Aanbieding: veel groen en bloesem!

Moeizame start.

De afgelopen maand april 2021 was de koudste in 35 jaar. Raar fenomeen. De aarde warmt op en april 2021 werkt gewoon niet mee! De fraaie sierkers bloeide altijd zo tegen 5 mei. De laatste jaren altijd al veertien dagen eerder. Nu staat deze Prunus met dubbele bloemen pas op 10 mei in vol ornaat. Althans bij ons. Elders in den lande zal het wel wat anders zijn. De meimaand kwam maar heel langzaam op gang.

Voorjaarsstorm.

                                                

Het was op 4 en 5 mei nat en guur. Er stond een zeer stevige wind en er waren soms ook zeer stevige buien. Met temperaturen niet boven de 10ºC overdag en ‘s nachts niet boven de 1ºC was het die dagen beslist niet aangenaam. Ook de dagen daarna bleef het maar guur. Pas een dag of 10 later werd het plotsklaps beter en werd het aangenamer. Toen kwam de bloesem in zicht.

Mooi toch?

Het is elk jaar weer een fenomenaal gezicht. Een boom zo vol geladen met roze bloesem. Nu is het echt voorjaar!

Blij van.

                                                 

Hier wordt ik elk voorjaar weer blij van. Putters in je tuin en boerenzwaluwen daarboven. Ik weet ook wel dat één zwaluw nog géén zomer maakt. Maar ik zag er twee, dus de kans is groot dat het toch goed komt. Overigens was dit stel er al een paar dagen. Prettig zullen ze het nog niet gehad hebben, want zoals gezegd het was nog steeds nat en guur. Altijd knap dat zulke kleine vogels helemaal de weg terug uit Afrika kunnen vinden en dan op dezelfde plek als vorig jaar terug komen!

Gif.

Uit onderzoek van 11 niet uitgekomen eieren van de grutto is vastgesteld dat er het insekten dodend middel DDT in terug te vinden was. Dit middel mag al sinds 1973 niet meer in Nederland worden gebruikt. Er wordt in een Zuid-Hollands projekt onderzoek gedaan naar pesticiden in vogels en eieren. Het doel daarbij is de mogelijke afname van de vogelstand te leren kennen. Hoewel DDT dus al lang niet meer mag worden gebruikt, zit het nog wel steeds in de bodem. In Westelijk Afrika wordt nog wel dit middel gebruikt om de malariamug te bestrijden. Maar in dit gebied brengen ook de grutto’s de winter door. Met hun lange snavels wordt daar in de bodem naar voedsel gezocht.

Hoewel er nog veel meer onderzoek moet worden gedaan sluiten onderzoekers niet uit, dat pesticiden in vogels niet goed is. Een pesticide zoals DDT zou wel eens mede de oorzaak van de moeizame reproduktie van weidevogels en vooral de grutto kunnen zijn.

Tussendoor grapje.

Mijn Engels is niet zo heel perfect, maar ik denk dat hier gewoon een “zeemeermin” wordt bedoeld.

Het is al weer spannend! 

In onze provincie is onlangs een wolf gezien. Eerder was er ook al een in Zeeland. Op 09-05 werd een voor de auto overstekende wolf gefilmd in de buurt van Katlijk. Het is niet de eerste in deze contreien. In januari van dit jaar werd in De Alde Feanen (bij Eernewoude) een passerende wolf door een wildcamera geregistreerd. Daarna werd er van dit dier niets meer vernomen. Vorig jaar(2020) werd er in de maand juli bij Olderberkoop door een wolf schade aangericht bij landbouwhuisdieren.

Er zijn ook andere berichten. Het zou er op lijken dat de wolf al 4 maanden in onze provincie zou verkeren. Althans, dat zeggen een aantal hobbyisten. Zij beweren dat er ook meldingen zijn geweest van het zien van een wolf rond Hemrik. Er is er een gezien nabij Noordwolde en twee dagen later in de bossen van Beetsterzwaag. Volgens deze fanatieke “hobby-wolven-volgers” zou het dier zich al in Fryslân hebben gevestigd. Zij hopen nu heel enthousiast dat er vanaf de Veluwe een wolvin deze kant op komt en zouden dan ook heel graag wolvenwelpjes zien.

De organisatie BIJ12, dat is de organisatie die alles rondom wolvenschade afhandelt, is er na januari geen wolvenschade meer gemeld. Behalve dan die in de buurt van Katlijk. Helaas heeft het exemplaar, dat op 09-05 j.l. daar werd gefilmd de daaropvolgende nacht zijn/haar slag geslagen. Twee schapen en een lam werden dood en ernstig toegetakeld in een weiland met schapen teruggevonden. Later moest een dierenarts er na controle toch ook nog twee lammeren laten inslapen, vanwege onherstelbare schade. De taxateur van BIJ12 zag direkt dat het het werk van een wolf is geweest, maar DNA moet dat nog uitwijzen. De schapenboer zal zijn schade wel vergoed krijgen, maar dat is natuurlijk nooit het allerbelangrijkste. Hij is wel zijn dieren kwijt!

En gras eten ze echt niet!

Aten ze nou maar gewoon gras, zoals op bovenstaand plaatje. Dan was er niets aan de hand, maar dat doen ze niet. Daarom horen deze predatoren niet in ons aangeharkte landje. Ze waren meer dan 100 jaar niet hier en nu is Leiden (en de rest van Nederland) in last! Leiden komt nog meer in last als er steeds meer komen. Bijvoorbeeld jaarlijks, net zoals in Duitsland, elk jaar 30% meer. Al die dieren moeten ook een eigen leefgebied krijgen. Er moet ook steeds meer voedsel voor die groeiende wolvenpopulatie zijn. Dat gaat jaarlijks zeer veel dode schapen opleveren!

Het openbare leven.

Het demissionaire kabinet heeft nog steeds de sleutels in handen om de maatregelen ter bescherming tegen het Coronavirus te “versoepelen”. (Dit is nou zo’n woord dat je na 2021 waarschijnlijk nooit meer zult horen!) De langzamerhand bekende veiligheidsmaatregelen, als regelmatig handen wassen met zeep, anderhalve meter afstand bewaren en gezichtsmaskers dragen waar dat nodig is, blijven nog bestaan. Maar komen wel ruimere mogelijkheden. De “terrassen” (ook een heel heet modewoord!) mogen langer open. Sportscholen gaan open musea, bibliotheken en dierentuinen nu ook.

Het demissionaire kabinet heeft als het ware de poort een beetje meer geopend. Stonden de deuren daarvan eerst op een kiertje, nu is er wat meer ruimte tussen de deuren ontstaan.

Raar fenomeen.

Het blijft maar een raar geval. Door de voorzichtige “versoepelingen” kwamen er meer er meer mensen op straat. Er mochten immers ook meer klanten naar de winkels (ze stonden er soms voor in de file!) Als gevolg daarvan liepen de winkelstraten vol. Maar ook de hoeveelheid bezoekers van andere openbare gelegenheden, zoals parken etc. liep zo nu en dan echt de spuigaten uit. Echter, de dierentuinen moesten gesloten blijven.

                                                      

Terwijl, doordat er altijd entree wordt geheven, daar het aantal bezoekers precies geregeld kon worden. Was er bijvoorbeeld een maximum aantal bezoekers vastgelegd? Ging keurig op tijd het toegangshek weer dicht. Waarom nou zo moeilijk doen. Honderd bezoekers gaan heus niet allemaal tegelijkertijd allemaal voor de olifanten staan te kijken, toch? ( ja, wanneer er eentje op z’n kop gaat staan, maar dat gebeurt niet vaak!) In een dierentuin is veelal alles buiten en er is een zee aan ruimte!

                                                     

Dergelijke instellingen zijn eigenlijk nodeloos lang op slot gehouden. Met soms voor de dierentuinen vervelende gevolgen.

Het verenigingsleven.

Veel is er nog niet mogelijk.

Maar het regiobestuur heeft toch maar een poging gedaan om alvast voorzichtig een planning te maken en de jaarlijkse ruilbeurs op 25 september vast te leggen. Let ook op uw mailbox, want er komt nieuws aan betreffende de regionale financiën.

Aangezien er tot nu toe geen regio-leden-jaarvergadering mogelijk is, zal het financiële regio-overzicht per mail naar de leden worden verstuurd. Daarbij komt dan de vraag op een reaktie aan het regiobestuur.

Grote groepen in bijeenkomsten zijn nu nog niet aan de orde. Een landelijke ledenvergadering zit er dan voorlopig ook nog niet in. Maar om het verplichte tijdstip op te mogen verschuiven is toestemming van de leden nodig. Daarover krijgt u van het hoofdbestuur een mail, met daarin de mogelijkheid uw toestemming te verlenen.

Mocht u mee willen denken hoe een regioavond aantrekkelijk te maken voor alle regioleden, dan stelt het bestuur dat zeer op prijs. Wat heeft uw bijzondere interesse, wat is boeiend, wat lokt u naar een regiobijeenkomst? Geef het a.u.b. aan het regiobestuur door!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur.

De volgende bijdrage aan deze blog is rond 30 mei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *