Op en over de drempel……

Het einde van het jaar.

Héél even maar, heel even was het een beetje winters, met een paar graden beneden het vriespunt. Maar dat was slechts ook van zeer korte duur, want gedurende de nacht ging de temperatuur al weer naar richting boven nul. Doordat het wat mistig was geworden bleef er een klein laag je rijp op de takken van bomen en struiken achter. Het leek toen een klein beetje op zoals bovenstaande foto. Lang duurde dat overigens ook weer niet. Even werd weer koud en guur. Je kon ook wel spreken van een doorgeschoven herfst. Maar ook dat duurde niet zo lang. Nu schommelen de waarden zo rond de 10° C.. Dat is weliswaar geen winter, maar meteen wel wat aangenamer! Hoewel….als we de weersverwachtingen/voorspellingen mogen geloven, zou er rond de kerst sneeuw liggen en geschaatst kunnen worden !?! Eerst zien en dan geloven!

Het openbare leven.

Het ziet er sterk naar uit, dat er gedurende de laatste dagen van 2021 geen verdere versoepeling van de strakke regels meer zijn te verwachten. De avondsluiting van veel zaken na 17.00 uur zal voorlopig nog niet veranderen. Ergo, er veranderd plotsklaps heel veel. Er is een komplete “lock down” tot en met 14 januari van 2022 afgekondigd.

Heel veel dingen mogen voorlopig even niet meer. Er is weliswaar nog geen avondklok, maar er is tot die datum in ieder geval heel veel op slot! We hadden ons de feestelijk dagen, zo aan het einde van het jaar wel een beetje anders voorgesteld. Maar er wordt nu alles op alles gezet om de nieuwe variant van het ernstig ziek makende virus niet te laten overwinnen.

                                            

Het afgelopen jaar was het jaar van de prikken. Er kwamen ook nieuwe termen bij. Van een “booster prik” had ik (en zeer waarschijnlijk velen met mij!) van zijn lang zal ie leven nog nooit iemand gehoord. Het ligt in de bedoeling om er voor het jaareinde zo veel mogelijk mensen er eentje in de schouder te duwen. Mocht dat niet op korte termijn slagen, dan komt er in het volgend jaar een vervolg. Heel veel mensen wilden maar al te graag zonder afspraak naar de vaccinatielokatie van de GGD. Dat leverde op alle lokaties files en grote vertragingen op, maar het hielp niets. Je moest wel degelijk een afspraak gemaakt hebben. Maar telefonisch ging dat maar heel moeizaam, omdat alle lijnen heel vaak overbezet bleken te zijn.

Mocht corona nooit meer verdwijnen, dan zal er mogelijk wel jaarlijks een vaccinatie op de rol staan. Wie weet!

Het verenigingsleven.

Nog steeds niet veel nieuws uit onze regio, maar…., ijs en weder dienende, (mooie term passend bij dit jaargetijde) geheel afhankelijk van de dan geldende landelijk te nemen maatregelen, is er wél nieuws. Het regiobestuur heeft op 27 januari a.s. in ieder geval een regiobijeenkomst, tevens jaarvergadering, belegd. Er wordt nog naarstig gezocht naar iemand die op die avond e.e.a. kan vertellen over een bepaald onderwerp. In het vakjargon wordt dat dan een “spreker”genoemd. Maar daar is nu nog geen uitsluitsel over. Dus nog even een verrassing! Hopelijk zitten er dan wel meer bezoekers in de grote zaal van Overwijk in Tijnje dan de laatste keer. De zaal is groot genoeg voor 150 cm. afstand van elkaar. Dat hoeft eigenlijk geen beletsel te zijn! Maar of Nederland dan al uit die “op slot situatie” is, is nu nog niet te overzien. Dan zou het zo maar kunnen gebeuren dat er nog géén mogelijkheid bestaat om een bijeenkomst te organiseren.

Aangespoeld.

Vlak voor de verjaardag van Sint Nicolaas spoelde er op het strand van Texel een papegaaiduiker aan. Er kwam een wandelaar voorbij en die heeft het uitgeputte dier naar de opvang Ecomare gebracht. De vogel (ongeveer 2 á 3 jaar oud) zou worden gewassen om weer waterdicht te worden en kreeg via een sonde zalmpap toegediend.Heel erg bijzonder is een papegaaiduiker daar in de opvang al niet meer. Een paar jaar geleden, in 2017, werd er ook al eens eentje verzorgd en later losgelaten.

Overigens spoelden er langs de gehele Noordzeekust en vooral ook op het eiland Vlieland nog meer papegaaiduikers aan. Deze vogels waren echter allemaal al dood. Naar de doodsoorzaak zal onderzoek worden gedaan.

Beest er bij.

Het Nationale Park de Hoge Veluwe heeft er een diersoort bij. Maar daar is men allerminst blij mee. Er loopt daar een vrouwelijk wolf, een wolvin, rond. Deze doodt niet alleen maar bokken van moeflons  (intussen al +/-20 stuks).

Maar er zijn ook dode jonge wilde zwijnen gevonden en edelherten. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel wild er eigenlijk is gedood. Want niet alle kadavers worden immers gevonden. Er is intussen een groot hek rondom het 86 hektare grote gebied geplaatst om wolven tegen te kunnen houden. Ook zouden de moeflons tijdelijk ergens anders naar toe worden verhuisd, maar dat is nog niet gelukt.

Het op de Hoge Veluwe aanwezige wild is duidelijk verontrust. De dieren zijn van slag en zoeken veel hun heil elders. Daardoor zijn ze, net als de moeflons, voor het publiek veel minder zichtbaar geworden.

Winterbubbel.

Hoewel dagelijks de temperatuur nog wel betrekkelijk aangenaam is, noopt het niet om ‘s avonds langdurig buiten te vertoeven. Mocht het echter toch wat kouder worden, dan is het aan te bevelen om binnenshuis wat warmte op te zoeken in deze “donkere dagen vóór de Kerst”.

Voor de extra warmte + de gezelligheid een klein glaasje er bij kan helemaal geen kwaad. (Tenzij u helemaal niet drinkt natuurlijk!) Zo te zien op bovenstaande foto is er aan het rechter glaasje al even genipt!

Het fazanten boek is beschikbaar !!!

Eindelijk is het dan zo ver! Het fazantenboek met als titel: “Het houden van fazanten…van hobby tot passie!” is nu verkrijgbaar in uw regio. U hebt er lang op moeten wachten. Maar het resultaat mag er zijn. Meer weten? Kijk op blz. 42 en 43 in het decembernummer van ons boekje (nr 282 48e jaargang). Mocht u belangstelling hebben, stuur dan een mail naar onze regiopenningmeester Bauke van der Heide, heideb@knid.nl of  bel tel.06-18466966. Dit bijzonder fraaie naslagwerk wordt uitgegeven door Aviornis en kost, net als het eerder uitgegeven watervogelboek,  € 59,95. 

Tip: een mooi “kerstkado”om te geven of te krijgen!!

Kerst.

Als u deze regels leest komen de twee kerstdagen met rasse schreden dichterbij. Hoe u die dagen denkt te gaan vieren maakt u helemaal zelf uit.

Bovenstaande regel uit een bekend kerstlied is rond deze tijd van 2021 helaas absoluut niet van toepassing. Verzamelen van grote groepen wordt even niet toegestaan. Terwijl dat juist in deze periode de sfeer bepaalde. Maar helaas!

Met een groot gezelschap ‘s avonds in een restaurant een uitgebreide kersttafel  gaan gebruiken zit er dit jaar helaas ook niet in. De horeca zit nu ook op slot! Of u dan thuis een diner gaat geven is een logisch oplossing. Echter, er is door het demissionaire kabinet een regel uitgevaardigd, dat u niet meer dan 4 personen aan uw huishouden mag toevoegen. Hoe u dat dan allemaal oplost, als het gezin al uit 8 personen bestaat, weet ik ook even niet. Het wordt dan wel een bijzonder grote groep, maar 4 extra mag wél.

Maar ondanks al deze perikelen wens ik u en de uwen toch heel Fijne Feestdagen.

De drempel over.

Het is met de overgang van het ene naar het andere jaar net zoals met de kerstdagen. Nog even en dan is het zo ver! Dat duurt niet lang meer!

De overgang van 2021 naar 2022 zal veel minder lawaaierig zijn. Eigenlijk net zo als van 2020 naar 2021. Toen mocht er geen gebruik gemaakt worden van consumentenvuurwerk. Dat is ook deze jaarwisseling weer van toepassing. Belangrijkste reden is om de acute zorg in de ziekenhuizen, die tijdens de jaarwisseling altijd weer ontstaat (vuurwerkslachtoffers), absoluut niet te gaan belasten. Het is daar deze dagen nog steeds precair en “alle hands aan dek!”

Als straks de klok de laatste minuten van 2021 weg tikt, mag nog wel hier en daar gebruik gemaakt worden van carbid, om traditioneel de kwade geesten van het oude jaar te verjagen. Onderstaand attribuut mag ook!

Maar méér is voor de consument niet toegestaan.

Professionele vuurwerkshows, in opdracht van gemeentebesturen, mogen wel gehouden worden.

Ik wens u, hoe dan ook, naast de fijne feestdagen (met kerst) ook een hele fijne jaarwisseling toe.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 2 januari 2022.

 

 

 

 

1 Comment

  1. Hoeke Vellinga schreef:

    Bedankt Sietse foar al dy moaie ferhalen fan it ôfronne jier, en ek in goede jierwikseling tawinske
    Groetnis Hoeke Vellinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *