Agenda.

Aktiviteiten voor het herfst en winterseizoen staan er niet in. De agenda is voorlopig leeg en zal dat ook nog wel een tijdje blijven. De verregaande maatregelen rondom de Corona pandemie zijn de oorzaak. Het verenigingsleven komt daardoor op een  heel erg laag pitje te staan.

Herfst.

Hier en daar beginnen de bladeren al te verkleuren en er vallen er veel.. In het zuiden des lands al meer dan hier. Omdat het herfst is kregen we ook allerhande weertypen om de oren. Er was regen, soms veel en langdurig. Er was wind, soms veel en dan storm langs de kust. Dan was er weer regen, ook langdurig. Er waren ook nog wel mooie droge dagen.

Bovendien was het wel heel bijzonder dat 20-10-’20 de warmste dag was in oktober ooit. In het afgelopen jaar heb ik dergelijke termen al vaker opgeschreven. Al die gegevens laten zien, dat er wel degelijk sprake van opwarming zou kunnen zijn! De aangegeven temperatuur op de thermometer op bovenstaand plaatje is niet correct. In werkelijkheid werd het net geen 21ºC. Maar dat is toch wel even extreem voor oktober!

Daar gaan we weer!

Er is vogelgriep geconstateerd bij knobbelzwanen in Kockengen. Het type H5N8 is gevaarlijk voor pluimvee. Commercieel gehouden pluimvee moet daarom onmiddellijk opgehokt worden. Het voor vogels zeer besmettelijke virus is “waarschijnlijk overgebracht door trekvogels” van Rusland naar Nederland. Het kan ook gemakkelijk worden overgebracht op wilde watervogels die in groepen leven. Men vond ook een dode smient. Hoe lang deze dreiging zal blijven duren is niet bekend.

Nou, dat was van korte duur, het werd alleen maar erger! Want op 29-10’20 werd in het Land van Maas en Waal, in Altforst, bij een vleeskuiken -ouderdieren bedrijf nu ook vogelgriep geconstateerd. Hoe die daar nou in die grote kippenschuur terecht is gekomen is natuurlijk een groot raadsel. Al die dieren waren keurig netjes opgehokt!! In het hele 10-kilometergebied er rond om heen liggen nog 34 andere pluimveebedrijven. Alles zit daar nu tijdelijk op slot. Eigenaren moeten hun hobbypluimvee afschermen. Hun dieren mogen niet in kontakt kunnen komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Op het eiland Ameland moet men nu ook goed opletten, want daar zijn dode brandganzen met het vogelgriepvirus aangetroffen!

Zo’n 35.700 (vijfendertigduizend zevenhonderd) dieren  in Altforst zullen worden geruimd!!

We hadden al Covid 19, nu ook nog H5N8 er bij. Het wordt er beslist niet leuker op!

Koninklijke grap.

Dit is al een heel oude grap. “Kent u die mop van die drie bouwvakkers die op vakantie gingen?  Nee?  Nou die gingen niet!”

Onze koning ging met zijn gezin wél! Maar vrijwel direkt was daar een heleboel ophef over, o.a. onder politici. Midden in de zeer heftig wordende corona periode op vakantie gaan was al door het kabinet afgeraden. Het reisdoel Griekenland had qua veiligheid code geel gekregen. De Griekse eilanden echter code oranje. De ophef in de sociale media werd ook steeds maar groter. De voor de koning verantwoordelijke minister president bleek niet geheel op de hoogte te zijn. De R.V.D. (Rijks Voorlichtings- Dienst) wist er ook niet al te veel van. Kortom: algehele commotie! En daarom:

                                       

De koning heeft later wel aan gans het Nederlandse volk zijn excuses aangeboden.

Schrikdraad als oplossing?

Wij willen heel graag dat de weidevogels in Nederland het goed doen. In onze provincie willen we dat ook zeer zeker.

                                         

Het is nog steeds de bedoeling dat de vogel op de foto links, uiteindelijk zal opgroeien tot de vogel op de foto rechts! Maar dat wordt elk jaar minder. Het jaar 2020 was wederom een rampjaar voor veel weidevogels. Het voorjaar, de periode waarin jonge weidevogels er zijn en moeten opgroeien, was voor de zoveelste keer te droog. Daardoor wordt de bodem te hard en is het bodemleven moeilijk toegankelijk.  De jonge vogels zijn afhankelijk van dat medium. Geen eten, geen groei en te laat voor de trek.

Vooral de wulp heeft er erg veel last van ondervonden, want daar gaat het steeds slechter mee. Maar ook voor andere soorten als grutto, kieviet, tureluur en de al genoemde scholekster was 2020 verre van optimaal! Nog een paar keer zo’n rampjaar en de weidevogelstand gaat nog sneller hardhollend achteruit. Niet alleen het voorjaarsweer heeft er mee te maken, de hele grote predatie speelt ook een zeer belangrijke negatieve rol. Ook is eigenlijk het biotoop, waarin het hele gebeuren rondom de weidevogels zich afspeelt, al heel wat jaren verre van ideaal.

Een degelijk schrikdraadconstructie (niet zoals bovenstaand) zou zeer veel verlies kunnen voorkomen. Zonder schrikdraad een verlies van 78%, mét schrikdraad beveiliging tegen predatie slechts 7% ei/kuiken verlies. Een ideaal weidevogellandschap moet eigenlijk ook een voldoende grootte hebben om optimaal te kunnen functioneren. Dan moet gedacht worden aan een totaal oppervlakte van al snel 200-250 hektare. Daarbij is een vegetatie, met veel meer andere gewassen dan gewoon gras, ideaal. Een heel goed waterpeil, om de bodem redelijk vochtig te houden is belangrijk, Het gebruik van grove en ruige stalmest is ook goed. Dat laatste heeft nog een dubbelfunctie, enerzijds de bemesting en anderzijds het aantrekken van insekten. Die laatste zijn weer belangrijk als voedsel voor de uitgekomen kuikens. Als dan een uitgekiende schrikdraadconstructie is aangebracht, moet het toch mogelijk zijn het percentage ei en kuikenverlies drastisch terug te dringen. Vos en steenmarter zullen er wel voor terugdeinzen, hermelijnen en wezels wordt moeilijk. Die laatsten mag je ook niet wegvangen, vanwege beschermd. Zo’n schrikdraad systeem vereist natuurlijk wel veel onderhoud. Ga maar na, in het voorjaar groeien de gewassen supersnel. Alle gewas, wat tegen de onderst draden aan groeit, zal regelmatig weggehaald moeten worden. Anders geen goed effect.

Vliegende verdediging.

Jagers kunnen veel doen om de vliegende predatoren als de kraai kort te houden. Maar ze kunnen niet altijd en overal tegelijk zijn. Daarnaast zijn er nog meer gevleugelde dieven. Raaf, zilvermeeuw, kiekendief (de naam zegt het al) en de buizerd zijn ook beruchte rovers. De reiger (blauw en zilver) en de ooievaar prederen ook!

                                          

Hoe meer weidevogels als bijv. de grutto en de kieviet in een bepaald gebied hun territorium hebben, des te beter het is. Komt er een gevleugelde predator in zicht, dan zal een grote schare weidevogels omhoog gaan, om de vijand aan te vallen en te verjagen. Een enkele broedvogel kan dat nooit alleen bereiken! Door die massale aanvallen is het op de grond veiliger voor het kroost.

De coronapandemie.

Het gaat helemaal niet goed in Nederland. Daarbuiten trouwens ook niet. Het aantal besmettingen met het gevaarlijk ziekmakende virus breidt zich veel te snel uit. Ziekenhuizen kampen nu al met problemen. Als iedereen zich nou eens trouw aan de opgelegde maatregelen zou gaan houden.

Dat zou al een hele goede stap zijn.

Dit zie je nu dus al veel vaker. Supermarkten vragen de klanten toch vooral een gezichtsmasker te gaan dragen. Het lukt niet altijd op de vloer van deze supers 150 centimeters afstand van elkaar te houden.

Daarnaast is het regelmatig handen wassen mét zeep belangrijk. Ook is het zeer vaak reinigen en desinfecteren van gebruikte zaken van groot belang. Denk daarbij aan diverse oppervlakten en handvatten van winkelwagentjes.

Genoeg ellende, daarom nog even dit:

 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage is er rond 15 november.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *