Over katten, wormen en wolven.

Mooi weer en lange dagen.

De temperatuur liep geleidelijk op tot aangename waarden, al was het soms toch nog wel eens flink fris gedurende de avond en nacht. Overdag was er wat bewolking en verder een strak blauwe lucht en dat  leverde dan af en toe mooie plaatjes op. Warmer werd het ook, vooral op 1 en 2 juni!

Dieren met een zender. 

Het bedoelde, van een zender voorzien van steenmarters, waar ik eerder over schreef, schijnt mislukt te zijn. Eerst waren er niet op tijd geschikte zenders, toen lukte het niet om marters te vangen en toen het uiteindelijk wel gelukt was, om bij een exemplaar een zender om te hangen, ging het alsnog mis. De steenmarter wist zich (hoewel het eigenlijk niet zou moeten kunnen) van de halsband met zender te bevrijden. Toen het signaal telkens van een en dezelfde plek afkomstig bleek te komen, lag het geheel onder het dak van een boerderij.

 

Ik schreef hier ook al eens eerder over. Huiskatten blijken veel grotere afstanden af te leggen dan gedacht, vooral ‘s nachts. Dat is vastgesteld a.d.h. van gegevens, die verzameld zijn van gezenderde katten. Er wordt nu geprobeerd om zicht te krijgen wat huis/boerderij katten allemaal uitspoken, waar ze langs trekken en wat ze bijvoorbeeld mijden.  Zo kunnen ze met gemak over een niet brede sloot springen, maar als die te breed is, lopen ze wel een eindje om. Wat ze zoal aan snacks onderweg meenemen is nog niet vastgesteld. Daar zou eigenlijk meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want poeslief draagt nog geen camera. Een wildcamera bij een nest in de landerijen zou mogelijk opheldering kunnen geven.

Om nu te voorkomen, dat er veel, vooral in de eerste dagen vlak na het uitvliegen, onbeholpen jonge vogels door katten kunnen worden gepakt, zou het goed zijn ze een tijdje op te sluiten.

Onbeholpen jonge vogels zijn voor struinende katten een heel gemakkelijke prooi. Vooral in de periode van half april tot half juni komen de meeste vogels uit. In deze periode moeten deze huisdieren eigenlijk niet vrij rondom het huis en zeker niet in de natuur gaan rondlopen. Door ze in deze tijd binnen te houden (het is tenslotte gewoon een huisdier) kan heel veel ellende worden voorkomen. Even een luchtje scheppen kan wel, maar dan precies zoals op de foto, achter gaas of een net. Ik schreef het ook al eens eerder, uw lieve Minet (of welke troetelnaam dan ook) veranderd zodra die in de buitenlucht kan verkeren in een “roofdier”. Bovendien kan uw geliefde kat/kater prima overdag als wel ‘s nachts haar/zijn roofovervallen plegen op andere dieren in de natuur, waar het poezenbeest van nature eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Let wel, uiteindelijk is de eigenaar van het huisdier altijd verantwoordelijk voor de gevolgen!

Wormen. 

De man, die onderzoek heeft gedaan naar de invloed van de rode regenwormen in de biodiversiteit in de agrarische landerijen, heeft een prestigieuze prijs gewonnen.

Toen hij een aantal jaren geleden met dit onderzoek begon was hij eigenlijk helemaal niet zo blij, omdat hij zag dat het steeds slechter ging met het landschap. Het ging naar de kelder! Met een zelfontworpen voertuig was hij nachtenlang in de weer in het boeren-grasland. Volgens hem werd er naar de wormen veel te weinig onderzoek gedaan, terwijl ze van een heel groot belang zijn voor de biodiversiteit. Zo blijven bijvoorbeeld grijze regenwormen onder de grond. De rode regenwormen daarentegen komen ook bovengronds, verzamelen daar organisch materiaal en brengen dit dan naar beneden. Zo verrijken ze de grond.

Weidevogels met een korte snavel zoals de kieviet, maar in gazons in parken en onze tuinen ook de merels, verzamelen de rode wormen en leven daar van. Grutto’s, met langere snavels trekken de grijze regenwormen uit de bodem. Weilanden, met monotoon “turbogras”, dat bovendien zo nu en dan een beurt krijgt met geïnjecteerde vloeibare mest, zijn funest voor de rode wormen. Die zijn veel meer gebaat bij gebruik van meer organische mest. Een ander landschap, met een minder monotone grasmat en meer variatie aan planten, zou eigenlijk de toekomst moeten worden. Daar is dan de rode regenworm uiteindelijk het meest bij gebaat en daardoor dan weer de weidevogels. Zo stijgt dan ook de biodiversiteit!

Nu is de wolf weer aan de beurt. 

Soms raak je er niet over uitgepraat. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd, want een dergelijk dier hebben we 150 jaar in Nederland niet meer gehad. Bovendien is het een grote predator, dus het raakt ons allen! Op de Veluwe lopen nu twee wolven rond, maar daarover schreef ik al in de bijdrage van 24 februari j.l.  Ze zijn ook al als koppel door een wildcamera vastgelegd. Het zou zelfs al zo kunnen zijn, dat het stel al jongen heeft. Begin van 20119 was al vastgesteld dat de twee wolvinnen die op de Veluwe bivakkeerden, gezelschap hadden gekregen van een wolven-man, een reu dus. Maar of die bij beide vrouwen (teven) was gebleven wist men niet. Maar de opname geeft duidelijk aan dat het nu om een stel gaat. De vrouwtje loopt voorop en de man er achter aan. ( Dit is in de grote mensenwereld niet altijd helemaal vergelijkbaar!)  (De andere teef is vertrokken en bevind zich nu in België) Mogelijk heeft er in januari of februari wel een paring plaatsgevonden. De teef is in ieder geval loops geweest, dat heeft men ook kunnen vaststellen. Eind maart of begin april zouden er dus al jonge wolven, meestal zo’n 4 of 5, kunnen zijn.

Even een vraag tussendoor: 

Ben je strafbaar als je met je auto een wolf doodrijdt? Tenslotte is de wolf een beschermd dier! Even over de Duitse grens, bij Sögel, ter hoogte van Ter Apel, Emmer-Compascuum en Roswinkel, vond op 21 mei j.l. een aanrijding plaats met een wolf, een reu.  Het dier is voor onderzoek helemaal naar Berlijn gebracht. Welke van de twee een fout heeft gemaakt is niet vermeld, ook niet wie van de twee nu van rechts kwam. Mijn gevoel zegt, dat verkeersregels bij wolven waarschijnlijk niet hun sterkste kant zal zijn en ook niet worden. Hoe dan ook er is een fout gemaakt, dat werd een ongeluk en dat heeft een leven gekost!

De herten tegen de schapen. 

Vorig jaar werden er door wolven in Nederland 160 schapen gedood. Een groep wetenschappers uit binnen-, en buitenland kwam na grondig onderzoek tot de conclusie dat de roofdieren minder geneigd  zijn om vee te doden als er genoeg reeën en herten zijn. Dat zou dan gaan betekenen dat het wildbeheer drastisch op de schop moet. Met hekken kun je wolven wel bij vee vandaan houden, maar als je maar overal hekwerken en rasters gaat plaatsen, raakt weer het leefgebied van velerlei soorten ander wild verdeeld. In Nederland, een landbouwland, wordt de populatie ree en hert stevig gereguleerd, om landbouwschade zo veel mogelijk te voorkomen. Als er dus weinig reeën en herten zijn, zal de wolf eerder geneigd zijn om vee te verschalken. In landen als Polen en Italië is veel meer wild en de aanvallen op vee is daar veel minder en dus de schade ook. Nu de wolf zich blijkbaar gaat vestigen op de Veluwe, is het natuurlijk van belang dat daar genoeg herten en reeën zijn. Hetzelfde geldt ook voor een groot gebied als het Drents-Friese Wold. De grote natuurterreinen van het Lauwersmeergebied zou op den duur ook wel geschikt zijn voor wolven; het is daar zeer rustig en er zijn veel reeën.

Voedseldieren voor de wolven zijn er in Nederland in overvloed. Zo wordt de gehele populatie aan wilde zwijnen geschat op tegen de 10.000. Edelherten zijn er wat minder, zeker nu ze in de Oostvaarders Plassen extra zijn uitgedund. In totaal leven er in ons land nu zo’n 2500. Van damherten hebben we er wel weer wat meer, n.l. +/- 6000. Een zeer smakelijk hap voor de wolven is vast en zeker de ree, nou, die zijn er in overvloed, wel zo’n 100.000!

Grote aantallen prooien voor wolven is natuurlijk voor die roofdieren alleen maar mooi, maar er kleven aan die aantallen voedseldieren ook bezwaren. De groei van de vegetatie komt vaak onder druk te staan, bepaalde plantensoorten verdwijnen, omdat ze dusdanig vaak kort worden gehouden, dat de bloei niet meer tot stand komt en de zaadzetting verloren gaat. Een andere kant van grote populatie’s is het stijgend aantal aanrijdingen.

In ons buurland Duitsland, dat heel veel groter is, wil men de laatste tijd de wolf wel graag gaan beheren, vanwege stijgende schade door aanvallen op vee. Eigenlijk een beetje raar, tenminste in vergelijking tot bovenstaand verhaal. Duitsland  heeft vast ook veel meer wild als herten en reeën. Je zou zeggen dat er dan minder vee wordt aangevallen. Maar er zijn daar echter ook veel meer roedels, dus ook veel meer wolven en dan wordt het wel wat duidelijker! Ergens gaat het daar dan dus toch mis!

En dan nog even dit: 

De problemen van een koekoeksjong:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage is rond 16 juni.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *