Lente in aktie!!

De lente is bezig! 

Met soms wat hogere temperaturen en flink wat zonuren doet het voorjaar haar uiterste best om alles te geven. Hoewel de wind soms nog in de hoge hoek zit, is het daarbuiten prettig toeven. De temperaturen gaan wat op en af en 10º C is soms wat aan de krappe kant. Een aantal wilde eenden bij ons in de buurt is al aan de leg, sterker nog, is al aan het broeden, maar nog niet allemaal, want er zijn er ook nog, die getweeën dwars onze tuin doorkruisen, op zoek naar een geschikte nestplaats. Het koppel wilde waterhoentjes vond in ons watervogelperk een hun inziens uitstekende plek om te nestelen, maar naar mijn idee een uiterst domme plek, want ik loop daar dagelijks een paar keer vlak langs en dat geeft niet veel rust!

Regiobijeenkomst 28-03-’19 

  

 

 

 

 

 

Op donderdagavond 28 maart hebben een beperkt aantal trouwe regioleden een presentatie van Jaap Korten bijgewoond. Was u een fan van hoenderachtigen, dan kwam u toen aan uw trekken, want daarvan hebben we er een heleboel gezien. Zandhoenders, trappen en parelhoenders passeerden de revue. Op het Afrikaanse continent leven in heel wat aparte regio’s weer heel andere soorten. Vooral bij parelhoenders zijn er heel veel varianten qua soort. Het gestippelde verenkleed hebben ze allen wel zo ongeveer gemeen, maar, zoals Jaap ons aan de hand van vele opnames liet zien, de vorm en de grootte, van resp. de helm en lellen en aan de lellen nog weer kleurverschillen, maakt het aantal soorten best wel heel uitgebreid. De gierparelhoenders en die met een kuif i.p.v. een helm wijken ook wat af van de rest, maar onder de kuifparelhoenders zijn er toch nog weer verschillende soorten, terwijl je dat op het eerste gezicht niet zo zou zeggen. Jaap heeft dankzij zijn jarenlange onderzoek tijdens zijn reizen dwars door Afrika al heel wat hoenders van een juiste naam kunnen voorzien. Grappig, want in sommige goed bekend staande parken in Nederland leefden jarenlang Afrikaanse soorten parelhoenders onder een foutieve naam. De foto’s, die ons werden getoond van al die vogelsoorten, waren allemaal door Jaap Korten zelf gemaakt. Sommige soorten waren niet heel erg schuw, waren volgens hem dan ook eenvoudig te fotograferen maar er waren ook een paar bij, die maar met moeite voor de camera waren te krijgen.

Zeekoeten. 

Van de duizenden aangespoelde zeekoeten is na gedegen onderzoek, zo stond onlangs in de krant, vast komen te staan dat ze allen gestorven zijn als gevolg van ondervoeding. Men dacht eerst nog dat er een mogelijk verband was tussen de gevolgen van de containerramp van aanvang januari, vanwege vervuiling of andere zaken, maar daar is niets van gevonden. De duizenden zeekoeten zijn dus uiteindelijk dood gegaan, omdat ze niets meer te eten kregen, gewoon verhongerd dus. Of hiervan de oorzaak wordt onderzocht is niet bekend.

Vrouwelijke grutto’s zijn er steeds minder.

Het is gebleken dat een vrouwelijk gruttokuiken het veel moeilijker heeft om te overleven dan voorheen werd gedacht. Er zijn onder deze vogelsoort intussen mee mannen dan vrouwen. De kans dat grutto vrouwtjes vliegvlug worden ligt 15-30% lager dan voor de mannen, maar de mannen overleven ook 5% beter dan de vrouwen. De oorzaak van de teruggang van de soort grutto ligt voor een groot deel dus ook aan het verminderde aantal vrouwelijke exemplaren. Grutto’s zijn monogaam; in het voorjaar roepen ze zich wezenloos om de aandacht van een vrouwtje te krijgen, maar als ze er niet zijn gaan ze er ook niet om vechten. En zo schiet het niet echt op. Het onderzoek is nog lang niet afgerond en is dan ook heel moeizaam.

Vanuit de lucht…

Dit is een foto van een drone. Een soort drone, want er zijn een heleboel varianten, zelfs grote waar je als mens in kunt gaan zitten. Maar dergelijke als op de foto worden soms gebruikt door agrariërs, om daarmee de staat van hun landerijen, slootkanten, paden of gewassen te inspekteren. Het voordeel hiervan is, dat je gewoon thuis kunt blijven en het apparaat het werk laat doen. Met behulp van speciale software is het soms ook mogelijk thuis op het scherm het hele afgelegde parcours terug te zien en te kunnen aflezen waar bijv. de fouten in het gewas zijn te vinden. Nog mooier wordt het, wanneer er met behulp van een warmtebeeldcamera nesten van bodembroeders gelokaliseerd kunnen worden, of er al weidevogelkuikens rondscharrelen en waar zeer jonge kalveren van ree/edelhert zich in het hoge gras/gewas bevinden. De vooruitgang in de techniek kan in veel gevallen heel veel goed doen, want ook een struinende en zich drukkende verwilderde kat kan zo worden gespot.

Kattenopvang. 

Er bestaat een kattenopvang bij Munnekezijl. Daar wordt nu een speciale ren gebouwd voor de opvang van 150 verwilderde katten afkomstig uit weidevogelgebieden. In onze provincie mogen verwilderde katten door jagers worden geschoten. De provincie Fryslân subsidieerd een speciale ren om deze dieren uit weidevogelgebieden weg te krijgen.

       

De Stichting Zwerfkatten Nederland en de provincie werken samen. De genoemde stichting hanteert een methode: vangen, onvruchtbaar maken en weer loslaten. Terugplaatsen in weidevogelgebieden gebeurt dus nu niet meer, op uitdrukkelijke wens van de provincie. Dat is m.i. ook nogal logisch! Of de kat nu wel of niet vruchtbaar is, met de verkeerde praktijken zal hij/zij natuurlijk gewoon doorgaan. De Stichting gaat nu ook akkoord met deze opvangmethode. Er is nog wel even een hobbel te nemen, want de gemeente Noardeast Fryslân is bang voor geluidsoverlast en laat daar onderzoek naar doen. Goed idee natuurlijk, want straks zitter er wel tot 200 verwilderde katten in deze opvang, want ze hebben er ook al 50.

Nou heb je dat weer!

In de provincie Limburg moeten sinds kort wasberen door jagers worden gedood. Dat was al door de EU verplicht gesteld. Er is te veel overlast ontstaan, want de populatie groeit maar door. In 2017 werd er een melding gedaan van een bijzonder geval: er was een wasbeer met jongen gezien! In 2018 groeide de populatie door tot nu al rond de 100. Wasberen zien er heel lief en onschuldig uit, maar zijn dat echt niet en ze lusten heel veel dingen. Ze zullen niet schromen om nesten met eieren en/of jongen te consumeren. Nu staat er weer een partij op, die de wilde wasberen wil gaan (op)vangen, maar daar denkt de provincie niet aan, want daar komt geen eind aan en dat wordt veel te duur! (Mag trouwens ook niet) Er zijn al heel wat steunbetuigingen ontvangen vóór dat opvangen, maar denk eens na hoe dat vervolgens verder moet. Stel het zal slagen en er worden bijvoorbeeld (pak um beet) 35 wilde wasberen opgevangen. Die moeten dan wel acuut onvruchtbaar worden gemaakt, want anders puilt de opvang in een mum van tijd uit!

Wasberen zijn afkomstig uit het buurland en zouden zich eigenlijk ook niet in Limburg moeten gaan vestigen. Of het zin heeft om wasberen constant achter de broek te zitten en te ruimen is maar zeer de vraag. In Duitsland is men er te laat mee begonnen, ondanks dat het ook daar al verplicht was. Men is er nu al jaren mee bezig en daar zijn ze nog steeds aanwezig!

Op zoek naar een nieuwe.

Onze huidige penningmeester Egbert Boezerooij heeft te kennen gegeven deze periode nog vol te willen maken, maar in 2020 te willen stoppen met deze functie. Dus het bestuur van regio Fryslân is op zoek naar een opvolger. Wat zou het mooi zijn wanneer er iemand op reageerde, die zich hierin helemaal zou willen en kunnen uitleven. Voelt u zich geroepen meld het een bestuurslid!

U kent, denk ik, allemaal wel de slogan uit de reklame van een fabrikant van een soort instantsoep: ……….,……. dat zouden meer mensen moeten doen! Als u nu als lid uw steentje aan de vereniging als vrijwilliger zou willen bijdragen, denk dan eens aan die reklame, want telkens, wanneer er vrijwilligers iets willen doen, des te leuker wordt een vereniging!

En dan nog even dit: 

 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage is rond 21 april !

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *