Het jaar ten einde.

 

In de maand december zijn er geen aktiviteiten meer.

In januari 2020 wordt de regiojaarvergadering gehouden op 16 januari, met daarin o.m de traditionele “nieuwjaarsborrel” en een wisseling van penningmeester.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in café/restaurant Overwijk Heawei 9, 8406 AV in Tijnje.

Voorjaar??

Het plaatje geeft aan dat de wilgen al gaan uitlopen en de “katjes”zichtbaar zijn geworden, maar dat is nog niet helemaal correct.Er zijn al wel nachten met wat heel lichte vorst. Vooral in zuidelijk Nederland verschenen zo nu en dan al temperaturen in de dubbele cijfers. Het echte voorjaar zal nog wel even op zich laten wachten!

De laatste grutto’s in de maak?

Deze keer wordt het een wat langer verhaal dan gewoon, maar dat heeft alles te maken met onderstaand onderwerp. Hoe zal het de grutto vergaan als we nu géén concrete maatregelen nemen? Als we nu eens alle predatoren goed gaan aanpakken kan in Nederland de grutto nog gered worden. Jaarlijks wordt er door het ministerie van L.N.V. 40 miljoen euro uitgekeerd aan agrarisch natuurbeheer en sinds 1970 van de vorige eeuw is dat intussen al opgelopen tot meer dan 800 miljoen euro. Daar hebben we met z’n allen aan meebetaald en doen dat elk jaar weer, want het is belastinggeld! Helaas helpt dat nauwelijks, het is “dweilen met de kraan open”, want de predatoren eten de gesubsidieerde weidevogelkuikens met het grootste gemak op. Gezamenlijk zorgen predatoren er voor, dat 73% van de eieren nooit uitkomt!

Er zouden +/- 25 predatoren zijn, die o.a. eveneens de grutto-kuikens naar het leven staan. Hier zijn er een paar:

                                                             

buizerd                                                                                                                                bunzing

                                                              

bruine rat                                                                                                                            huiskat/verwilderde kat

                                                             

vos                                                                                                                                       kraai

 

                                                           

grote zilverreiger                                                                                                            ooievaar

                                                           

wezel                                                                                                                                 steenmarter (de grootste boef!)

                                                           

zilvermeeuw                                                                                                                    blauwe reiger

Dat zijn er al 12 stuks in totaal, allemaal creaturen, die het dus gemunt hebben op de eieren en de kuikens van weidevogels c.q. van de grutto, op het moment dat ze gaan rondlopen. De rovers op de foto’s, die voorzien zijn van een sterretje, mogen gedood worden, (dat scheelt er al vier), maar alle anderen zijn zwaar beschermd.

Er zijn nu nog zo’n 23.000 broedparen grutto’s over en dat is nog slechts een klein gedeelte van de populatie in de jaren 70 van de vorige eeuw. Als we nu niets gaan doen en maar blijven praten en plannen maken en elkaar dwars zitten over wie wat beschermt en hoe, dan zijn er in 2050 nog maar slechts 2000 broedparen over. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de stand van de grutto. Méér onderzoek zal ze beslist niet meer helpen. Er moet drastisch wat gebeuren anders is het straks te laat! Let wel, grutto’s (maar ook andere weidevogels) kunnen zichzelf slechts moeilijk verdedigen en hebben helaas géén tractoren om protest tegen hun achteruitgang kracht bij te zetten !

Jagers kunnen nu ook weinig uithalen, omdat heel veel predatoren op de lijst beschermde diersoorten staan. Bovendien zijn er dan weer allerhande bezwaren en procedures mogelijk, die het er niet eenvoudiger op maken. De jacht op predatoren is een politieke keuze, echter het rijk heeft ook verantwoordelijkheid. Europese richtlijnen verplichten ons land alles op alles te zetten om bedreigde vogels op niveau te houden. Maar als er wederom niets gebeurt en alles weer open staat voor allerhande beroepen en bezwaren zijn we zo maar een eeuw verder en is de grutto, de vogel van het jaar en de vogel van Nederland, helemaal uitgestorven.

Organisaties in spagaat.

Allerhande organisaties, die de bescherming van dieren heel hoog in het vaandel hebben staan, komen nu in een regelrechte spagaat terecht. Welk dier heeft nu van hen het meeste bescherming te verwachten. Is het de vos of de grutto?  Een stichting, die al heel snel bij het minste of geringste onheil omtrent bedreigingen van dieren in de natuur direkt met juridische procedures klaar staat, komt nu in zwaar weer. Een voormalige voorvrouw van de politieke dierenpartij heeft eerder al eens laten ontvallen, dat “de Nederlandse natuur beschermen met het geweer” nu niet bepaald haar missie was. Ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat er jagers zullen zijn, die het niet prettig zullen vinden om reigers, zowel blauwe als zilver en ooievaars te moeten gaan schieten, of het vizier te moeten richten op buizers en kiekendieven.

Dan is er nog het biotoop.

Zeg nou zelf. Dit zou dan een heel geschikt biotoop voor allerhande soorten weidevogels moeten kunnen zijn, maar het is slechts een eindeloze woestenij van slechts 1 soort gras. Een uitermate armzalig landschap, eigenlijk ongeschikt voor dergelijke vogelsoorten. Diegene, die er dan toch gaan nestelen en proberen hun jongen groot te brengen, komen van een koude kermis thuis. Op deze vlakten zijn hun jongen een wel heel gemakkelijke prooi.

Eigenlijk zouden dergelijke velden omgetoverd moeten worden tot weer super geschikte biotopen voor vele weidevogelsoorten. Dat zal mogelijk ook wel lukken en daar horen nog allerhande zaken bij, zoals bijvoorbeeld uitgesteld maaibeleid,  maar dat wordt wel een zeer langdurige kwestie en dan is het mogelijk dus al wel te laat. Dus blijft er maar één ding over en dat is, om nu nog te redden wat er nog te redden valt, zeer drastisch en resoluut, alle predatoren te lijf !!

 

                                   Douwe Rienstra

Op dinsdag 17 december j.l. is op 86 jarige leeftijd Douwe Rienstra uit Peins overleden. Hij was één van de regioleden van het eerste uur. Zijn voorliefde gold in het begin vooral de watervogels, waarmee hij soms bij moeilijke soorten heel goede kweekresultaten behaalde.  Later kwamen daar ook andere soorten Aviornisvogels bij. Hij kwam graag op onze bijeenkomsten en ging af en toe ook graag mee op een busreis. Wij zullen hem blijven herinneren als een heel enthousiast Aviornis lid!

Dat hij moge rusten in vrede.

 

Het jaar is bijna op !

Nog slechts een paar dagen en dan is dit jaar helemaal op ! Als de laatste minuten en sekonden voorbij zijn, komen we met z’n allen in een gloednieuw jaar terecht met een heel gemakkelijk jaartal, 2x 20. Gemakkelijker kan het niet, 2020. Zo simpel !

Vlak na die allerlaatste sekonden van het oude jaar, wordt er op de gehele wereld nog flink aan een enorme luchtvervuiling meegewerkt. Heel veel mensen, (en daar staan we vaak helemaal niet bij stil), hebben erg veel last van deze vervuilde lucht en kunnen soms maar moeizaam ademhalen. Sommigen verhuizen tijdens deze dagen dan ook naar bijvoorbeeld een “vuurwerkvrij” vakantiepark.

Het blijft een mooi gezicht. Het is alleen wel jammer dat er op een dergelijke avond mogelijk ook weer veel vuurwerkslachtoffers vallen, waaronder dan met soms onherstelbaar letsel, of erger nog, oogletsel.

Namens het bestuur wens ik u en uw naasten een gezellig uiteinde en een goede start van het nieuwe jaar!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage is rond 12 januari 2020.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *