese populatie nog eens met 10%.

Niet alleen in de Friese onderzoeksgebieden gaat het slecht, ook in de provincies Utrecht en Noord-Holland zijn sombere geluiden te horen.

Dat de nesten mislukken komt hoofdzakelijk door de predatie. De veldmuizen populatie was behoorlijk opgedroogd, maar de predatoren waren er nog wel! Het zijn er ook veel, die een ei of een kuiken lusten en allemaal zijn ze (behalve de kraai) volledig beschermd. Daar bovenop komt dan nog eens de, al of niet verwilderde, huiskat.

Als alles dan nog niet erg genoeg is, is een voorjaar, zoals in 2020, vanwege de droogte nog eens superslecht voor weidevogelkuikens. Er waren maar heel weinig insekten. Daardoor lijden de kuikens honger en groeien ze minder snel.Maar ze moeten wel op tijd klaar zijn om op trek te kunnen.

Ga daar maar eens aanstaan als weidevogel. Je kunt nesten met eieren produceren tot je letterlijk een ons weegt, maar nageslacht voortbrengen, ho maar. We kunnen wel proberen grote gebieden met overheidsgeld ( onze belastingcenten!) voor weidevogels supergeschikt te maken en te houden, maar het helpt niet. Dat is werken met de bekende dweil en bekende kraan!  Er wordt tevergeefs al jaren over dit probleem gepraat, met uiteindelijk nul resultaat! Als het zo doorgaat is binnen afzienbare tijd  “de weidevogel”, maar bovenal de grutto, “vogel van Nederland”, uitgestorven! Gewoon weg! Over, uit en sluiten maar! Overheid, het is maar waar de prioriteit ligt!

Genoeg ellende, dan nog maar even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur

De volgende bijdrage is rond 20 september.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *