Agenda.

Zoals u ziet is de agenda voor regio Fryslân helemaal leeg. Dat zal ook nog wel even zo blijven! Er zijn geen aktiviteiten!

Zo nu en dan rustig herfstweer.

                                             

Maar dat was ook wel eens even anders. We hadden een paar keer heftig herfstweer met regen en stormwinden langs de kust. Maar het begin van de novembermaand is nog nooit zo warm geweest als in 2020. De blaadjes blijven maar vallen! Genoeg te doen dus.

Rapport over de Natuur.

Het Europese Milieuagentschap heeft een heel groot rapport uitgebracht. Tot nu toe is dat de meest volledige doorlichting van de Europese natuur dat ooit is uitgevoerd. De natuur had gezonder moeten worden. Helaas is de Europese Unie er niet in geslaagd dat goed te laten gaan. De natuur is niet gezonder geworden. De biodiversiteit blijft achteruitgaan. Investeringen zijn niet gedaan. In het klein zijn er wel succesverhalen, maar niet op grote schaal.

Met duinen, venen en moerassen gaat het slecht. Met zorgbehoevend grasland ook. Door onvoldoende kennis weet men ook niet precies hoe gezond de zeegebieden zijn.

Met de bossen gaat het soms wel beter, maar dat moet nog veel meer uitgebreid worden. Van alle Europese vogelsoorten verkeert 47% in goede staat. Maar dat is wel 5% minder dan in 2015. Het aantal soorten met een slechte staat is van 32% naar 37 % gestegen. Echter door het ontbreken van gegevens van sommige vogelsoorten is ook niet bekend hoe ze het doen.

Het Europese beleid is gericht op het beschermen van alle wilde vogelsoorten (460 ruim). Daarnaast representatieve habitats (223 types, van zeegrasvelden tot bergweides). Ook moeten 1400 diersoorten door het beleid worden beschermd.

Slagveld.

Er is een waar slagveld langs de Friese kust! Met een zeer grote waarschijnlijkheid heeft de vogelgriep hier toegeslagen. Heel veel brandganzen zijn er daar slachtoffer van geworden. Op zondagmiddag 01-11’20 werden er langs de pier van Holwerd veel dode vogels gevonden. De ook bij onze regioleden bekende Marcel van Kammen “had nog nooit zo veel dode vogels bij elkaar gezien”. Gevonden werden: 36 brandganzen, 2 grauwe ganzen, 1 kolgans en 1 rotgans. Ook 4 wulpen, 2 smienten, 1 bergeend en een kuifeend. Er werden vergelijkbare waarnemingen gedaan op de kwelders bij Hallum. Daar werden  zomaar 44 dode brandganzen gevonden en dag later nog eens 25. Daartussen lagen diverse andere vogels zoals strandlopers, ook weer wulpen en verschillende eendensoorten. Langs de Waddenkust werden op zondag 1 november 40 dode brandganzen geteld. De dag daarop wel 60 van dezelfde soort. Als er daar nu al zo veel dode watervogels worden gevonden, kan het haast niet anders dat de A.I. daar een grote tol eist.

Gewetensvraag.

Op 29 oktober j.l. werd in een hele grote kippenschuur vogelgriep vastgesteld. In Altforst, gelegen in het Land van Maas en Waal, leefden 35700 hoenders (door ze te ruimen nu niet meer). De hele streek in een straal van 10 kilometer daaromheen ging op slot. Er werd direkt ook weer over ophokken van hobbypluimvee gesproken. Dat zou de veiligheid ten goede komen.  Ik vraag mij dan direkt weer af: Waarom en Hoe Dan? Die vele duizenden gehouden hoenders zaten toch al veilig opgehokt in hun hele grote schuur?  Pluimvee van hobbydierhouders kan daar toch niets meer aanrichten?

Gewetensvraag dus: Wat vind u nou mooier? Kijk even naar de twee onderstaande plaatjes. U hoeft mij daar niet over te berichten. Ik heb mijn keus al lang en breed gemaakt, al jaren geleden!

Met afgebrande snaveltjes! Kan daar dan nog levensvreugde zijn? Hieronder duidelijk wel!

Intussen komt het vogelgriepvirus ook op andere plekken. In een grote kippenschuur in de buurt van Grijpskerk is het ook ontdekt. In de schuur er naast niet. Daarin zaten nu juist de dieren die een vrij uitloop hebben gehad. Het schijnt een raadsel te zijn hoe nu wel in die andere, gesloten ruimte, de vogelgriep heeft kunnen toeslaan. Grijpskerk ligt hemelsbreed niet zo ver van Buitenpost. In een straal van 10 kilometer zit alles nu op slot. In dat gebied liggen ook andere Friese plaatsen. Het komt nu toch al weer wat dichterbij. Zou dan een algehele, verplichte vogelgriep-prik, voor alle kippen in die enorme grote ruimtes dan misschien niet de beste oplossing zijn? Nu zijn er al heel snel 48000 (achtenveertigduizend) legkippen geruimd. Wat komt er nog meer op ons af? Nou een uitbraak in Lutjegast bijvoorbeeld!

Ander virus.

De dreiging van het coronavirus is er nog steeds. Al is er misschien wat minder stijging te zien in het aantal besmettingen. Of er rond de Kerstdagen meer gasten aan de feestelijk gedekte tafels mogen plaats nemen dan slechts die van het eigen gezin?

Bovenstaande maatregel is voorlopig nog steeds heel belangrijk om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te blijven houden. Daarnaast zijn de andere sanitaire maatregelen nog steeds van groot belang: regelmatig met zeep de handen wassen en geen handen schudden!

Je mag eigenlijk nog niet zo heel veel. Ga niet op reis, blijf zo veel mogelijk thuis en werk, als dat kan, ook gewoon thuis. Het gebruik van een gezichtsmasker roept soms wel vragen op. Maar in Supermarkten is het al een veel gezien fenomeen. In het openbaar vervoer ook. Op scholen wordt er volop over gepraat!

Meevallen!

Het zal vooral een kwestie van wennen zijn en gewoon doen. Er komt dan wel weer wat anders om de hoek kijken.

Afval !!

                                                

Wat te doen met een gebruikt “weggooi”masker?

                                              

Jawel, goed gezien! Weggooien. Maar dat wordt nu een belangrijk punt. “Weg-gooi-materiaal” gooi je niet langs de weg! Dat gooi je gewoon in de afvalcontainer waar het hoort. Zo te zien is het nu zwerfafval geworden.

Genoeg hiervan, dus dan nog maar even dit:

Sint Nicolaas is zaterdag j.l. in Nederland aan wal gekomen. Ik denk echter dat het geen grote feestvreugde zal opleveren !!!

 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is op 29 november .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *