Mandarijnen en een fotograaf…

18-11’18

De eerste nachtvorst.

 

Zo aan het begin van de maand november kwamen de temperaturen gedurende de nacht zo maar ineens een paar keer onder de 0º C. Dat heet dan in de volksmond “nachtvorst”of ook wel “vorst aan de grond”. Dit gebeurt dan wel altijd als er geen bewolking is, dus een heldere hemel en zeer weinig of geen wind. Dan vindt de grootste afkoeling plaats. Verderop in de maand kwam het al weer tot een paar keer nachtvorst en er is ook al weer een keer preventief zout gestrooid op een avond. Is dit dan nu de voorbode voor een koude winterperiode, waar zo nu en dan door deze en gene over gepraat wordt?

Tegenstrijdig.

 

Haaks op deze constatering, koude nachten begin november, staat het feit, dat het nog nooit zo laat in het jaar zo warm was als op 6 november van 2018. In de Bilt werd een temperatuur gemeten van 19º C. Het warmst werd het in Zeeuws Vlaanderen, daar gaf de thermometer namelijk 20,5º C. aan Het is wel eens eerder voor gekomen dat het op deze datum warm was in de Bilt, namelijk  in 2005. Destijds werd het 18,7º C. en dat was toen een record, maar dat is nu dus verbroken. In de afgelopen maand oktober werden ook nog een paar andere warmte records gebroken!

De ene…..

 

 

Dit is een foto van mandarijnen uit Spanje. De “appeltjes van oranje” zoals we die ook wel kennen. Tegenwoordig zijn deze vruchten vrijwel het gehele jaar door wel in de supermarkten en/of groentewinkels te verkrijgen. Voorheen kon je deze lekkere oranje dingen alléén maar verkrijgen in de periode zo rond het sinterklaasfeest. In deze tijd van het jaar dus. Kijk wel uit welke je neemt, want de vruchten, waarvan de schil een wat lichtere kleur oranje heeft, blijken soms wel eens wat (=erg) zuur te kunnen zijn.

en de andere mandarijnen…

 

Op deze foto staan 5 uitbundig poetsende Belgische mandarijnen. België? Groeien daar dan ook mandarijnen? Natuurlijk niet, daarvoor is het klimaat daar nog steeds niet geschikt. Dit zijn vijf, van onze zuiderburen afkomstige mandarijneend mannen, die ik onlangs, op de door onze regio georganiseerde ruilbeurs, heb kunnen bemachtigen. Ik heb ze bij een vriendelijke Belgische meneer ergens tegen kunnen ruilen. Er zijn geen vrouwtjes bij, omdat ik mij nu heb voorgenomen om te stoppen met de kweek van watervogels. Voor een deel heeft dat te maken met de wetgeving, die in 2018 van kracht werd, waardoor het houden van watervogels in een niet overdekt perk veel moeilijker is geworden. Voor het andere deel heeft het te maken met de drukte en het vele werk wat je van de kweek hebt. Ik heb dat overigens altijd wel met heel veel plezier gedaan en véél van geleerd; het was een mooie en boeiende tijd. Ik heb dus nu voor uitsluitend mannelijke exemplaren van de, naar mijn mening, ‘s werelds mooiste eendensoort gekozen. Als er meer waren geweest, had ik die ook nog genomen, want wat is het een mooi gezicht deze pronkende en baltsende mannetjes, terwijl ze een knorrend geluid maken, om elkaar heen te zien draaien. Ze laten zich daarbij telkens van hun mooiste kant zien (beide kanten zijn even mooi!) en zwemmen daarbij als een vervaarlijke kleine slagschepen in het rond als was het een rijk gekleurde vlootschouw!

Het gaat slecht…

Het gaat slecht met een flink aantal vogelsoorten in Nederland in 2018.

         

Er staan in ons land vogelsoorten op het punt van uitsterven, zoals de kemphaan, zomertortel en kuifleeuwerik.; daarvoor is het één minuut voor twaalf! In ons land zijn al 9 soorten helemaal verdwenen. De zomertortel gaat het niet meer redden. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is al 90% van deze soort verdwenen. Met de grauwe gors, grauwe kiekendief en de dwergmeeuw gaat het al niet veel beter en nog eens 12 soorten waaronder de watersnip, zomertaling en het paapje worden qua populatie ook ernstig bedreigd. Gebieden, genoemd als “boerenland”, zouden voor veel vogelsoorten niet of nauwelijks nog geschikt zijn om er te kunnen leven. Veel van de, voor hen belangrijke en benodigde insekten, zijn reeds verdwenen. Het gaat daardoor ook steeds minder goed met de veldleeuwerik en ringmus. Als er veel vogels verdwijnen is dat ook niet goed voor de mens. Er moet nu héél veel gaan gebeuren om de natuur te herstellen en echt niet alléén in de natuurgebieden. Zoals het er nu voor staat is, mede door de verschraling van het landschap en behoorlijke vermindering van de biodiversiteit, ons land voor een grote groep vogelsoorten geen fijn land meer om er in te wonen!

Poesje mauw…

 

Het is het provinciebestuur steeds meer een doorn in het oog en wil eindelijk eens aktie tegen de huiskat, die een bedreiging vormt voor heel veel vogels en kleine dieren en ook voor de weidevogels. Heel vaak is de kat ook ‘s nachts in de natuur en in de weilanden te vinden, terwijl, de naam zegt het al, het dier thuis hoort te zijn. Het is een “huisdier”. De provincie vindt dat elke huiskat eigenlijk gechipt zou moeten zijn, zodat bij ernstige zaken de eigenaren altijd opgespoord kunnen worden. Friesland investeert fors in de bescherming van weidevogels en het is eigenlijk van de zotte, dat verwilderde, losgeslagen huiskatten de van ons belastinggeld gesubsidieerde weidevogels aan de lopende band consumeren. In onze provincie is het toegestaan dat jagers verwilderde huiskatten mogen doden met het geweer. Een verstandige beslissing, want vangen, steriliseren/castreren en weer loslaten heeft uiteindelijk geen enkel voordeel voor de weidevogelkuikens in het voorjaar. Die ongebreidelde, onnodige predatie gaat dan gewoon door, of poes nu gesteriliseerd en/of gecastreerd is of niet!

Daar is ie weer…

 

Mocht de schade, veroorzaakt door wolven, in de toekomst groter worden, dat zijn er fikse maatregelen nodig. Als, volgens de provincie, de schade aan schapen boven de 25 000 Euro uitkomt, (dat zijn dan zo’n 100 gedode schapen), dan moet de minister beperkt afschot gaan toestaan. Ook bij wolven, die een gevaar gaan vormen vanwege agressiviteit of als ze veel te vertrouwelijk worden tegenover mensen, zouden gedood moeten mogen worden. Vanaf nu wordt aan boeren alle schade, veroorzaakt door wolven vergoed door de overheid. Voorheen was dat nog 80%, maar een volledige vergoeding bleek volgens de Europese Commissie toch geen staatssteun. Investeringen, gemaakt om schade te voorkomen, zoals drastische afrasteringen, schrikdraadconstructies en waakhonden zullen worden gecompenseerd. Of een paar ezels tussen de schapen, die wolven zouden kunnen weerhouden de kuddes aan te vallen, ook financieel gecompenseerd worden, is niet bekend.

Edelherten.

 

De vijf op deze foto nieuwsgierig kijkende edelherten staan en liggen in een mooie omgeving, in een mooie entourage. In de Oostvaardersplassen ziet het er natuurlijk niet meer zo mooi uit, omdat daar van deze dieren er al veel te veel zijn (en zijn geweest). Vorig jaar waren er in totaal 5800 dieren, waarvan er in de afgelopen winter 60% ellendig de hongerdood is gestorven. Zo’n 3480 dieren hebben het niet kunnen redden, zijn jammerlijk uitgemergeld omgekomen in een gebied, dat natuurlijk uiteindelijk veel te klein is voor een dergelijk populatie. Na rijp beraad is er besloten dat de hele grote groep edelherten zal verkleind moeten worden naar 490 stuks. Dat betekent dat er 1830 dieren zullen moeten worden geruimd, om voor de overblijvende 490 herten een stuk aangenamer leefgebied te maken. De groep runderen, die er ook leven, is niet te groot,die mogen blijven. De hoeveelheid paarden is wel te groot; er zijn 160 te veel. Hiervan zullen dus dieren moeten worden gevangen en in andere natuurgebieden worden losgelaten. Maar dat kan dan weer niet zo maar even, ze mogen als wilde dieren niet zo maar vervoerd worden. Als het eenmaal “gehouden dieren” zijn , dan mag het weer wel! Voor de edelherten is vangen geen optie en blijft géén andere mogelijkheid dan te worden gedood door een kogel uit een geweer. En dat bleek een enorme foute beslissing! De Stichting Faunabeheer heeft, samen met nog een paar natuurverenigingen, de rechter gevraagd om het doden van de edelherten te verbieden. Eén van de belangrijkste redenen, die de Stichting aangaf was, dat edelherten beschermde dieren zijn! Sorry, nu breekt onverwachts mijn klomp! Jagers mogen van deze Stichting de totale populatie niet zodanig uitdunnen, opdat er een veel beter leefklimaat voor de overblijvende herten ontstaat, maar die beschermde dieren mogen van diezelfde Stichting wel heel langzaam beetje voor beetje  sterven aan een afschuwelijke “natuurlijke”  hongerdood! Waar waren die fanatieke beschermers vóórdat het zo tragisch en faliekant mis ging! Waarom traden zij toen niet op en vroegen toen aan de rechter om drastische maatregelen??

Regiobijeenkomst in Tijnje.

Op donderdagavond 22 november a.s. is er weer een regiobijeenkomst in de grote zaal van Café/Restaurant Overwijk aan de Heawei in Tijnje. Dan zal Dhr. Hendrik Timmer, natuurfotograaf uit Beilen, ons veel van zijn werk laten zien. Er zullen verschillende biotopen voorbij komen en, naar ik mag hopen, ook verschillende jaargetijden. Leden van Aviornis zijn over het algemeen ook grote liefhebbers en kenners van veel fenomenen in de natuur en hebben een brede interesse. Dus, mogen we er van uit gaan dat er weer véél leden naar de grote zaal in Tijnje zullen toestromen om het werk van deze natuurfotograaf te komen bekijken.

           

Net zoals alle vorige bijeenkomsten zal tijdens deze de  koffie/thee voor rekening van het bestuur zijn; alle overige consumpties, zowel vloeibaar als vast, zijn voor eigen rekening, maar dat is ook geen opzienbarend nieuws, want dat is ook al sinds jaar en dag het geval.Daarnaast wordt er ook al traditioneel een “loterij met leuke prijzen” gehouden en daarbij kunt u altijd standvastig proberen om met de hoofdprijs naar huis te gaan. Meerdere prijzen winnen op zo’n avond behoort ook tot de mogelijkheden.(spreek uit ervaring!).

Nogmaals, laat u niet weerhouden door allerhande andere beslommeringen, trek uw goeie goed aan, stap in de auto, neem buren, familieleden en/of goede bekenden mee naar de grote zaal van Overwijk in Tijnje op donderdagavond 22 november.

Er wordt begonnen om 20.00 uur.

P.s. deze oproep is natuurlijk ook bestemd voor de nieuwe leden!

En dan nog even dit:

 

 

                                                                         Volgende bijdrage rond 2 december

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *