Het was even kil en fris!

In de zuidelijk helft van ons land was het even een witte wereld en lag er een tijdje een redelijke hoeveelheid sneeuw. Bij ons lag er op een morgen ook wat, maar dat was heel snel verdwenen. Na dagen van temperaturen rond 0ºC, zowel overdag als ‘s nachts, gaat het nu in een wat stijgende lijn.

Ondanks de nog steeds wat lagere temperaturen zijn de bollen van de vroeg bloeiende narcissoorten al heel druk bezig om hun bloemknoppen naar buiten te persen. Ze laten zo duidelijk zien dat het menens is met het dichterbij komende voorjaar.

Agenda:

De regiojaarvergadering van regio Fryslân wordt gehouden op donderdag 16 februari a.s. in café/restaurant Overwijk Heawei 9, 8406 AV in Tijnje. Aanvang 20.00 uur. Na de verplichte onderdelen van de jaarvergadering, zoals jaarverslag penningmeester, sekretaris en ledenadministratie is er tijd voor een lezing ingeruimd.

Het regiobestuur heeft dhr. Luc Smolders uitgenodigd om een uiteenzetting te komen geven over Anitec broedmachines. Dat is voor leden van en met eierleggend pluimvee in het voorjaar vast en zeker interessant!

Maar, zoals te zien op bovenstaand plaatje, is een dergelijk tafereel uiteindelijk het allermooiste. In het geval dat het absoluut onmogelijk is om het zo te kunnen doen, is een broedmachine natuurlijk een goed alternatief!

Deze moet ik nog even kwijt:

Wat anders: dieren uitgezet !!

Nog nooit zijn er op het eiland Vlieland wilde konijnen uitgezet!  Door deze aktiviteit moet de biodiversiteit van de natuur in de duinen worden verbeterd.

Er werden 26 dieren (gevangen op de Maasvlakte bij Rotterdam) in de duinen uitgezet. Het is niet zo eenvoudig om dat uitzetten voor elkaar te krijgen; daarover zijn 2 jaar lang al allerhande maatregelen aan voorafgegaan. Het ligt nu in de bedoeling om elk jaar zo’n 20-30 wilde exemplaren op het eiland uit te zetten.

Er waren op Vlieland nog slechts 50 konijnen in het wild. Dat is voor de natuurlijk lage vegetatie veel te weinig (hagedissen varen wel bij lage begroeiing) en voor de genetische diversiteit van de populatie konijnen was dat uiteindelijk ook te weinig. Om de losgelaten “nieuwelingen” nog een tijdje te kunnen volgen zijn hun staartjes groen gemaakt. Die met de groene staarten zijn “de Rotterdammers”. Zij gaan zich nu ook bezig houden met het kort houden van de weelderig groeiende duinvegetatie.

Bijna op !!

In het welbekende Nationale Park “De Hoge Veluwe”is nu bijna geen moeflon meer over. Ze zijn zo goed als verdwenen.

Sinds de komst van de wolf in 2021 is er bijna géén moeflon meer te zien. Deze wilde schapensoort zorgde in dit gebied voor de natuur; het zijn eigenlijk beheerders van de biodiversiteit.

Ze helpen dichtgroeien van de vlaktes te voorkomen door dennen en heide op te vreten en daarbij vlaktes met stuifzand te laten ontstaan. Zo helpen ze daarmee ook de beschermde planten diersoorten, die juist op die kale vlaktes heel goed kunnen leven.

Poeslief……

Een stichting Dier en Recht is met een petitie gekomen om de provincie op andere gedachten te brengen. Fryslân is nog de enig provincie waar verwilderde katten mogen worden gedood. O.a. door jagers. De Stichting vindt de aanpak achterhaald, onnodig en wreed. “Er is een betere manier”, zeggen ze. Veel diervriendelijker ook.

De verwilderde katten zouden moeten worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd (al naar gelang het geslacht) en na deze aktie teruggeplaatst worden op bijvoorbeeld boerderijen. Daar kunnen ze dan aan de slag als muizen/ratten vangers. Iedereen blij !!

Voorlopig mag echter tot in 2026 een verwilderde kat gedood worden door o.a.het geweer! Er zijn nog steeds te veel zwerfkatten! Gezond, genezen en wel loslaten op boerderijen heeft uiteindelijk niet zo heel veel zin, want eenmaal daar gaan ze gewoon weer verder met waar ze voorheen ook mee bezig waren. Met datgene wat ze het liefste deden, namelijk zwerven en op jacht in de landerijen rondom de boerderijen.

Een kat is van origine een “huisdier” en zal zijn eigenschappen, zodra die benut kunnen worden ook gaan gebruiken. Een kat is van nature een “roofdier” en is, hoewel de Stichting mogelijk anders denkt, niet na de ingrijpende operatie plotseling helemaal vegetarisch geworden. De zwervende exemplaren zijn dan wel niet meer in staat zich voort te planten, er komen dus geen lieve jonge poesjes meer van, maar voor de rest kunnen ze gewoon weer verder op sjouw gaan.

Bovenstaande foto is helemaal uit zijn verband gerukt en is ook niet helemaal waar, maar geeft slechts aan wat er in de kopjes van poezen leeft! De huispoes is in staat om zo wel overdag als ‘s nachts het leven en voortbestaan van veel kleine zoogdieren en (weide)vogels onnoemelijk te frustreren!

Gelukkig heeft de huidige minister van landbouw nu gelast, dat alle katten in Nederland binnenkort massaal gechipt moeten worden. Dan wordt het een heel stuk eenvoudiger om losgelaten, verdwaalde of weggelopen katten en poezen snel met hun rechtmatige eigenaren te kunnen verenigen. Ik geloof trouwens dat bovenstaande chips daar nou niet precies heel geschikt voor zullen zijn.

En dan nog even dit:

Bij de grens van Nederland:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 12 februari.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *