Even geduld nog….

Het voorjaar “naakt”. *

Ja, dat kan wel zo zijn, maar eerst moeten we nog door een aantal dagen die soms een beetje op een wintertje lijken. Overdag wel veel zon met redelijke temperaturen. Maar de nachten zijn dan wel een paar graden onder nul. Koud, wind uit de noordelijke hoek en vriezend. Nog even geduld dus!

* (naken=naderen, dichterbij komen).

Agenda:

Deze nieuwe agenda van de regio is voorlopig nog wel even leeg.

Er zijn echter twee criteria die daarin een verandering te weeg kunnen brengen: 1. u hebt als lid een belangrijk en interessant onderwerp, dat u heel graag gepresenteerd zou willen zien op een regioavond. Geef uw idee dan a.u.b. door aan het bestuur. 2. Als het regiobestuur denkt een goed bezocht avondvullend programma voor de leden te hebben gevonden, dan gaat een regioavond ook door!

Let op! Landelijke algemene ledenvergadering.

                  

Deze zal worden gehouden op zaterdag 15 april a.s. We zijn dan te gast bij regio Oost-Nederland in de vergaderzaal van IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35 6816 TG Arnhem. U moet zich hiervoor wél persoonlijk opgeven! Hoe?

Voor véél meer belangrijke informatie kijk op blz. 84-85 van het boekje 289 = februarinummer 2023.

Deze moet ik nog even kwijt:

Regiobijeenkomst.

Op donderdag 16 februari j.l. werd de traditionele regiojaarvergadering van regio Fryslân gehouden. Aangezien de door ons vaak gebruikte grote zaal bezet was i.v.m. de voorbereidingen voor het o.a. daar gevierde carnaval, bleef er slechts het kleine (maar wel gezellige) zaaltje over. Maar voor de 25 bezoekers (incl. bestuur) (+ de twee presentatoren) was het uiteindelijk behoorlijk aan de krappe kant. Iedereen kon nog wel een zitplaats vinden, maar  optimaal was het deze keer niet. Maar zo’n opkomst was natuurlijk wel mooi! Na de verplichte nummers van de penningmeester, sekretaris en ledenadministratie ging het verder over de ANITEC broedmachines en nog wat andere zaken.

Dhr. Luc Smolders, hier in beeld, met op de achtergrond, staand, de andere presentator, hebben uitgebreid de uiterst nauwkeurige kwaliteiten van hun broedmachines en uitkomstkasten uitgelegd. (Op de achtergrond verder de aandachtige gezichten van de belangstellende leden.)

Omdat u er deze keer op die avond zelf, om wat voor reden dan ook, niet bij kon zijn geef ik u de link naar de website van ANITEC:  www.anitec.be , alwaar u alle, voor u mogelijk belangrijke informatie terug kunt lezen. Prijzen staan er niet bij, daar zult naar moeten informeren.

Minder dan de helft !

Er zijn al heel veel euro’s uitgegeven aan de verbetering van de bescherming van weidevogels en hun broedbiotopen. Gewoon héél veel zuur verdiend belastinggeld is er in gestoken. Ook is er de mogelijkheid ontstaan om het aantal predatoren drastisch te kunnen verminderen. Door steenmarters te mogen wegvangen en te doden in die speciale en supergeschikte gebieden werd het broedsucces behoorlijk veel verbeterd.

Maar daar is sinds 28 januari j.l. plotseling een eind aan gekomen, omdat de rechter het vangen en doden van de steenmarter per onmiddellijk heeft stopgezet. De Stichting Marter, de Stichting Fauna Live en de Stichting Animal Live willen samen niet dat steenmarters in onze provincie worden gedood.

De provincie Fryslân heeft een ontheffing gegeven, geldig tot 30 juni, en daarin mogen er 429 steenmarters worden gevangen en gedood. Vanaf 3 december zijn er al 51 van die dieren opgeruimd. De drie protesterende Stichtingen geven uiteindelijk de moderne landbouw met de specifieke methoden de schuld van de achteruitgang van de aantallen weidevogels.

Als het wegvangen nu wordt gestopt, is dat helemaal niet best voor het voortbestaan van o.a. de grutto, omdat in april de jongen van de steenmarters worden geboren. De marters hebben daarna steeds meer voedsel nodig.

Deze rechtszaak heeft even geduurd, maar uiteindelijk kwam er dan op 9 februari j.l. een rechterlijke uitspraak.Voor de weidevogels ziet het er op deze manier niet zo geweldig best uit. De rechter heeft in al zijn wijsheid beslist dat er wel 2oo steenmarters in de betreffende gebieden mogen worden gevangen en gedood. Maar het getal 429 is niet meer genoemd. De rechter heeft vastgelegd dat beide diergroepen beschermde dieren zijn en dus beide bescherming verdienen.

              

              

Voor o.a. bovenstaande soorten gaat het er nu beslist niet op vooruit, want naast de straffe predatiedruk van de steenmarter is nog ander gespuis dat het op weidevogels en hun kuikens heeft gemunt.

Als daar niet zeer streng tegen wordt opgetreden krijgen de weidevogels het nog steeds erg lastig om voldoende jonge vogels te produceren, die de totale populatie in stand houd c.q. laat toenemen. We hebben het nu nog niet eens over al die andere vliegende liefhebbers van weidevogelkuikens.

Hopelijk krijgt deze rechtszaak nog een vervolg die een betere keuze voor het voortbestaan en groei van de weidevogel populatie zal gaan opleveren. Want wat er nu ligt is absoluut niet voldoende en dat is jammer, want er was al een goede weg ingeslagen!

Grote aantallen gezien!

Na het kleine wintertje van eind december 2022 kwam er een periode met wat zachter weer. Toen waren er steeds meer veel aantallen kieviten en goudplevieren zichtbaar. Grote groepen van zo maar een paar duizend van die vogels werden hier en daar gezien.

Ook gezien !

Op de Veluwe is een opname te zien, welke is gemaakt met een wildcamera. Niet zoals op bovenstaande foto, want daarop staan slechts een paar welpen. Nee, op de foto van de daar geplaatste wildcamera was een roedel van 9 exemplaren te zien. Het zou daarbij gaan om jongen van 2021 en 2022.

Op de Veluwe zouden nu zo’n 20 wolven moeten rondlopen. In geheel Nederland zijn nu in totaal al 30-35 wolven. Op de Veluwe zou plaats zijn voor 3 à 4 roedels, maar het kunnen er inmiddels ook wel 5 of 6 zijn.

In onze provincie vraagt de FNP aan Brussel om de wolven alstublieft minder te beschermen, omdat er veel aanvallen op vee voorkomt. Door de grote aantallen aanvallen op diverse soorten landbouwhuisdieren van pony’s, koeien, kalveren tot schapen en geiten, is er ernstig maatschappelijke onrust onder de bevolking ontstaan !

Tellingen.

Recentelijke vogeltellingen, namelijk op 27, 28 en 29 januari j.l., hebben laten zien dat de huismus weer de meest voor komende vogel in de Nederlandse tuinen was.

Op de tweede plaats kwam de koolmees en de vink en de merel werd de vierde.

De groenling werd het minst gezien en de vraag is nu of het daar wel goed mee gaat.

En dan nog even dit:

Dit is wel een hééle lieve hond !!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regio redakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 12 maart.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *