Het wordt nu echt !!

De herfst zet nu door !!

Het was tot nu toe nog wel te doen, al viel er zo nu en dan wel het nodige! De hoeveelheid afgevallen blad neemt ook toe. Dat heeft alles te maken met de verminderende hoeveelheid daglicht en de steeds lager wordende temperaturen. Gezegd zoals in de aanhef:”het wordt nu echt”!

Het verenigingsleven.

Voorlopig staat er helemaal niets in onze agenda en dat zal ook nog wel even zo blijven. Begin 2022 maar weer eens kijken.

Het openbare leven. (Daar gaan we weer!) (1.)

Doordat het aantal patiënten, besmet met het coronavirus, onverwacht schrikbarend is gestegen en er maar heel mondjesmaat plek is voor andere zieke mensen in de ziekenhuizen, moeten er weer drastische maatregelen worden genomen.

                            

We zijn weer terug bij af, want dit soort maatregelen waren er ook aan het begin van de pandemie. Er zal mogelijk ook veel meer dan voorheen gecontroleerd worden op voorgeschreven maatregelen.

Er gaat ook dringend verzocht worden om op heel veel plekken, net als voorheen, in openbare gebouwen, winkels, openbaar vervoer etc. weer mondmaskers te gaan dragen, zoals op de foto hierboven. De drager was er net zo door verrast als u!

Het fazantenboek !!

Het langverwachte fazantenboek is bijna gereed. Het staat er aan te komen. In de maand december a.s. is het te verkrijgen bij de diverse regio’s. Dit is een uitgave van Aviornis Nederland, net als het welbekende watervogelboek. Ook alléén daar te verkrijgen.

Het naslagwerk is 720 pagina’s dik met meer dan 1300 foto’s. Het boek heeft de naam gekregen: “Het houden van fazanten”. Met daaronder: “Emotioneel betrokken zijn bij je vogels”. Van hobby tot passie”.  Deze hele dikke pil bestaat uit twee delen. Het eerste deel, het algemene deel, beschrijft o.a. het bouwen van volières, de aanschaf van fazanten en waar je op moet letten. Verder wordt de opfok etc. uitgebreid beschreven.

In het tweede deel worden alle soorten en hun ondersoorten beschreven. Waar ze vandaan komen en hoe te houden. Met bijzonder fraaie foto’s bij de beschrijving. We hebben al een voorproefje van al dat fraais kunnen ontdekken in een artikel in ons boekje. Bekijk het artikel over de Himalaya glansfazant nog maar eens in het augustusnummer van 2020, vanaf blz.44. De fazantenboeken zullen, zo is de planning, vóór de Kerst beschikbaar zijn (leuk Kerstkado?). Deze “fazantenbijbel” zal, net als het watervogelboek, €59,95 gaan kosten. (N.B. het plaatje bij deze tekst is er niet een uit het boek. Die zoek ik er zelf bij.)

Als regio Fryslân kunnen we ook vóór de Kerst over een beperkt aantal boeken beschikken. Om een goed beeld te krijgen hoeveel fazantenboeken onze penningmeester moet bestellen, werken we met een voorinschrijving.

Mocht u belangstelling hebben voor een fazantenboek, stuur dan een mail naar onze penningmeester Bauke van der Heide , heideb@knid.nl of bel met 06-184666966.

Wolven. (Daar gaan we weer !) (2)

Het zou zo maar eens kunnen zijn dat u mij verdenkt nou niet bepaald een “wolvenliefhebber”te zijn. Daarin begint u langzamerhand gelijk te krijgen. Ik kan het ook uitleggen.

In ons land zitten we niet te wachten op nog maar weer een predator. We leven in een klein land, waar veel is geregeld. De eventueel beschikbare biotopen voor beschermde roofdieren zijn over het algemeen niet bijzonder groot. Dan bestaat al heel snel de mogelijkheid, dat zo’n beschermde predator zich gaat vergrijpen aan andere prooidieren, als welke we hen hadden toebedacht. Natuurlijk kan een roedel wolven zich uitstekend in leven houden met al die biggen van wilde varkens en de kalveren van edelherten. Ook de oudere dieren vallen soms ten prooi. Maar als er soms nog wat eenvoudiger te grijpen prooien zijn, gaat dat zeker gebeuren. Dat is overigens al gebeurd. Dat steekt! Denk nog maar eens aan die twee shetlandpony’s, die aan stukken gescheurde jonge koe. De vele schapen zijn we natuurlijk ook nog niet vergeten. Er ontstaat zo veel leed onder schapen-, en dierenhouders.

Maar niet slechts onder die categorie liefhebbers. Onlangs, van 23 op 24 oktober, was er een bloedbad in een hertenkamp. In een groot luxe vakantiepark “de Hengelhof” in het Belgisch Limburg, beten één of meer wolven tien damherten van een hertenweide langs het wandelpad dood. Dat gebeurde er voor het eerst en een groot aantal, over het wandelpad langslopende bezoekers, heeft de kadavers helaas moeten zien liggen.

(Overigens gebruik ik wel vaker een bepaalde vrijheid om iets aan te tonen. Op bovenstaande foto staan 11 damherten+ een hele donkere. Om aan te geven hoe het er daar aan toe ging, heb ik er voor gekozen om die donkere te laten overleven. Dat is slechts symbolisch. Wolven discrimineren niet!)

Maar waar we absoluut niet naar toe moeten dat we het met z’n allen gewoon gaan vinden, dat wolven steeds meer allerhande landbouwhuisdieren/ hobbyhuisdieren uit onze landerijen/tuinen en parken gaan halen.

We zijn dit gedrag (zie bovenstaande foto) al gedurende heel veel jaren helaas al normaal gaan vinden. Maar dat is het natuurlijk niet en mag eigenlijk ook niet doodgewoon zijn. Dit soort roofdieren worden door ons mensen al heel lang volledig beschermd! Ze wonen zelfs in onze huizen! Wolven, die wonen nog niet bij ons in, maar moeten in ons land niet ook dergelijke praktijken gaan uithalen. Daar zijn ze nu al wel hard mee op weg !!

Vogelgriep. (Daar gaan we weer !) (3)

Uitbraak van vogelgriep bij een groot biologisch pluimvee bedrijf in Zeewolde. Alle 36000 (zes en dertig duizend) kippen werden er geruimd. Uit voorzorg werden alle 95000 (vijf en negentig duizend) kippen bij eveneens een biologisch pluimveebedrijf in Barneveld ook maar geruimd. Er was namelijk iemand vanuit dat bedrijf in Zeewolde in dat Barneveldse bedrijf geweest.

Maar het kon ook nog wel een graadje erger, want in een vleeskuikenbedrijf in Groot Schermer was ook vogelgriep geconstateerd. Daar moesten alle 107000 (een honderd zevenduizend) vleeskuikens vroegtijdig worden gedood en geruimd. Er komt bovendien maar geen einde aan. Vanwege een “risicovol kontakt” tussen het bedrijf in Groot Schermer en een pluimveebedrijf in Otterlo werden in die laatste plaats “uit voorzorg” ook maar 41000 (een en veertigduizend) kippen geruimd. Uit voorzorg, want in de buurt van Otterlo tilt het op van de pluimveeschuren!

Dan komt ook onze eigen provincie Fryslân aan de beurt. In Parrega is bij een watervogelbedrijf ook vogelgriep geconstateerd en alle 200 (twee honderd) dieren werden geruimd. In een straal van drie kilometer zit een pluimveebedrijf, dat zal worden gecontroleerd. Verder is alles in een gebied  van 10 kilometer rondom voorlopig even op slot. Zeewolde is voor een tweede keer aan de beurt, want bij een daar gevestigd eendenbedrijf worden alle 21000 (eenentwintigduizend) watervogels gedood en afgevoerd.

Het wordt nu ook verboden om plaatsen, waar vogels zijn, onnodig te bezoeken. Niet slechts in onze provincie, maar overal. Dat vind ik wel een heel verstandige beslissing. Naar het stadspark om de eendjes te gaan voeren heb ik altijd al een heel dubieuze aktie gevonden ten tijde van vogelgriepdreiging!

Zodra er een brandhaard is geconstateerd gaan alle alarmbellen af en wordt héél Nederland op slot gedaan. Er moet hals over kop weer “opgehokt” worden. Alles om maar te voorkomen dat er nog miljoenen dieren méér zullen moeten worden geruimd. Elk jaar rond deze tijd blijkt het gevaarlijke “pluimvee”virus weer  tevoorschijn te komen. Het is waarschijnlijk intussen al gemuteerd en zal ook wel nooit meer weg gaan. In het noorden van Duitsland zijn nu al dode smienten gevonden. In het Lauwersmeergebied is een toename van sterfte onder brandganzen en knobbelzwanen vastgesteld. Sinds 2003  (dus al 18 jaar!) komt de vogelgriep nu in Nederland voor.

Al dat ophokken zet een heleboel op slot. Houders van vrije uitloop pluimvee moeten subiet al hun dieren ophokken en krijgen als straf ook nog een korting op hun “vrije uitloop eieren” Dubbel gepakt dus! Zou het nu langzamerhand niet eens tijd worden dat we met elkaar ons eigen gezond verstand gaan gebruiken?  Veiligheid voor iedereen is heel belangrijk. Let wel, ook mensen kunnen ziek worden van het vogelgriepvirus. Als we nu eens die immens grote pluimveestapel drastisch gaan verminderen, zou dat er niet een stuk veiliger op worden? Voor iedereen en ook voor al dat pluimvee, dat soms nodeloos, “vroegtijdig”, “uit voorzorg”, “veiligheidshalve”, “voor de zekerheid” elke keer maar weer moet worden geruimd?

Al dat risico, elk jaar weer, om deze tijd van het jaar, (herfst=ruimen maar) het is zo uitzichtloos !! Maar dan wordt je plotseling toch nog weer met de neus op de feiten gedrukt: Zelfs nu komt ook in Zuid-Afrika langs de kusten vogelgriep voor. Afrikaanse Pinguïns en 16000 aalscholvers zijn daar al bij bosjes de klos !! Het begint op een wereldwijde pandemie te lijken.

In rep en roer !!

Frankrijk is in rep en roer. De daar bekende jacht op vogels, kleinere maar ook de wat grotere, gaat verboden worden. Men vindt echter daar dat de vogeljacht in ere moet worden gehouden. De Franse vogeljagers zeggen: “de traditionele vogeljacht maakt deel uit van ons erfgoed en onze levenswijze”.

                                                 

Kieviten uit de lucht geschoten, lijsters en merels worden daar nog steeds gevangen met netten of lijmstokken voor de pot. Dat vindt men daar vanouds her een traditie. Het schijnt dat deze vogels, eenmaal klaargemaakt in een speciale saus, een delicatesse zijn.

Persoonlijk vind ik het nu wel eens tijd worden dat wetgeving op dit gebied in heel Europa eindelijk eensluidend is. Het wordt wel een heel krom verhaal, dat ons land bijvoorbeeld véél belastinggeld spendeert aan het in stand houden van beschermde weidevogels, zoals de kieviet. Terwijl men in Frankrijk het heel gewoon vind om die daar dan maar uit de lucht te schieten. Ook raar dat merel en lijster in ons land beschermde vogelsoorten zijn, die men in dat land ruimhartig vangt en voor hoge prijzen in restaurants op het bord krijgt!

Maar ja, de Franse wetgevers hebben het moeilijk, want 1,2 miljoen Fransen hebben een jachtvergunning en 5 miljoen hebben er een gehad. Zo’n grote groep bezwaarmakers is een hele belangrijke hoeveelheid potentiële kiezers!

Vier vogels, één hoort daar niet bij….

Onderstaande foto’s laten 2 x 2 Aviornisvogels zien. Eentje hoort daar echter overduidelijk niet bij.

                              

Dat je die dan zo maar toevallig op het internet tegenkomt! U mag zelf een keuze maken, maar de gans op de rechter foto maakt een hele goede kans!

En dan nog even dit:

Als uw muis dit uiterlijk heeft gekregen, wat dan…….?

 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 21 november.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *