De actualiteit van gisteren

27 april 2018 - Wilde dieren achter een hek 

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
07-05-2018

Beste regioleden,

Dan is het er eindelijk, het voorjaar is aangebroken. Met dubbele cijfers qua temperatuur, soms al wel boven de 20° C., met flinke regelmaat een uiterst vriendelijke zon; kortom, het kan niet stuk! In mijn omgeving zijn al een aantal wilde eenden aan de leg of zitten zelfs al voorzichtig te broeden. Dat is niet zo gek, dan kunnen ze half mei uit het ei komen. Hopelijk is er dan al wat kroos en ook wat aangename temperaturen, dan kunnen de kuikens maar gaan groeien. Afwachten dus! In deze maand april was de achtste dag de warmste sinds tijden. Zo is dat al een tijdje aan de gang. Nu is deze dag in april de warmste, we hebben ook al eens een warmere Kerst gehad dan Pinksteren of het was in de winter een keer warmer dan in de zomer en meer van dat fraais. Dat alles heeft vast te maken met het opwarmen van de aarde. Maar nog vers in het geheugen liggen ook de ultra korte wintertjes, zoals die van de laatste dagen van februari 2018, waarbij 28 februari de koudste was sinds 1901! Die met de Siberische beer, waarbij we kortstondig strenge vorst hadden en een snerpend koude poolwind, zo kan het dus ook zijn.

Koude winter eist z'n tol ...

Een koude winter kent in de natuur vaak uitval van wilde dieren, soms eist de winter zijn tol. Er worden wel sterftecijfers van 20% tot 30% genoemd. In Oostvaarders Plassen zijn meer dan de helft van de zoogdieren, als gevolg van die kortstondige strenge wintertjes, dood. Verzwakt door voedselgebrek vanwege de veel te grote populatie zijn er dit jaar al 2969 dieren gestorven; in 2017 waren dat er “slechts” 813. Van die in deze winter omgekomen dieren is 90% door een kogel uit het geweer van de boswachter uit hun lijden verlost. Zo ver heeft men het daar in die zogenaamde “wilde natuur” laten komen, de populatie tot ongekende hoogte laten oplopen, dan komt er een nijpend voedselprobleem en de extreem uitgehongerde dieren, met bijna geen weerstand meer tegen extreem koud winterweer, gaan massaal bijna allemaal dood vanwege de snerpende koude.
Mensen kwamen hier tegen in opstand, wilden zelf gaan bijvoeren en smeten balen hooi over de hekken. Paardenmensen liepen te hoop, wilden persoonlijk met vee-karren de paarden gaan verlossen uit die misčre; boswachters werden zelfs bedreigd en nu zijn er betonblokken geplaatst om verdere escalatie te voorkomen. Er wordt echter intussen gelukkig wel grootschalig bijgevoerd door SBB. Het boze publiek heeft intussen ook toestemming gekregen om een paar protestmanifestaties in de buurt te houden.
Het mooie aan deze hele rare en wrange soap met “uitgemergelde wilde dieren achter een hek” is, dat er nu eindelijk eens een maatschappelijke discussie op gang komt. Een discussie die uiteindelijk al heel lang geleden op gang had moeten komen, aangezwengeld door organisaties als de Partij voor de Dieren, de Dierenbescherming en Animal Rights. Maar daar hadden en hebben de aan hun lot overgelaten weerloze dieren al die tijd geen enkele steun van gehad!

Algemene ledenvergadering Aviornis 2018 ...

Op zaterdag 7 april j.l. hield Aviornis International Nederland zijn Algemene Leden Vergadering, deze keer georganiseerd door regio Midden Nederland. Hiervoor waren zo’n 155 enthousiaste mensen naar Beesd afgereisd. Veel nieuwe zaken kwamen hier niet aan de orde, de ringenprijs bleef gelijk, de bijdrage aan de regio’s ook. Het totaal aantal leden stijgt geleidelijk, in 2016 waren er 2613 leden, in 2017 bedroeg het aantal leden 2682. Het aantal bestelde Aviornis ringen kwam uit op 119570 en dat is ietsje meer dan 2016, toen waren het er 119540. Uit de financiële verslagen bleek dat het met kapitaal van de vereniging goed gesteld was en de regio financiën waren ook op orde.
Veel aandacht werd er door de landelijk voorzitter Pierreco Eyma besteed aan de problemen, die ongetwijfeld zullen ontstaan, rondom het leewieken. Ieder lid heeft hierover een tweetal bijlages bij het aprilnummer van “het boekje” ontvangen. Lees die goed en aandachtig door! Het is nu eenmaal zoals het is! Na de vergadering volgde nog een uitstekend verzorgde lunch.
Daarna kon men het nabij gelegen (slechts 1,5 kilometer verder) uilen-, en dierenpark bezoeken. Het was schitterend weer, een uitgelezen dag met hogere temperaturen dan wij de afgelopen tijd gewend waren. Zoals te zien op bijgevoegde foto, genoten niet alleen wij, maar ook de stokstaartjes er uitbundig van!

Ophokken voorbij ...

De landelijk uitgevaardigde ophokplicht voor vrije uitloop pluimvee is per 13 april opgeheven. Het ministerie van LNV vond het niet meer nodig om het pluimvee langer in de stallen te moeten laten blijven, te meer, omdat de dreiging van vogelgriep nu bijna te verwaarlozen zou zijn. Dus de duizenden kippen in die grote kippenschuren mogen eindelijk weer de frisse buitenlucht in, zoals ze dat het gehele jaar al mochten en de eigenaar krijgt weer een paar cent meer voor de eieren!

Populaties beheren ...


 

 

 

Nu er steeds meer wolven in ons land verschijnen en er ook steeds meer mensen op die toename enthousiast reageren, kan ik het niet laten er een kanttekening bij te plaatsen. Al de dieren op bijgevoegde plaatjes hadden/hebben een min of meer beschermde status. Oh, oh, wat waren we destijds blij met de terugkeer van de grauwe gans in Nederland, totdat het er wel erg veel werden. De vos, de bever, damhert en ever, het is bij hen net zo gegaan. Op een gegeven moment wordt de populatie dermate groot, dat de natuur, de infrastructuur en leefomgeving van de mens in het gedrang komt en er dan uiteindelijk rigoureus ingegrepen zal moeten worden. Met andere woorden, dan moet er noodgedwongen worden beheerd en dat is voor heel veel Nederlanders dan weer een vies woord. Je kunt het ook anders zeggen: de populatie wolven gewoon ongecontroleerd laten uitbreiden kan nooit voor Nederland van toepassing zijn, daarvoor is ons land te klein en al veel te vol.

Aanbieding ....

Onze voormalig regiovoorzitter, Anne Bosma, gaat naar een appartement verhuizen en is daardoor gestopt met zijn hobby. Zijn watervogels zijn bij een andere liefhebber ondergebracht en hebben daar een goed tehuis gevonden. Als je van groter naar wat kleiner gaat verkassen heb je wel eens wat te veel. Om nou al die mooie, zorgvuldig bewaarde, oudere jaargangen van “ons boekje” noodgedwongen niet in de papiercontainer te hoeven te deponeren biedt Anne 18 jaargangen aan. Zeker voor een beginnend liefhebber (hoeft géén lid te zijn) is dit een uitgelezen kans om informatie vanaf 1999 t/m 2017 te bemachtigen. De eerste 12 jaargangen zijn gebundeld in de Aviornis-inbindmappen, de laatste 6 zijn los. Een vergoeding voor de inbindmappen wordt op prijs gesteld. Bent u geďnteresseerd in deze, voor sommigen van belang zijnde, collectors items?
Zoek kontakt met Anne : tel. 0612159199 of anne.bosma37@gmail.com.

Houdt u er ook nog rekening mee dat zich nog steeds kunt opgeven als deelnemer aan de busreis op 26 mei! Opgave kan nog tot 10 mei a.s. Voor meer gegevens kijk op de mail van de regiovoorzitter van 24-02-’18, die u in uw mailbox hebt ontvangen.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur

<<<<<  naar het Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC