De actualiteit van gisteren

5 maart 2018 - Kiezen en meedoen       

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
02-04-2018

Beste regioleden,


De meteorologische lente is begonnen op 1 maart, maar daar leek het in de verste verte helemaal niet op! De laatste dagen van februari had niet alleen Koning Winter ons land in zijn greep, de “Siberische Beer” sloeg ook toe. Temperaturen ver onder nul, hier en daar zelfs strenge vorst en een paar ijsdagen op de koop toe. Maar het ergste was die felle, straffe, ijskoude, polaire wind uit de noordoosthoek, waarbij het af en toe leek of we zelf op de Noordpool woonachtig waren. Dit rare, gure weer heeft, hoe gek het ook klinkt, een paar voordelen. De bloeiende sneeuwklokjes en andere bolgewassen, die al bloeiend te herkennen waren, bloeien nu wat later nog steeds.

Het andere voordeel is, doordat gedurende de laatste heldere nachten erg lage temperaturen waren ontstaan, hier en daar ijs begon aan te groeien. De eerste marathon op natuurijs, voor zowel de mannen als de vrouwen, werd deze keer in Haaksbergen gehouden. Dit gebeurt dan op een baan die onder water is gezet. Op veel plekken in Nederland kon ook op ander natuurijs worden geschaatst, maar nog lang niet overal was het veilig en betrouwbaar, deels als gevolg van de aanhoudende straffe wind. Daardoor bleven er windwakken open en vroor het ijs ook niet overal evenveel aan, waardoor het nog meer onbetrouwbaar bleef. Maar 28 februari 2018 gaat de boeken in als de koudste 28 februari sinds de metingen zijn gestart in 1901. Als je dan zo nu en dan je neus eens even buiten de deur steekt en je voelt de harde schrale wind bij -10° C dan denk je misschien wel eens: “Hoezo de aarde warmt op!”. Niet alleen in ons land was het even pittig winter, in de landen rond om ons heen hadden ook te maken met zo nu en dan grote problemen vanwege de kou. De felle kou was zelfs zo extreem, dat delen van de Waddenzee te kampen hadden met ijsgang en ook op het IJsselmeer moesten ijsbrekers de vaargeul open houden.

Doortrekkers

Schreef ik eerder al eens over de groei van de populatie waterspreeuwen in Nederland, het blijkt nu ook steeds beter te gaan met een soort roofvogel, die je in onze provincie soms uitsluitend als doortrekker ziet, de rode wauw (Milvus milvus). Dit is een roofvogel van half open landschappen en pakt middelgrote zoogdieren en vogels, eet ook wel aas en insecten en steelt prooien van ander roofvogels. Ooit op uitgebreide schaal in ons land te zien, nu alleen in het oosten, maar daar zijn zo’n 11 broedparen gesignaleerd. In de Ardennen waren zo’n 10 jaar geleden al meer dan 150 paartjes actief, nu zijn dat er al 350. In Frankrijk en Duitsland is deze vogel ook veel algemener en daar komt een grote populatie van deze mooie vogels voor, die bij ons dus schaarse broedvogel en soms als doortrekker is te zien.

Roodkapje

Mijn conclusie is de volgende: Misschien is het beter en veiliger voor haar, dat Roodkapje nu gaat verhuizen naar het westen van Nederland, want in het oosten wordt steeds vaker een wolf gezien. Dat het er weer een was is dan gelijk ook duidelijk, want bijna iedereen heeft wel een mobieltje en zo’n dier is dan ook heel vaak op de foto vastgelegd. Eerst liep dit exemplaar langs de rand van de Veluwe, werd ook in de Betuwe gezien. Deze eenzame wandelaar kuierde dwars door de straten van Bennekom en de volgende dag werd een bezoek gebracht aan Veenendaal, waar ook foto’s konden worden gemaakt. Zeker nu de roedels in ons buurland Duitsland steeds maar aan het uitdijen zijn, komen de overtollige dieren in de verdrukking en die gaan hun eigen weg en het kan op den duur zo maar gebeuren dat ze door de bossen van Appelscha aan het wandelen zijn. Dus Roodkapje, het is veiliger om te gaan verkassen, je grootmoeder zit allang veilig in een aanleunwoning ergens aan de westkust met uitzicht op de zee!

Griep

Dan wordt er rond 25 februari in Oldekerk in de provincie Groningen plotseling de vogelgriep geconstateerd bij een pluimvee bedrijf met 36000 kippen. Al deze zesendertigduizend dieren worden zoals gebruikelijk geruimd, om verdere verspreiding te voorkomen. In een straal van drie (3) kilometer bevinden zich nog twee van dergelijke bedrijven en die worden gecontroleerd, maar daar was gelukkig niets aan de hand. In een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf gelden weer de gebruikelijke standaard beperkingen en dat kan dan nog wel even aanhouden. Hebben we in Nederland al weer een vogelgriepcrisis te pakken; de ene is nog maar net achter de rug en het is weer kritiek. Zouden we er dan in Nederland nooit meer van af komen en zouden de trekvogels nu ook weer de schuld krijgen?

Regiobijeenkomst 22 maart!

Het is nog niet zo ver, maar onze verenigingsbijeenkomst op donderdag 22 maart a.s. komt wel dichterbij. Ik heb het al eerder genoemd, schrijf deze dag in de agenda, noteer het met dikke stift! Dhr. Simon van der Luit komt van alles en veel meer vertellen over de vogels van het Vogelpark Avifauna in Alphen a./d. Rijn. In dit prachtig aangelegde park zijn heel veel vogels te bewonderen en het is natuurlijk prachtig, dat er iemand wat over kan vertellen. Komen dus!

Waarom staan er om wilde natuur eigenlijk hekken?

De organisatie Staatsbosbeheer is begonnen met het bijvoeren van de grote kuddes wilde dieren in de Oostvaarders plassen onder grote druk van het publiek. Men vond het dieronterend dat daar door het koude schrale winterweer eigenlijk bijna geen voldoende voer voor de grote aantallen dieren te vinden was, waardoor er, net zoals elk jaar, weer velen door honger zouden omkomen. Het publiek bedreigde zelfs de daar werkende jachtopzieners en begon eigenmachtig hier en daar hooi over de hekken te verspreiden. Volgens SBB is bijvoeren in de winter geen optie, omdat dan de sterkste zouden overleven en weer voor nog meer aanwas zou gaan zorgen. Uiteindelijk is men dan toch maar overstag gegaan is er besloten om door te gaan met bijvoeren, totdat er weer voldoende voedsel is gaan groeien voor die enorme hoeveelheid “wilde dieren”. Om de dag wordt er nu zo’n 7000 kilo hooi heengebracht en dat zal dan nog wel even aanhouden. Eigenlijk is het van de zotte, dat wanneer een veehouder zijn “gehouden dieren” verwaarloost en bijna geen voedsel verstrekt, deze figuur stevig wordt aangepakt en het vee verwijderd. In de Oostvaarders plassen lopen “wilde dieren” achter een omheining, ze kunnen er niet uit, kunnen niet op zoek gaan naar plekken waar wel meer voedsel is, zijn dus eigenlijk gewoon “gehouden dieren”. Daar mag een organisatie straffeloos dieren gewoon uithongeren, zonder dat daar dus sancties op staan, dat is toch raar? Waarom staan er om wilde natuur eigenlijk hekken?

Gasten

Door het koude, schrale winterweer van de laatste dagen van februari en het begin van maart, met soms strenge vorst in de nachten en overdag ijsdagen, met ijsgang op het IJsselmeer en de Waddenzee, raakte de natuur in korte tijd even van slag. Omdat de bodem en het water in korte tijd hard werden, kregen sommige vogels het ineens moeilijk. Zo zag ik op een avond in de schemering plotsklaps een houtsnip onze tuin binnenvliegen, die onder het struikgewas kennelijk op zoek ging naar een nog wat zachte bodem. Op een andere dag zwom er ineens ’s morgens een koppel wintertalingen op onze vijver. Die schuwe wilde vogels zie je wel eens op andere plekken in de omgeving, maar aangezien er nu in de buurt bijna nergens open water te vinden was zijn die twee maar in ons waterplasje ingevallen. Ze werden enerzijds kennelijk aangetrokken door het open water, anderzijds door de daarin zwemmende andere eenden, want ook wilde eenden hadden de beschutte zwemplek ontdekt. Tijdens het voeren vertrokken de wilde vogels overigens al heel snel, want alleen de eigen dieren zijn aan de mens gewend.

AVIORNIS Nederland

U hebt allen het boekje van februari ontvangen, met daarin op blz.80 en 81 een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Aviornis International Nederland op zaterdag 7 april a.s. U kunt zich daarvoor opgeven tot 29 maart a.s., kijk in het boekje hoe dat moet. Na afloop is er een bezoek mogelijk aan het nabij gelegen Uilen-en dierenpark “De Paay”. Dat wordt een interessant uitstapje, dus vergeet niet u op te geven!

Met de bus op 26 mei

U kreeg ook allen een mail van onze regiovoorzitter met daarin o.m. een vooraankondiging van de mogelijkheid tot aanmelden voor de georganiseerde busreis (samen met onze buurregio Gr./Dr.). In de mail staat precies hoe dat moet, wacht niet te lang met opgeven, want als de bus vol is dan is die ook echt vol! De leden uit Gr./Dr. moeten wel heel vroeg “uit de veren”, want het is een heel eind naar Brabant en het noorden van België, maar het is vast de moeite waard! Er is niet voor niks een spreekwoord dat zegt: “Wat je van ver haalt is lekker!” Opgeven kan dus nu al bij onze regiosecretaris!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur

<<<<<  naar het Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC