Bor en consorten….

Herfst in maart…

    

 

Het begon allemaal wel aardig, maar in begin maart wilde het nog niet zo vlotten met fraai lenteweer! Dag in dag uit en zo maar twee weken aaneen kregen we het voor onze kiezen: harde wind tot storm aan de kust en regenbuien of veel regen aan de lopende band. Er waren dagen bij dat de zon absoluut niet te zien was en de regenmeter langzaam maar zeker begon over te lopen. Tel daarbij dan nog de uiterst onaangename lage gevoelstemperaturen bij op en je kreeg er bijkans een depressie van. Maar die waren er telkens al, daarom was het ook zulk naar weer. Gelukkig werd het naderhand, tijdens de tweede helft van de maand, veel beter en begon het op lente te lijken.

En hij heet Bor…. 

Ik schrijf graag verhalen, die ergens over gaan, maar het liefst over “natuurlijke”zaken. In een eerdere bijdrage aan deze blog schreef ik dat het misschien wel eens mogelijk zou zijn dat iemand de wolf zou tegenkomen met zijn prooi. Maar ook, dat die kans natuurlijk wel heel klein zou zijn, omdat de wolf mensen liever uit de weg gaat. Intussen blijkt die kans bijna werkelijkheid te zijn geworden. Nederland kent al 150 jaar geen inheemse wolven meer, maar nu, na die lange periode van afwezigheid is er een prooi van een wolf gevonden. Het was een aangevreten kalf van een edelhert met een gewicht van nog ongeveer 60 kg. De meningen hierover zijn natuurlijk verdeeld. Mensen uit het kamp “pro wolves” zijn blij met deze vondst. “Zie je wel dat de wolf niet alleen schapen doodt en opeet!” Lieden uit het kamp “No Wolves” zijn er absoluut minder blij mee!

De vestiging van de wolvin GW998f op de Noord-Veluwe is al bewezen, de vestiging van een ander exemplaar, wat zuidelijker op de Midden-Veluwe, is bijna duidelijk. Het aangevreten kadaver bij Uchelen-Hoenderloo is ten prooi gevallen aan dit dier op de Midden-Veluwe, een wolvin met als nummer GW960f. De twee schapen, die werden aangevallen en gedood bij Heino en Damsholte, waren bemachtig door een mannelijke wolf, de reu GW893m.

Er bestaat dus intussen een heuse aktiegroep genaamd “No Wolves”, die heel graag wil dat wolf de beschermde status verliest om zo de groei van de populatie eenvoudiger te kunnen beteugelen. Het kan dan ook heel snel gaan en daarin hebben ze al vast gelijk. Gemiddeld krijgt een wolvenpaar 4-8 welpen per jaar. Dus, zo heb je een koppel en zo heb je er  6 tot 10 op een gedeelte van de Veluwe rondlopen. Zij zeggen dan ook dat het hun niet verstandig lijkt om op termijn een jong kind door een bosrijk gebied alleen te laten fietsen! Zij pleiten dan ook nu al voor beheren.

In buurland Duitsland is dat gegeven al aan de orde, daar wil men wel van de wolf af; daar wil men maar wat graag een wetsvoorstel om de wolf sneller te kunnen gaan beheren. In ons land, in de provincie’s Groningen en Drenthe worden ook al  veel vaker wolven gezien. Aan de andere kant van de grens wordt door veehouders steeds meer benadrukt dat de wolf beheerd moet gaan worden, omdat er steeds meer vee wordt gedood.

Als je deze foto ziet, is er zeker niet zo veel fantasie voor nodig en is het niet zo moeilijk te begrijpen, dat een wolf alléén, maar zeker later als het er meer zijn, niet zo veel problemen heeft om zo’n jong kalf te bemachtigen. Zo’n jong dier is echt nog compleet weerloos! Die heeft immers tegen één wolf, maar zeker tegen een paar meer, nul komma nul in te brengen. Dan is zo’n dier zeker zo maar van de wereld en later verdwenen.

In Duitsland mag een wolf worden gedood als deze aanzienlijke schade heeft veroorzaakt en de veehouder daardoor in de problemen komt met betrekking tot zijn voortbestaan. Er moeten in dat land nu regels komen om dieren van veehouders, maar ook voor mensen, die hobby-matig vee houden, te kunnen beschermen.

In de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn nu ongeveer 22 roedels. Deze bestaan uit ca. 200 tot 250 dieren, misschien nog wel meer! Daar lopen dus nu al zo’n kleine 300 wolven rond, die ook allemaal wat te eten moeten hebben.Elke dag weer! Mij dunkt dat het aantal prooidieren in de ruige natuurterreinen zo langzamerhand wel behoorlijk is uitgedund! Sinds 2015 zijn er in dit gedeelte van Duitsland al honderden stuks vee gedood door wolven en het einde is daar natuurlijk nog lang niet in zicht! Intussen is er twee keer toestemming gegeven om daar een wolf te doden. Blijkbaar had die het wel heel erg bont gemaakt.

Algemene landelijke ledenvergadering. 

De algemene landelijke ledenvergadering van Aviornis International Nederland wordt deze keer gehouden in Zeeland en wel op zaterdag 6 april 2019. Vanuit onze provincie is dat een heel eind, maar dat is omgekeerd natuurlijk ook! Precies even ver! Vanaf 09.30 uur bent u daar welkom in Restaurant Partycentrum Landlust in Nieuwdorp. Hoe e.e.a.precies in elkaar steekt ga ik hier niet beschrijven, want dan doe ik het dubbel en dat hoeft niet. Kijk daarom op de bladzijden 80 en 81 van ons tweemaandelijkse boekje (van februari). Ook is er informatie te vinden op de website van Aviornis Nederland. Houd er wel rekening mee dat u zich voor deze vergadering dient op te geven, uiterlijk tot 29 maart a.s. De vergadering zal tot rond 12.30 uur duren. Daarna is er gelegenheid om te lunchen.

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch is er de mogelijkheid om  onder begeleiding, gezamenlijk een bezoek te brengen aan een kolonie lepelaars, waar ook kleine zilverreigers zijn te zien, ondergebracht bij de Stichting Lepelaars, op een privé terrein in het havengebied van Vlissingen Oost. Daarna kan een ieder die dat wil de privé collectie van Armin Klaassen bezichtigen. Ik was daar eens en kan u verzekeren, u kijkt uw ogen uit. Er is veel variatie. De kleine foto’s onderaan de pagina’s 80 en 81 in ons boekje spreken voor zich!

Laatste bijeenkomst winterseizoen 2018/2019.

Op donderdag 28 maart a.s. kunt u terecht in de grote zaal van Café-Restaurant Overwijk, Heawei 9 8406 AV in Tijnje vanwege de laatste regiobijeenkomst. Mocht u deze datum nog niet hebben geagendeerd, leg die dan nu vast. Het is de laatste keer van dit seizoen dat de regioleden bij elkaar kunnen komen, want de eerstvolgende regiobijeenkomst is pas aan de andere kant van de zomer, namelijk 12 september.

Als gastspreker is Jaap Korten uitgenodigd. Die maakt vaak lange en verre reizen en kan daar heel veel over vertellen. In andere regio’s is hij een graag geziene gast, omdat hij mooi kan vertellen over vogelsoorten, die sommige Aviornisleden in avicultuur kennen, maar waar anderen nog nauwelijks iets van weten, laat staan hebben gezien. Jaap maakt vaak hele mooie vogelfoto’s, dus ik kan u slechts adviseren nu eens niet thuis te blijven, maar deze keer de regiobijeenkomst te komen bezoeken in groten getale! Zijn er andere belangstellenden in uw omgeving? Neem ze mee en laat ze kennismaken met o.a. de vogelwereld in Afrika en China. Het wordt een combipresentatie. Wat is dat? Het eerste deel van de presentatie gaat over de vogelwereld in Afrika met o.a. zandhoenders, frankolijnen, trappen en parelhoenders. Het tweede deel zal gaan over fazanten, die zijn bekeken in een beschermings-, en kweekprojekt in China, met daarnaast foto’s van o.a. fazanten in een grote doorloopvolière in de dierentuin van Chengdu. Aanvang 20.00 uur.

DUS:        

Van alles zal er voorbijkomen. zoals o.a. frankolijnen en parelhoenders, diverse fazantensoorten en nog veel meer moois!

Wat komt er nog meer?

Ik denk dat u dat wel weet, want dat is zo langzamerhand “vaste prik”.De koffie/thee wordt door het bestuur betaald en die heeft ook voor de nodige leuke prijzen gezorgd om de kleine loterij wederom spannend te maken!

 

En dan nog even dit:  

maar of  je hier wat wijzer van wordt ????

Volgende bijdrage is rond 7 april.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *