Weer die mandarijnen en herten…

13 december ’18

De temperatuur van 2018 

Rond begin december werden temperaturen gemeten in de dubbele cijfers.

Dit jaar was één van de warmste jaren ooit en 2018 komt waarschijnlijk op de 4e plaats betreffende de gemiddelde jaartemperatuur van de afgelopen 22 jaar! De droogte, al ontstaan sinds mei van dit jaar, is er nog steeds. In november viel gemiddeld slechts 30 mm. neerslag tegen 85 mm. gemiddeld normaal. In de herfstmaanden sept./okt./nov. viel er gemiddeld in onze provincie 117 mm. tegen 258 mm. normaal. Bovendien was 2018 het jaar met de meeste zonuren. En nu? Nu vriest het s’nachts af en toe licht.

Hoe werkt het? 

Voordat u de tekst, die u nu aan het lezen bent, kunt bekijken, moet u onze website eerst gevonden hebben via het World Wide Web, via het Internet dus. Bovenstaande foto kan daar iets mee te maken hebben, maar dat leg ik zo uit. U hebt ons adres, het adres van deze website, ingetoetst op uw telefoon, laptop of desktop en dan krijgt u het voorblad te zien. Daar zou zo maar bovenstaande foto op kunnen staan, bijvoorbeeld aangevend dat het herfst is. Bovenin het voorblad, of in goed Nederlands de “front-page” genoemd, prijkt een andere foto en deze bestrijkt zowat de gehele bovenkant van de pagina. Het leuke aan deze foto is dat ie verdwijnt en wordt ingenomen door een ander en daarna door nog een ander. Daarna komt de eerste weer terug. Dus…. als u op het voorblad bent terechtgekomen, omdat u onze website wilt gaan bezoeken, moet u even de tijd nemen om de drie foto’s langzaam van plaats te zien wisselen. Wat is daar dan zo leuk aan? Met deze drie verschillende foto’s, respectievelijk een landschap, een Aviornisvogel en een bloem/vrucht/tak wil ik voorlopig maandelijks proberen aan te geven, in welke tijd van het jaar we op dat moment zijn. Een sfeer, een soort impressie van het jaargetijde. Er zit nog een andere leuke kant aan. Mocht het nu onverhoopt toch een “horror-winter” gaan worden, zoals her en der al wordt voorspeld, dan zijn daar wel foto’s voor beschikbaar en pas ik het beeld daarop aan!

Mocht u dat gedoe met die afbeeldingen ook net zo mooi vinden als ik, laat het eens weten! Uw belangstelling wordt op prijs gesteld! Maar dat geldt ook voor andere zaken!

Ruilbeurs in de toekomst.

Een foto van al weer wat jaren geleden, laat zien dat er toen al een groot aanbod van vogels was, maar dat was ook wel verklaarbaar, want de wetgeving, die per 1 januari 2018 is ingegaan, bestond toen nog helemaal niet en er werd niemand door gehinderd veel eigenfok vogels in te brengen om te ruilen.De toenmalige ruilbeurzen werden twee jaarlijks gehouden, eenmaal in onze buurregio Gr./Dr. en eenmaal in eigen regio. De laatste jaren werd het in Groningen/Drenthe steeds moeilijker om daar een gezellige en druk bezochte beurs te houden en men is daar uiteindelijk mee gestopt. In onze regio bleek de laatste keer nog wel voldoende animo voor een ruilbeursbezoek te zijn. Enkele cijfers van 2018: er waren 48 vogelsoorten vertegenwoordigd in 318 vogels in 127 kooien. Het huidige regiobestuur heeft daarom, na zorgvuldig overleg met de buurregio, besloten, dat zij voortaan elk jaar (was ook tweejaarlijks) de busreis zullen gaan organiseren en regio Fryslân voortaan jaarlijks de ruilbeurs. Dus volgend jaar komt er en een busreis en een ruilbeurs.

Het gaat verkeerd…

 

Het gaat dus ook helemaal niet goed met de weidevogels, als de tureluur, grutto, wulp en kieviet. Dat wisten we ook al lang. Die achteruitgang is in ons land al heel moeilijk tegen te houden vanwege allerhande oorzaken, in zuidelijker gelegen landen als Frankrijk komt daar de ongebreidelde jacht op deze vogels nog eens bovenop.

In eigen land worden deze  weidevogelsoorten heel fanatiek beschermd met héél veel financiële steun (=ons belastinggeld) terwijl in o.a. Frankrijk, maar ook nog zuidelijker, deze gesubsidieerde vogels gebraden en wel op de eettafel belanden. De Provincie Fryslân heeft onlangs nog weer  €100.000  subsidie voor de weidevogels vrij gemaakt. Deze subsidie geldt voor boeren binnen de weidevogel-kerngebieden. Als deze voor geld in aanmerking willen komen moeten ze de plannen voor het nog beter geschikt maken van hun terreinen (zoals bijv. plas-dras) aanmelden in de periode tussen 10 december 2018 en 22 januari 2019. Let wel:  100.000 euro voor de weidevogels in onze regio en dat is Nederlands belastinggeld! In Frankrijk is het verbod om op deze vogels te mogen jagen met slechts 1 jaar verlengd. De vogelbeschermingsorganisaties in Nederland en België zijn nu bang dat deze vogels vanaf 2019 weer volop bejaagbaar zullen zijn. De minister van Landbouw en de Vogelwacht willen nu ook aktie ondernemen om de jacht op deze, door ons land beschermde vogels, helemaal nóóit meer wordt toegestaan. Onze provincie stuurt een brief in het Frans naar 5 Franse regio’s om met de jacht op de grutto, “La chasse aux barges” te stoppen, omdat deze vogel bij ons “de Kening fan ‘e Greide” is; “Roi de la Prairie”. Het is van de zotte dat vogels in het ene Europese land bescherming krijgen en in andere Europese landen worden bejaagd!

Europa mag dan wel zijn best doen er één groot geheel van te maken, voorlopig zit er dat nog lang niet in, wanneer elk land nog zijn eigen regelgeving mag invoeren en toepassen. Zo wordt het fanatiek inzetten op optimale bescherming in ons land een farce! In Nederland neemt het totale aantal grutto’s en wulpen met 5% per jaar af. Het aantal broedparen van de grutto wordt geschat op nog maar 60.000. Van de wulpen zouden nog slechts 7000 paar over zijn.

Bambi.

Op 30-11’18 kopt de Leeuwarder Courant: “Natuur in de Oostvaarders Plassen verstoord door afschot herten!”

Drie natuurorganisaties menen dat door het gaan schieten op herten de vogelstand aldaar ernstig zal worden verstoord. Daarom moet de rechter het schieten verbieden. Volgens de provincie is de maatregel om het aantal edelherten te verminderen zeer beslist nodig, om het opnieuw massaal verhongeren van deze dieren in de winter te voorkomen. Gedeputeerde Staten van Flevoland verleende StaatsBosBeheer vergunning om edelherten te schieten. De Stichting Faunabescherming wringt zich nu opnieuw in allerhande bochten om die vergunning aan te vechten. Het is dan wel jammer dat de woordvoerder van zo’n stichting beschikt over zeer weinig kennis en allerhande doemscenario’s de wereld in roeptoetert, in de hoop dat gans het Nederlandse volk begrip gaat tonen. Zo zou de zeldzame zeearend uit het gebied verdwijnen en door het schieten zal er een algemene chaos ontstaan. Zo zullen de honderden edelherten alle kanten opstuiven als er eenmaal geschoten wordt. Mocht, volgens de woordvoerder, de vergunning toch worden gegeven, dan mag dat absoluut géén gevolgen hebben voor de gehele vogelstand. Volgens de Provincie duldt het aanpakken van het probleem met de grote grazers nu geen tegenstand meer omdat er al veel te lang te veel sociale onrust is geweest.

M.i. had de Stichting Faunabescherming al véél eerder maatregelen tégen het verhongeren moeten bepleiten, als ze zo vóór de dieren zijn. Bovenstaand plaatje is géén foto van een gedeelte van de plek waar nu die veel te veel edelherten lopen. Daar ziet het er niet zo florissant uit.

Op 6 december j.l. is de uitspraak geweest en de rechter heeft besloten dat er geschoten mag worden en nu “gaat de kogel door de kerk!”  Er zijn 1830 die niet meer mogen blijven leven, sneu voor die dieren, beter voor de ongeveer 500 die dan nog overblijven: die krijgen een betere toekomst. De rechter heeft de bezwaren van de Stichting Faunabeheer, Stichting Dierbaar Flevoland en Fauna4live afgewezen. Er werd door deze stichtingen nog wel gezocht naar alternatieven, zoals het verplaatsen of anticonceptie. De Stichting Dierbaar Flevoland vindt, wat er nu gaat gebeuren “een zwarte dag voor de natuur!” en heel erg dat er nu gezonde dieren gedood moeten worden! Dus als die dieren, uitgemergeld en ernstig verzwakt en uitgeput zijn door honger en ellende, dan mag het wel?? Dan had het nooit zo ver moeten komen! In de week vanaf 10 december gaat er begonnen worden en het streven is er per doordeweekse werkdag 20 te schieten. Een aantal zal blijven liggen voor aaseters, het is immers nog steeds “wilde natuur”, de rest is bestemd voor menselijke consumptie, want er wordt niets verspild. Er zijn vast wel gerenommeerde koks van wildrestaurants, die van dit “magere”vlees heel wat lekkers kunnen maken! Een aantal boswachters van Staatsbosbeheer heeft aangegeven niet mee te willen werken aan het doodschieten van gezonde dieren en haakt af! Heel jammer, want van nu af aan zullen alle hands aan dek moeten om de populatie niet weer helemaal zo enorm uit de hand te laten lopen! Er zou op 10 december inderdaad begonnen worden met het uitdunnen van de edelherten, maar ze liepen vanwege de harde wind met z’n allen op een kluitje, dus dat werkte even niet. Voorlopig is het ook verboden om boven dit gebied met o. a. drone’s  te vliegen beneden 500 meter. Een aantal agenten en boswachters was paraat om ongeregeldheden te voorkomen van mensen die tegen dierenleed zijn ?!?

Wéér die mandarijnen!

In een vorige bijdrage aan deze website beschreef ik de schoonheid van de ‘s werelds mooiste watervogel, waarvan ik sinds de laatst gehouden ruilbeurs een vijftal op de vijver heb rondzwemmen. Toen beschreef ik al hoe mooi ze zijn, deze foto laat zien dat het ook inderdaad zo is. Ze zijn bijna “onnatuurlijk” net echt. Het is altijd wat moeilijk om de balts van deze vijf mannekes op het juiste moment te fotograferen, omdat, wanneer je dicht bij de vijverrand staat, hun gedrag toch iets anders is dan wanneer de afstand wat groter is. Maar hun gedrag is ronduit fraai te noemen, hoewel de hele balts natuurlijk in hun geval eigenlijk nergens over gaat, want ze hoeven alléén maar voor elkaar te pronken. Vrouwen zijn er niet bij! Het maakt hen waarschijnlijk niets uit, want ze blijven toch heel erg goed hun best doen en zijn heel enthousiast bezig! Er is overigens nog een leuke bijkomstigheid aan het hebben van dit groepje kordate mannetjes. Al een jaar lang waren twee wilde eenden vaste bezoekers van onze vijver. Je zou ze “asielzoekers” kunnen noemen, maar het waren eigenlijk “voederzoekers”. De groep mandarijnenmannen heeft zich echter ontpopt tot fanatieke “wilde eenden verdrijvers”, want om het moment dat dit koppel op de vijver valt, worden ze met dezelfde snelheid er weer uit gebonjourd. Zo heeft elk voordeel zijn voordeel!

Vooraankondiging.

 

Natuurlijk, ik loop op de zaken vooruit, het is nog slechts december, de Sint is nog nauwelijks het land uit en uw redakteur begint al over de gebeurtenissen in januari 2019 te schrijven. Is er zo veel haast bij? Nee, dat zeker niet, maar hoe eerder u het weet, des te eerder kunt u een aantekening maken op uw (nieuwe) kalender of in uw (eveneens nieuwe) agenda. Want wat zou het mooi zijn wanneer er tijdens zo’n jaarvergadering en met zo’n mooie presentatie er een heleboel leden aanwezig zijn in de grote zaal in Tijnje. Het bedroevend lage aantal van slechts 7 bezoekers moeten we eigenlijk liever niet meer willen vermelden! Hoe weet ik nu al dat de presentatie van de voorzitter van onze buurregio mooi zal zijn?  Nou, die presentatie over IJsland was dat destijds wel, dus zodoende. Ook al is een regiojaarvergadering niet meteen de allerleukste bijeenkomst, het verplichte officiële gedeelte duurt meestal niet zo lang, zodat er genoeg tijd overblijft voor leukere dingen. Zoals Bart Wiechers, die o.m.over Kamchatka, een groot Russisch schiereiland gaat vertellen en foto’s zal laten zien en over bijvoorbeeld Noorwegen, met plaatjes van allerhande eidereendensoorten en ook ijseenden. Nogmaals, ik loop er wat op voor, maar dan weet u er al vast wat van!

En dan nog even dit:

Volgende bijdrage 27 december of eerder.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

 

 

 

2 Comments

 1. René schreef:

  Dag Sytse,

  Prachtig stukje weer, er zit een klein datum foutje in. De bijeenkomst is namelijk niet op (25 maar donderdag 24 januari 2019)

  Met vriendelijke groet,
  René de Velde Harsenhorst

 2. meije wink schreef:

  mooie stukjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *