Voorjaar gaat warm voort!

Temperatuurtje !!

Eindelijk gaat dan de temperatuur wat omhoog! De dag na de feestelijkheden in Emmen (Koningsdag) loopt het al naar meer dan 20ºC. Daar houden wij wél van! Zaten al buiten !!

De Nieuwsbrief.

In de vorige bijdrage aan deze blog is de Nieuwsbrief al aan de orde gekomen. Het mooie aan de samenwerking die nu tot stand is gekomen, dat we nu niet meer alles apart hoeven te doen. De agenda in de Nieuwsbrief is nu van belang voor beide regio’s. Lees dus regelmatig die agenda, dan blijft u gegarandeerd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws uit regio Fryslân.

Nu de samenwerking tussen beide regio’s definitief is geworden, is het belangrijk om wat kennis te gaan vergaren. Want er kunnen door de beide besturen van beide regio’s wel van alle mogelijke plannen worden gemaakt, maar wat willen de leden eigenlijk. Uit het recente verleden is al wel gebleken, dat de opkomst bij regio-avonden, zeker die van Fryslân, niet meer storm liep.  Als beide regio.s nu gaan samenwerken, gaat het dan wel beter worden?

De voorzitter van onze regio wil heel graag weten of Friese leden voor een regioavond wel zouden willen reizen naar een lokatie, ergens zo halverwege tussen beide regio’s in. U wilt wel/niet?

Geef het a.u.b. dan door aan:  Syb Dijkhuizen tel.050 5018968 of e-mail noordhoek 2-4@kpnmail.nl

O.K., u weet nu nog niet welk belangrijke avondvullende programma’s er komen en u weet ook nog niet waar die dan gehouden zullen gaan worden. Maar het gaat in eerste instantie om de intentie.

B.V.D. !!

Ander belangrijk nieuws !

Er is op korte termijn een grote hoeveelheid van een entstof tegen het gevreesde “blauwtong” virus beschikbaar. Niet alleen de schapenhouders zijn opgelucht, ook de houders van hobbymatig gehouden schapen zijn blij. Dat kunt  zich vast en zeker wel voorstellen.

Wij, als houders van hobbymatig gehouden pluimvee, zouden zeer verguld zijn als er een antivirus beschikbaar was tegen de beruchte vogelgriep. Wij moeten nu al heel lang leven met de steeds maar weer oplaaiende dreiging. We zijn intussen al 21 jaar verder en een antimiddel is er nog steeds niet! De dreiging van het oprukken van de vogelgriep wordt intussen al wel steeds groter. Meerdere veestapels (koeien) blijken er nu ook al mee te zijn besmet!

Erger nog: op een eiland bij Spitsbergen werd vorig jaar een dode walrus gevonden.

Bij dit exemplaar is toen de vogelgriep vastgesteld. Walrussen eten vooral veel vis en schelpdieren, maar soms ook wel vogels. Vorig jaar zijn er op Spitsbergen zo’n 6 dode walrussen gevonden, waarvan er mogelijk nog wel eentje door de vogelgriep gestorven kan zijn.

Andere soort regen…..

Ik stond er niet bij stil, ik heb even niet geweten dat het landelijk was, maar vrijdag 26 april j.l. bleek de landelijke “lintjesregen”dag te zijn. Er werden, zo bleek, meer dan 3000 koninklijke onderscheidingen door diverse burgemeesters, in diverse steden, aan diverse (op dat moment) belangrijke Nederlanders opgespeld.

Zo ook aan de voormalige sekretaris van regio Groningen /Drenthe en zijn echtgenote. Deze        kregen beide een lintje in de “orde van Oranje Nassau.  De voorbereidingen voor de voorspraak zijn zo’n kleine twee jaar geleden al in het diepste geheim van start gegaan.  Twee organisaties, t.w. Aviornis International Nederland en de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten hebben daar aan meegewerkt en een aanbevelingsbrief geschreven.

Voor Aviornis was ik verantwoordelijk. Er staan vier handtekeningen onder, die van de landelijk voorzitter W.Bouma, oud voorzitter van regio Fryslân A.Bosma, huidige voorzitter van diezelfde regio S.Dijkhuizen en de mijne. De voorzitter van de andere organisatie ondertekende hun aanbevelingsbrief.

De stichting gaf een receptie, welke na afloop van de plechtigheid in een restaurant in de buurt van het Stadhuis van Groningen werd gehouden. Wij waren daar ook, vrouw en ik en nam een ietwat onduidelijke foto van Jan Eissens met zijn vrouw Rita net bukkend daar voor. Nogmaals, beiden waren van een lintje voorzien.

De wat nieuwere leden zullen de gedecoreerde Jan en Rita Eissens niet kennen, de oudere leden zeer zeker wel, want zij hebben zich een flink aantal jaren zeer enthousiast voor onze vereniging/regio’s ingezet! Denk maar aan de papieren nieuwsbrief, de ruilbeurs in Appelscha, de reis naar Engeland, de reis naar Duitsland, busreis naar fa. Kooy. Daarnaast ook nog de nuttige jaarboekjes, waarin alle leden van de drie noordelijke regio’s, welke beschreven werden met de door hen opgegeven dieren. Allemaal zaken uit de onuitputtende koker van de familie Eissens.

Maar nu kompleet wat anders…………!

En let goed op, want het gaat weer over het huisdier    KAT !

De dierenrechten organisatie wil heel graag dat het doden van verwilderde katten wordt verboden. In onze provincie, de enige, is dat voor jagers toegestaan. Een eerdere poging om het te verbieden heeft geen succes gehad, omdat de provincie het nodig achtte om de weidevogels te sparen.

De organisatie Dier en Recht, samen met de Partij voor de Dieren, Groen Links, de S.P., de Dierenbescherming, Dier en Lot en de Stichting Zwerfkatten vinden dat het teruglopen van de aantallen weidevogels veroorzaakt wordt door de intensieve landbouw!

Let op: het gaat er om weg !!

Fryslân moet volgens al deze organisaties veel meer de nadruk leggen op verbeteren van de biotoop! Ook zou er veel meer gekeken moeten worden naar de “TNRC-methode = “Trap- Neuter -Return /Relokate – Care.

Vertaald in gewoon Nederlands: vangen- castreren/steriliseren -chippen- terug -of herplaatsen en verzorgen van al die katten! Het doden van katten in het veld vinden deze organisaties maar onnodig en wreed!

Opmerking tussendoor: (1)Het biotoop verbeteren en optimaliseren gebeurt al en gaat steeds verder, maar je kunt verbeteren tot je een ons weegt, als er nog steeds zoveel predatie is, helpt dat geen zier.

(2)  De TRNC methode is niet diervriendelijk, zelfs erger, voor de betreffende katten,  voor de weidevogels. Het vangen en steriliseren/castreren is zeer traumatisch voor in het wild levende katten. Voor de tamme is het ook niet leuk. Eenmaal behandeld weer loslaten of herplaatsen is dat ook niet. Zeker niet voor de weidevogels, als de eenmaal behandelde kat weer wordt losgelaten waar die vandaan komt. Absurd !!

Er is in Nederland een zorgplicht: de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving!

En de specifieke zorgplichten voor inheemse vogels die er op gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen.

Let nu vooral zeer goed op! We gaan u nu laten zien aan welke predatierisico’s de kuikens van weidevogels bloot gesteld worden.

Waarom ben ik hier nogal fanatiek mee bezig?

Al de weidevogels zijn  tevens Aviornisvogels !!!

Let wel…. veel van de predatoren zijn nog steeds streng beschermd !!

Het zijn er 14. Veertien predatoren die allemaal het optimale weidevogel biotoop volledig beschermd onveilig mogen maken. De laatste twee + de vos mogen gelukkig vervolgd worden om daarmee de predatiedruk ietsje te verminderen. Maar dan blijven er altijd nog 11 rovers over !! Heb ik er een paar vergeten? Denk die er dan a.u.b. zelf nog even bij!

Toen u dit aantal zag schrok u toch zeker ook?

De hoeveelheid levensbedreigende situaties voor weidevogel kuikens in een volledig ideaal weidevogel biotoop zijn al zo hoog!

Daar hoeven toch niet de verwilderde en af en toe de tamme huiskat ook nog eens bij !! Katten zijn roofdieren, die zowel overdag als ook ‘s nachts kunnen toeslaan.

Hou die alsjeblieft so wie so ‘s nachts binnen, die heeft er nu helemaal niks te zoeken.

“Kuikens in het land, poes in de mand”!!

Deze wil ik nog even kwijt:

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 19 mei a.s.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *