Regioarchief

Bezoek aan leden van regio Groningen/Drenthe (17-11-2001).

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Regio Groningen/Drente had op 17 november 2001 een bezoek bij een drietal leden in Noord-West Groningen georganiseerd. In de nieuwsbrief stond een duidelijke routebeschrijving en een oproep dat een ieder, ongeacht van welke regio afkomstig, mocht komen, dus zodoende toog ik op zaterdagmorgen om 08.00 uur richting Leens. Tussen 09.00 en 09.30 werden de bezoekers verwacht, dus moest ik er vroeg uit, om er, gezien de afstand, op tijd te zijn. En dat lukte. Ik was er niet alleen, zo’n 20 leden hadden gehoor gegeven aan de oproep, waaronder enkele uit Fryslân.
Ons eerste bezoek was bij de fam. Kooistra in Leens. Zij hebben met veel vernuft een mooie volière gebouwd, voorzien van vijvertjes van divers formaat, op een fraaie wijze aangekleed met een waterval en diverse, afwisselende beplanting. Een pomp zorgde er voor, dat het heldere grondwater via de waterval de verschillende vijvers bereikte, waarna dit water langs overloopjes weer in een andere vijver kon stromen. De bevolking, zoals nonnen, roodschouders, Nieuw-Zeelandse Toppers en witkoppen hadden het naast de roodhalsganzen en een span Guineaduiven best naar hun zin, al zullen ze wel even geschrokken zijn, toen er ineens méér mensen voor de volière stonden dan ze gewend waren.
Dhr. Kooistra vertelde, dat veel van het gebruikte materiaal voor de volière, afkomstig was van onderdelen , die destijds door anderen als afval werden gezien. Zo waren de vijvers veelal gemaakt van delen van polyester kunstmestsilo’s, die om een of andere reden geschikt waren voor de sloop. Je moet er maar net tegen aan lopen, toch! 
Na de koffie en u moet me geloven, de fam. Kooistra had de kamer even vol met zoveel koffiedrinkers, gingen we in optocht naar de fam. Rietema. Deze familie is jaren geleden eens begonnen met het houden van vele soorten ganzen, omdat de tijd en ruimte vrij kwam, toen ze op deze boerderij kwamen wonen. Rijdend over de provinciale weg zijn de ongeveer 30 wallabie’s, een klein soort kangaroe en een stel mara’s al duidelijk te zien. Deze dieren bevolken bijna het gehele grasveld tussen de weg en de boerderij. Hun voedsel bestaat uit gras, dat ze dus buiten kunnen vinden. Daarnaast krijgen de dieren hooi van de tweede snee en konijnenbrok in hun nachtverblijf. Het nachtverblijf is een oude schuur van wel 100 jaar, die er overigens nog perfect uit zag. Waarom tweede snee hooi, zult zich afvragen, welnu, een ernstig, bijna altijd dodelijk probleem bij wallabie’s is kaakontsteking. Oorzaak is vaak ongerechtigheden tussen kiezen en tandvlees en dat is veelal te voorkomen door wat zachtere hooi te voeren. Het hooi van de eerste snee bevat soms nog al wat "raaien", grashalmen, die eenmaal gedroogd tot hooi, stijve, scherpe stukken kunnen opleveren. Door dit soort hooi dus niet te voeren, is de kans op de gevreesde ontsteking veel kleiner geworden. De aanwas van wallabie’s is niet zo heel erg groot. Het aantal jongen is er per jaar maar 1. Overbevolking van zijn park zat er niet in, mede door het feit, dat er nog steeds goed handel zit in deze dieren. Bij dhr. Rietema heb je al een span wallabie’s voor zo’n f.2000,- . In het schuurgedeelte van de boerderij was op ingenieuze wijze een geïsoleerd nacht/winterverblijf gecreëerd voor de kraanvogels. Deze dieren moeten bij blijvende aanhoudende kou op zijn minst vorstvrij gehouden worden. Naast het span kroonkraanvogels bezat de fam. Rietema nog een zestal jufferkraanvogels, die ook flink de ruimte hadden. De fok was tot nu toe nog niet zo heel succesvol, maar er werd gehoopt op beter tijden. Ook de fok met de vele roodhalsganzen was dit jaar niet zo naar wens verlopen, dat was wel eens beter geweest. Naast de roodhalsganzen, de keizerganzen en de sneeuwganzen, waren er ook nogal wat goudoogjes te bewonderen. Van elke soort waren er een flink aantal. Ik heb ze niet allemaal kunnen tellen, maar er waren toch wel een honderdtal roodhalzen te zien.
Nadat we bij deze gastvrije familie ook weer de gehele woonkamer hadden gevuld met ons bezoek en werden voorzien van een lekker bakje koffie met koek, gingen we weer in een soort rijdende file, langs slingerende, deels flink bemodderde weggetjes richting de fam. Boerma in Kloosterburen. De boerderij van deze familie staat vrij dicht langs de doorgaande weg. Aan de voorkant bevindt zich ,over de volle lengte van de boerderij een groenstrook, zeg maar de voortuin, afgescheiden door een brede gracht. Deze heeft twee dusdanig steile kanten, dat het voor de watervogels onmogelijk is om er uit te komen, behalve dan aan de kant van de boerderij, waar twee brede betonnen platen, schuin in het water gelegd, het wel mogelijk maken. De bevolking bestaat uit van alles wat. Slobeenden, Smienten, Witwangfluiters, Brilduikers en meer van dat moois. Naast Keizerganzen en Zwarthalszwanen met jongen zwemmen er ook een flink aantal witte kwakereendjes, de voorliefde van mevr. Boerma. Gescheiden door het pad naar de voordeur loopt de gracht door en in dit gedeelte hadden ooit een stel zwarte zwanen menigmaal hun jongen groot gebracht, totdat een vos er een einde aan heeft gemaakt. De heer Boerma heeft zijn begrijpelijke frustratie afgereageerd door op een groot bord in de voortuin de doodsoorzaak van de zwarte zwanen te vermelden, zodat iedere passant nog steeds kan lezen wat er gebeurd is, hetgeen weer vele hartverwarmende reacties opleverde. In dit betreffende stuk tuin bivakkeren nu een stel aanmerkelijk goedkopere ganzen! Naast de liefhebberij voor de watervogels heeft de fam. Boerma nog de kromsnavels als hobby. In vele, mooie, effectief en degelijk gebouwde volières zaten diverse soorten parkieten en zelfs een stel Blauwvoorhoofd amazonepapegaaien met 3 jongen. En alsof het nog niet genoeg was, een kippenhok met diverse soorten kippen. Daarnaast bezit de fam. Boerma nog een flink aantal pony’s, die ‘s zomers het gras van de weilanden aan weerskanten van de achterliggende slaperdijk kort kunnen houden, maar die nu keurig gestald waren. Nadat we het geheel hebben mogen bekijken en alles uitvoerig aan ons was uitgelegd ging het gezelschap naar de woonkeuken, alwaar de, zoals dat zo mooi gezegd wordt, inwendige mens versterkt kon worden. We konden kiezen uit 2 soorten soep en broodjes en geloof het of niet, het ging allemaal op!
Hierna vertokken we, carpoolend voor een tochtje in de omgeving, om de fascinerende weidsheid van het landschap van Noordwest Groningen te aanschouwen. We hebben het allemaal gezien, het bouwland en de weilanden achter de slaperdijk, met in de verte de zeedijk. Toen, bovenop de zeedijk, de kwelders, met in de wazige verte het wad en in de nog verdere verte, Schiermonnikoog. We hebben het allemaal uitgelegd gekregen, het ontstaan en het gebruik van de kwelders en het binnendijkse land met daarbij de plannen om weer een stuk land in brakwatergebied te veranderen. Er waren niet zo veel als we misschien gehoopt hadden, maar we hebben ze kunnen zien, de wilde zwanen, ganzen, bergeenden en andere wilde water-, wad-, en steltvogels. Na nog een kopje thee ten huize van de fam. Boerma ging (mooi gezegd) een ieder huiswaarts.
Bedankt, organiserende mensen van de regio Groningen-Drenthe, het was keurig verzorgd, zelfs aan een present voor de ontvangende families was gedacht!
Bedankt, ontvangende families Kooistra, Rietema en Boerma. Ook al waren we allemaal belangstellende leden, je zult ze maar met z’n allen tegelijk op de koffie krijgen!
Bedankt, dat we zo maar even een stuk van de sfeer mochten proeven, waarin deze families hun liefhebberij uitoefenen.
Mocht er in de toekomst weer een iets op touw worden gezet en ik heb de tijd, ik kom zeker terug!
En nu onze eigen regio nog. Binnen de regio Fryslân moet dit toch ook mogelijk zijn? We gaan er mee aan de slag!
Sytse Buursma, regiosecretaris.

Om de foto's te zien: Klik hier!

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC