Nederland zit op slot!

Op slot!

 

Gedurende een paar weken zit heel ons land op slot. De rest van de decembermaand en de eerste twee weken van januari 2021 kan en mag er heel weinig. Oorzaak: men lapte massaal de veiligheidsmaatregelen aan zijn/haar laars. Het aantal besmettingen liep maar op. Het aantal besmettingen werd steeds hoger. Er moest wat gaan gebeuren, voordat het nog erger werd. Het ziekenhuispersoneel was al moe en er kwamen steeds meer zieke mensen binnen! Dan moet je als kabinet wel wat gaan doen.

Dus, rigoureuze maatregelen!

Maatregelen om te voorkomen dat het gevaarlijke virus zich nog verder onder de mensen zou kunnen gaan verspreiden. Veel bedrijven waren al gesloten. Daar kwamen nog veel meer bij. Winkels, die essentiële produkten verkopen mochten open blijven. Zo vielen daar dan de supers onder, de bakker en de slager en de groenteman. Sommige winkels, van grote ketens, die in hun winkels ook wel eens gebak verkochten, dachten daar dan ook weer onder te vallen. Zo waren er nog wel een paar. De bedoelde lege winkelstraten liepen op die manier al snel weer aardig vol.

Er stonden ook plotsklaps toch nog weer lange rijen voor de incheckbalies op Schiphol. Terwijl niet noodzakelijk vliegen sterk was afgeraden. Daar op aangesproken reageerden vakantiegangers dan: “Ja, maar wij vliegen elk jaar in de kerstvakantie naar het Zuiden”.

Voorlopig moet een ieder zich nog steeds aan de ander-halve-meter afstand houden, bijna overal “mondkapjes dragen, veel handen wassen met zeep, geen grote groepen mensen vormen, niet luid zingen en geen verre reizen maken. Bovendien wordt dat reizen afgeraden omdat het overal code oranje is!

Agenda.

De regioagenda is nog steeds schrikbarend leeg. Ook wel begrijpelijk, want bijeenkomsten met méér dan twee personen zijn eigenlijk niet mogelijk. Bovendien is ook de horeca gesloten. Ik zei het al eerder, het verenigingsleven staat op een heel laag pitje en dat kan ook nog wel eens even duren.

Wat kunnen we dan nog doen?

Gewoon thuisblijven op de manier die onze minister president ons heeft aanbevolen. Tijdens zijn toespraak vanuit “Het Torentje” in Den Haag zei hij, met ongeveer dezelfde woorden: “Blijf vooral thuis!” Mocht het dan ook nog zo nu en dan een beetje winters aandoen, dan kun je er beter maar het beste van maken. Achter glas en in de warmte van de huiskamers is het dan vast gezellig toeven. Ga bijvoorbeeld de oudere Aviornisboekjes nog eens doorlezen. Ik durf te wedden dat u veel verhalen al lang weer vergeten was!

Zo met z’n drieën voor de haard, samen een woordspelletje doen, TV kijken of gewoon de dag doornemen. Of compleet wat anders. Samen de algehele “lock-down” doorkomen is een hele uitdaging. De scholen hebben ook een wat langere vakantie. We moet nu proberen tot half januari er samen doorheen te komen!

Hoe was het weer?

Ach, geen vorst, ijs en sneeuw, dan heb je een ander soort winter. Zo’n soort winter, die we de laatste jaren wel meer hebben gehad. Temperaturen in wat dubbele cijfers, mooie droge dagen, maar ook af en toe wat water, soms ook wat meer en wat wind. Soms ook daarvan wat meer op 26 naar 27 december. De storm Bella schampte langs de kust en zorgde daar voor veel spektakel. Het bleef grijs en grauw.  Zo gingen we het jaar 2020 uit.

Predatie.

Volgend jaar, 2021, mogen in 14 weidevogelgebieden steenmarters worden gedood. Afgelopen jaar, 2020, werden in 8 van dergelijke kernen de steenmarters met kastvallen weggevangen. Eerder al, in 2018 en 2019 werden bij Aldeboarn resp. 10 en 19 van dit soort predatoren gevangen en gedood. Hoewel de steenmarter een beschermd dier is, heeft de provincie er een ontheffing voor verleend. Dit geldt voorlopig als proef. Door de marters weg te vangen werden in de meeste gevallen minder nesten van weidevogels leeggehaald.

                                                  

Maar soms viel dat toch nog tegen vanwege predatie door o.a. bunzing, wezel en hermelijn.

Afgelopen voorjaar (2020) zijn in 16 gebieden 1323 nesten van weidevogels met wildcamera’s gevolgd. De weidevogels als grutto, kieviet, tureluur en scholekster konden niet op tegen de predatie door steenmarter, wezel, hermelijn, bunzing en vos.

Bovenstaand stel kan er natuurlijk ook steeds nog wel wat van! Onderzoekers willen het liefst een uitkomstpercentage onder de weidevogels van 70%. Daarmee zou je de vogelsoorten in stand kunnen houden. Maar afgelopen voorjaar zei dat niets over de overlevingskansen van de kuikens. Het was namelijk veel te lang te droog!

In 4 gebieden in Fryslân en Groningen zijn steenmarters voorzien van Gps-zenders, om te kunnen zien, wat ze zoal doen. Nu is al wel vastgesteld, dat ze niet zo heel graag zwemmen.

De Provincie Fryslân wil gaan onderzoeken of je bunzingen kunt verhuizen. Dus vangen en verplaatsen naar plekken waar geen weidevogels en hun nesten zijn. Steenmarters mogen in 2021 op 14 plaatsen worden gevangen en gedood. Het is de bedoeling dat niet met de bunzing te doen. De gevangen dieren zullen worden gezenderd, zodat ook hun doen en laten kan worden nagegaan en geregistreerd.

Gaat ook niet goed.

Met bovenstaande vogeltjes, de ringmus, schijnt het ook al niet meer zo goed te gaan. Er zouden er steeds minder van zijn. Persoonlijk kan ik dat beamen, al is één ontdekking niet helemaal kenmerkend. Onze voedertafel in de tuin werd tot voor vorig jaar toch nog regelmatig bezocht door de ringmus(sen). De gewone huismus heeft deze wintervoedselbron al in groten getale gevonden. Echter de ringmussen, die er voorheen nog regelmatig in kleine groepjes werd gespot, zijn nu niet meer gezien. Vermoedelijk heeft de forse afname van insekten in het veld in het voorjaar er mee te maken.

Het jaar loopt ten einde.

Alweer! Ik schreef daar al veel vaker over, maar tegenhouden kun je toch niet. Het komt elk jaar weer terug. Al was het dit jaar  ook heel anders dan al die andere voorgaande jaren. Leuk was wel anders!

Als nu over een aantal dagen, de grote wijzer van de klok, voor de zoveelste keer, ‘s nachts samen met de kleine twaalf uur aanwijst, gaan we aan 2021 beginnen.

 

Deze jaarwisseling zal mogelijk en hopelijk een stuk rustiger verlopen, vanwege een algeheel vuurwerk verbod. Maar ik moet nog zien of dat door veel mensen zal worden opgevolgd. Bovendien is het gevaarlijk! Veel mensen op een kluitje…. vul zelf maar in!

Ik wens u een prettige jaarwisseling!

Daarom nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse  Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 10 januari 2021

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *