Een nieuw jaar is begonnen….

Eerstvolgende regiobijeenkomst is op donderdag 16 januari a.s.

Op het programma staat een wisseling van penningmeester en de traditionele aangeklede nieuwjaarsborrel.

Al onze bijeenkomsten worden gehouden bij Café/restaurant Overwijk, Heawei 9 8406 AV in Tijnje.

Een nieuw jaar begonnen……

Het nieuwe jaar is begonnen. De laatste twee cijfers zijn we kwijt, die zijn nu nog eenvoudiger te onthouden. Ik wens allen, die dit lezen, heel veel goeds. Dat wil zeggen: veel geluk, liefde en gezondheid in dit gloednieuwe jaar met zijn prachtige twee gemakkelijk te onthouden getallen.

Altijd weer jammer dat er toch nog weer zo veel slachtoffers (bijna 1300) van het consumentenvuurwerk zijn gevallen, vaak veelal door illegaal materiaal. Kapotte handen, onherstelbare ogen (13 in totaal) en oren en gezichten. Ook jammer dat de mensen van de hulpdiensten ook deze keer weer overlast te verduren kregen van vuurwerk gooiende jeugdigen. Geen wonder dat een korpschef van politie dan bijvoorbeeld gaat verzuchten dat consumentenvuurwerk, waar je mee kunt gooien, eigenlijk absoluut verboden moet gaan worden. Ook bij verschillende politieke partijen denkt men nu driftig na om in de toekomst mogelijk over te gaan tot een verbod. Onze minister president is met het gerotzooi tijdens de jaarwisseling ook helemaal klaar en zal na indringend overleg met hulpverlenings-organisaties samen met het kabinet een standpunt gaan bepalen. Of dat een volledig vuurwerkverbod gaat worden is nu nog niet helemaal duidelijk. De branchevereniging van vuurwerkverkopers is met de ellende tijdens de jaarwisseling ook helemaal klaar en zou een algeheel verkoopverbod  uiteindelijk wel akkoord gaan. Traditie is mooi, maar een zo uit de hand gelopen traditie is niet leuk meer te noemen! Het totale verkoopcijfer van het consumentenvuurwerk is in 2019 ook weer fors gestegen en al wéér hoger dan het jaar er voor!

Er waren nog meer slachtoffers!

De allerlaatste dag van 2019, oudejaarsdag dus, was het schitterend weer, met een fraai zonnetje en weinig tot geen wind. Dat veranderde in de late namiddag op twee plekken langs de snelweg Heerenveen- Leeuwarden. Er vormden zich in een mum van tijd door afkoeling, plotsklaps zéér dichte mistbanken met minder dan 10 meter zicht. Daardoor ontstonden er op die twee plaatsen stevige kettingbotsingen met héél véél slachtoffers en één dode.

En het werd er ook niet beter op !!

De mist werd eigenlijk alleen maar dikker, niet alleen op bepaalde plekken, het zicht op al dat dure consumentvuurwerk, dat rond middernacht werd aangestoken en fraaie resultaten in de lucht had moeten laten zien, was eigenlijk slechts enkel voor de aanstekers te zien. Op afstand kon er niemand van meegenieten. Wel van de steeds dikker wordende “smog”,  vol met schadelijke stoffen voor de gezondheid, die uiteindelijk mede werd veroorzaakt door de uitstoot van het ontbrandende en ontploffende vuurwerk!

Nog wat verrassingen uit het oude jaar!

Als je, zoals ik, een voederplank hebt gemaakt voor de “tuinvogels” ook wel “buitenvogels”genoemd, dan trekt dat veel belangstelling. Eerst is dan nog wat voorzichtig, maar langzamerhand wordt het aantal bezoekers steeds groter!

Een flink aantal kool-, en pimpelmezen komt regelmatig op bezoek. Ook een grote bonte specht eet mee uit het “pindakaaspotje” (wat eigenlijk helemaal geen pindakaas bevat maar gewoon een “vetpotje” is) en een roodborst houdt daar ook wel van. Daarnaast en daar wordt je af te toe wat minder blij van, komen er hele hordes, hele kluchten of roedels huismussen op bezoek. Roofvogels zien dat regelmatige heen en weer gevlieg natuurlijk ook en proberen daar dan een vogeltje van mee te pikken. Een vrouwtjes sperwer doet/deed wel eens een poging, maar gezien haar grootte had ze wat meer succes met een Turkse tortel zo af en toe. De sperwer man, die aanzienlijk kleiner is dan zijn echtgenote, deed ook een poging, maar pakte dat helemaal verkeerd aan! Weet zo’n vogel veel?  Hij ging namelijk pal onder de plank zitten. Misschien wel denkend: “dan ben ik er in ieder geval het dichtste bij”, maar toen verscheen er natuurlijk geen enkel vogeltje meer in de buurt!

Nog een andere verrassing.

Nog een andere verrassing, die ik eigenlijk had moeten zien aankomen.

In een eerder bijdrage aan deze blog schreef ik al eens over de perikelen rondom het broeden van het waterhoen in ons watervogelverblijf. Dat de wat oudere jongen meehelpen de piepkuikens te voeden en meer van zulke gegevens. Ook dat de al weer wat oudere kuikens verdreven worden als ze op hun ouders gaan lijken. Ook komt het voor, dat ze gedurende de winter terug komen om spontaan mee te gaan eten uit de voerbak. Dat waren ze immers ‘s zomers ook zo gewend! Op een gegeven moment kwam het mij voor, dat de trapbak, waar mijn 9 watervogels hun dagelijkse maaltijd kunnen ophalen, sneller leeg bleek te gaan, dan de periodes daarvoor. Oorzaak? De twee overgebleven waterkippen hadden gezelschap gekregen van 6 van hun laatste jongen. Dus zo heb je er twee, zo heb je er 4x zoveel en allemaal mee-eten. Aangezien alle waterhoenders verschrikkelijk veel op elkaar lijken, was het mij nog niet opgevallen. Totdat ik er eens extra op ging letten en toen werd het duidelijk!

Ook was er nog een vreemde vogel te zien.

Steeds vaker zien we in onze provincie de zwarte ibis opduiken. Kolonies in Spanje en Zuid-Frankrijk worden steeds groter en deze soort begon zich daar rondom 1990 te vestigen. In Spanje zijn nu al een paar duizend broedparen en in Frankrijk is er al groep van enkele honderden paren. In Zuid-Holland waren eerder nog nestpogingen ondernomen; er is een paring en nestbouw gezien, maar er waren géén eieren. Vorig jaar werd zeker 22 x een dergelijke vogel gezien.

                                                   Sietze de Boer

Onlangs is  op 73 jarige leeftijd overleden ons ere-regiolid Sietze de Boer. Hij was een voorman van het allereerste uur. Als medeoprichter van onze regio was hij een tijdlang een een zeer enthousiast regiobestuurslid. Bij de overlegvergaderingen (toen ook al in Wijchen bij Nijmegen) tussen het hoofdbestuur en de verschillende regiobesturen reisde hij daar graag helemaal naar toe. Die overlegvergadering liepen voorheen regelmatig uit, zodat het kon gebeuren dat hij, samen met andere regiobestuurders, vaak in de kleine uurtjes pas thuis was. Géén probleem! Later, eenmaal regiobestuurslid af, veranderde er niet zo veel aan dat grote enthousiasme voor de vereniging Aviornis International Nederland. Bij elke regiobijeenkomst, bij elke landelijke Algemene Leden Vergadering, bij elke, door het regiobestuur georganiseerde busreis, Sietze de Boer was er bij aanwezig! In onze herinnering zal hij blijven voortleven, ondanks zijn soms zeer uitgesproken eigen mening, als een buitengewoon  betrokken vogelliefhebber (van o.a.tragopanen) en zeer enthousiast verenigingslid.

Dat hij moge rusten in vrede!

De regiojaarvergadering.

Zoals al te lezen was in de agenda boven aan deze pagina, heeft het bestuur besloten om op donderdag 16 januari a.s. (let op, dat is al zeer binnenkort!) de jaarlijkse, voor een vereniging verplichte, jaarvergadering te houden. Een vast onderdeel daarin zijn de verslagen van o.m. penningmeester en sekretaris. Daarnaast zal er een dvd van eendensoorten worden vertoont.

Een ander vast onderdeel tijdens deze bijeenkomst is, zeker de laatste jaren, de “nieuwjaarsborrel”, waarmee er een toost wordt uitgebracht op het nieuwe, nog ongerepte, jaar!

                                                             

Nog een vast onderdeel van onze bijeenkomsten zijn twee andere zaken, n.l. dat de koffie en de thee door het regiobestuur worden betaald en dat er een kleine loterij met aantrekkelijke en leuke prijzen zal worden georganiseerd. Voor al die leden, die zo’n nieuwjaarsbijeenkomst een “must” vinden, kom vooral wel en voor al die nieuwe leden, die misschien wel helemaal niet begrijpen waar het hier over gaat, kom vooral ook!

En dan nog even dit:

De volgende bijdrage is rond 26 januari.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *