Het komt geleidelijk !

Voorjaar in zicht ?

Als je zoiets opschrijft klinkt dat natuurlijk wat voorbarig. Het is immers nog niet eens half februari en dus nog gewoon winter. Het kan ook nog wel gaan vriezen en dooien! Maar daar tegenover staan wel de eerste voorjaarsboden die nu pontificaal met hun witte klokjes staan te pronken. Dat zal vanaf nu dus wel geleidelijk doorgaan.

De Agenda.

 

Jazeker, er staat nieuws in !! Het bestuur van regio Fryslân heeft het zo geregeld, dat de jaarlijkse regionale ledenvergadering op donderdagavond 22 februari a.s. zal plaats vinden. Traditioneel zullen er een aantal zaken aan de orde komen. Een financieel overzicht, een overzicht omtrent het ledenbestand en een jaarverslag van de sekretaris. Een tweede traditioneel punt op de agenda is de “nieuwjaarsborrel”, vergezeld van “met wat erbij”.

Na het officiële gedeelte is er een uiteenzetting door Wil Grond over de natuur in Extramaduro in Spanje en de Algarve in Portugal. Hij heeft de schoonheid van deze bijzondere gebieden op foto’s vastgelegd en laat die aan ons zien via een dia presentatie. Als regioleden mag u daar allemaal op af komen, hoe meer des te liever!

Nu kunt op uw gemak de mooie natuur van de genoemde gebieden rustig bekijken. U krijgt er ook nog gratis een kopje koffie of thee bij! Of een borrel!

Mis het niet, de regionale jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 22 februari a.s. bij Overwijk in Tijnje om 20.00 uur!

Aalscholvers.

Daar gaat het helemaal niet zo vaak over, die komen niet zo vaak aan bod!  Maar zo rond 25 januari j.l. was er een verhaal dat deze viseters naar de stadsgrachten trokken. Er vlogen toen tientallen van die grote zwarte vogels naar de grachten van de steden Leeuwarden en Sneek. Eigenlijk ging het er ook niet om dat er ineens zo veel meer aalscholvers waren. Want de stand is sinds 2005 aardig stabiel gebleken. Omdat de broedtijd voor deze zwarte viseters binnenkort staat te beginnen, zoeken ze plekken op waar veel (vooral kleine vis) te vangen is. Als dat dan toevallig de stadsgrachten zijn maakt dat hen niet ze heel veel uit.

Schuw zijn ze al lang niet meer zo. Je kunt ze soms ook in kleine watertjes, vijvers, poeltjes en kanaaltjes tegen komen. Hebben ze eenmaal een goede visplek gevonden, komen ze gerust zo nu en dan daar weer terug. Het lijkt soms wel of ze aan elkaar vertellen waar het goed vissen is!

W.d.w. (Weer de wolf).

Het zal nog wel jaren kunnen duren voordat wij in vrede kunnen samenleven met de de wolf.

Dat is een ingewikkelde opgaven en er is nog veel onduidelijk. Vooral voor-, en tegenstanders hebben nog veel behoefte aan wat meer feitenkennis. De Raad voor Dierenaangelegenheden is bezig met een onderzoek om de verschillende standpunten omtrent de wolf vast te leggen. Vooral om de verdere verharding van de discussie te voorkomen. Uiteindelijk moet er dit voorjaar een advies ontstaan hoe het samenleven van mensen en wolven er zal komen uit te zien.

Maar sommige mensen kunnen daar absoluut niet langer op wachten.

De provincies Drenthe en Fryslân moeten strenger optreden tegen de overlast van de wolven in het Drents – Friese Wold. Dat wild de stichting “Wij(s) met Wolven”. Die stichting vindt dat er dagelijks overlast is door wolvenaanvallen op schapen. De schapenhouders in dat gebied gebruiken wel wolvenrasters met stroomdraden, maar het helpt weinig. Deze stichting wil het wolvenplan van het Interprovinciaal Overleg aanhouden. Daarin wordt bijvoorbeeld aangehaald, dat een probleemwolf, die regelmatig zeer goed beschermd vee doodmaakt, ook zelf gedood mag worden!

Vraatschade door ganzen.

De kosten door vraatschade, veroorzaakt door ganzen, loopt verder op! De Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân laten de kosten de komende 5 jaren verder oplopen. Er is een nieuw beleid nodig.

G.S. willen de komende 5 jaren nog per jaar 1,1 miljoen euro reserveren voor de uitkering van de kosten van de schade. Zo willen G.S. de Faunabeheereenheid en de gebiedspartijen laten experimenteren met een effectieve aanpak van de overlast door ganzen. Men laat ook onderzoeken welke impact verjaging van ganzen heeft op weidevogels.

Er is dus de komende jaren vooralsnog wel veel geld nodig!

Deze wil ik nog even kwijt:

En dan tenslotte nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 25 februari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *