Een mooie nieuwe weg te gaan…..

Een nieuw jaar. 

Er is wéér een nieuw jaar begonnen en deze keer is het 2019. Ik wens u allen heel veel geluk, liefde en gezondheid. Daar kunt u vast wel zo nu en dan wat van gebruiken! Op TV, in kranten en andere media is in de laatste week van het vorige jaar al meer dan voldoende teruggekeken, dat gaan we hier nog wel heel even dunnetjes over te doen, om daarna te gaan vooruitkijken, voor zover we dat kunnen.

Hoe is het gegaan? 

Was het wel een grandioos begin? Hoeveel vuurwerkslachtoffers waren er tijdens het wisselen van de laatste twee cijfers, toen we van 18 naar 19 gingen achter de 20? Landelijke cijfers daaromtrent zijn nog niet bekend, maar in onze provincie liep het aantal vuurwerkslachtoffers op naar rond de 50. Er was 1 dodelijk ongeval te betreuren.Van wat ik van het vuurwerk op zich heb gezien was het deze jaarwisseling al weer mooier. Sommig consumenten-vuurwerk begon al aardig op professioneel materiaal te lijken. Het voordeel van het wonen op het platteland is, (de naam zegt het al) dat je helemaal in het rond kunt kijken en kunt zien wat er her en der de lucht in gaat. Op sommige plekken had ik het idee dat er daar heel duur spul het luchtruim werd ingestuurd! Wel jammer dat het geweld tegen de politie en andere hulpverleners, ook die in de ziekenhuizen, grimmiger was dan vorig jaar. Er gebeurden ook rare zaken, zo ging er in Joure een vuurpijl dwars door een slaapkamerraam en de brand die daardoor ontstond veroorzaakte flinke schade op de bovenverdieping. In Scheveningen liep het door de heftige zeewind, op de boulevard dermate uit de hand, dat vele daken, dakgoten, auto’s, fietsen en bermen zwartgeblakerd werden. Het, achteraf veel te hoog opgestapelde, oudejaarsvuur produceerde windhozen en zo veel vonken en kooltjes vuur, dat heel veel bewoners angstige tijden beleefden, waaronder sommigen met brandende haren.

Goed voornemen?

Zoals ook elk nieuw jaar begint, zoals het vorige is begonnen, zo hoort daarbij vaak ook de vraag of men goede voornemens heeft voor het jaar dat net van start is gegaan. Sommige mensen hebben ze wel, anderen niet of vinden het ook helemaal niets. Vaak zijn de plannen er wel, maar komt het door allerhande redenen er in dat jaar al weer helemaal niets van terecht. Ik heb ook geen voornemens, geen slechte nog goede. Ik heb wel een tip, zoals op bovenstaand tegeltje is te lezen. Het zal vast wel een hele oude spreuk zijn, maar met een nog steeds hoog waarheidsgehalte. De mensen die een forse geldprijs in de oudejaarsloterij hebben gewonnen zullen het er ook vast wel mee eens zijn!

Paniek!

Uit radarbeelden zou blijken dat om klokslag 24.00 uur alle vogels in Nederland in paniek geraken en op de wieken gaan. Radarexperts zien dat vooraf een bijna leeg beeld plotseling veranderd in een overzicht met heel veel stippen, overgaand in allemaal grote zwarte vlekken. Heel veel vogels in en rondom de grotere centra vliegen soms wel één tot anderhalf uur rond, voordat ze weer tot rust zijn gekomen. Als het op dat moment heel mistig is, kan het ook nog wel eens veel langer duren. De overweldigende lichtpatronen en het flitsen is voor vogels maar moeilijk te bevatten en worden daardoor verschrikt. Zelfs door een langzaam dalende enkele rode lichtkogel raken ze al behoorlijk van slag. Mijn eigen ervaring is, dat bijvoorbeeld watervogels zwemmend in sloten en rustend op het land, zich overdag geenszins uit het veld laten slaan door het voortdurende geknal, zelfs niet wanneer het af en toe wat beduidend harder klinkt, als de knallen worden veroorzaakt door het schieten met carbid. Maar dan is het nog niet donker!

Jammer!

Wat dus wel jammer is, dat er, ondanks dat het er elk jaar weer spectaculairder uitziet, ook elk jaar enorme hoeveelheden vervelende en schadelijke stoffen de lucht in gaan en dat is dan niet alléén in ons land, maar dat is ook wereldwijd. Maar goed, daar is voor gekozen, maar heel erg “duurzaam” is het uiteindelijk niet, om maar eens een modern woord te gebruiken. Tussen 00.00 uur en 02.00 uur was de hoeveelheid smog in heel Nederland op zijn allerhoogst!

Weidevogels.

In 5 weidevogelgebieden van Natuurmonumenten in onze provincie Fryslân zijn afgelopen jaar in het broedseizoen tellingen geweest. De gebieden liggen grofweg tussen Harlingen, Leeuwarden en Sneek. De weidevogel-tellers vonden in deze 5 gebieden 460 broedparen van de grutto en dat zijn er 76 paren meer dan in het vorige seizoen. Het aantal broedparen van de kieviet daalde, in diezelfde gebieden, naar in totaal 291 broedparen en dat is een daling van 11% t.o.v.vorig jaar.

Het aantal broedparen van de tureluur steeg met 9% en de aantallen scholeksterparen met 13%. Zoals bekend is het broedresultaat o.a. voor een groot gedeelte afhankelijk van de aanwezigheid van insekten. De kieviten verloren relatief veel eieren als gevolg van predatie. Onderzoek naar welke rovers verantwoordelijk zijn voor dat verlies wordt nog steeds voortgezet, onder andere met behulp van camera’s en met gebruikmaking van DNA uit gevonden poep van roofdieren.

Mooi systeem hè, dat je tegenwoordig met behulp van een DNA-analyse kunt vaststellen, welk roofdier waar is geweest!

Regiobijeenkomst.

Op 24 januari a.s. heeft het regiobestuur een regioavond georganiseerd in de grote zaal van Overwijk in Tijnje. Deze avond heeft even een verplicht accent, zoals het bespreken van wat financiële regiozaken en een paar regio-overzichten. Mogelijk vind er ook nog een bestuursverandering plaats. De Nieuwjaarsborrel  zal worden aangeboden, als mede de daarbij behorende Nieuwjaars-borrelhapjes.Daarna zal de voorzitter van de regio Groningen-Drenthe, Bart Wiechers, van een aantal reizen, die hij heeft gemaakt, verslag doen en vele foto’s vertonen. OK, het jaar is nog jong, we zijn net begonnen, maar maak al vast een aantekening in uw agenda, om deze avond te komen bezoeken! 24 januari dus!

En dan nog even dit:

Volgende bijdrage rond 17 januari

Namens het bestuur, Sytse Buursma regioredakteur.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *