De actualiteit van gisteren

7 november 2017 - “Later is te laat !”

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
19-12-2017

Beste regioleden,


We schuiven langzaam met elkaar de herfst in; het regent wat meer, het waait wat meer, want van 28 op 29 oktober waaide het storm in het noordelijke kustgebied.
Het is ’s avonds ook al wat eerder donker, maar dat wordt ook mede veroorzaakt door het teruggaan naar de wintertijd.
 

De temperaturen gaan wat omlaag, zoals het meestal gaat in deze tijd van het jaar, behalve op 16 oktober j.l., want toen werd de hoogste temperatuur gemeten op die datum ooit en als je dan alles op een rijtje zet, zou het toch wel eens kunnen zijn dat het van een opgewarmde aarde komt? Het zou zo maar kunnen, maar in mijn beleving zijn er ook wel eens eerder zo rond die datum hoge temperaturen geweest.

Pluimvee

Je houdt je hart vast als je dat leest, want zo rond de 14 oktober j.l. werd er bij een leghennenbedrijf in Sint Philipsland in Zeeland een milde variant van de vogelgriep vastgesteld. Zeer sneue bak natuurlijk, want er gaat vast en zeker weer geruimd worden. Houdt het dan nooit op? Nee, want een paar dagen later, op 21 oktober schijnt bij een wilde eend net over de Duitse grens, tussen Almelo en Hardenberg, de gevaarlijke vorm (H5N8) te zijn aangetroffen. Hopelijk doen zich daar niet meer gevallen voor, want voor dat je het weet is het weer helemaal mis in Nederland.

Dat kunnen de pluimveebedrijven, die nog leghennen hebben, natuurlijk helemaal niet gebruiken. Van de 361, door de stof Fipronil besmette bedrijven, zitten er tot nu toe nog steeds 303 geheel of gedeeltelijk op slot. Als een dergelijk bedrijf op slot zit, is er dus ook geen inkomen, tenzij op den duur de eieren dermate vrij van die beruchte stof zijn, dat ze weer in de handel gebracht mogen gaan worden.
Maar dat is soms nog een hele lange weg en dan moet natuurlijk niet daaroverheen de vogelgriep gaan heersen met ruimingen tot gevolg. Een nog langere tijd zonder inkomen zal dan voor veel bedrijven mogelijk wel eens fataal kunnen zijn.

Insecten wel en wee


 

 

Ik las op 19 oktober j.l. dat sinds 1989 in 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. In de afgelopen jaren was het al steeds meer duidelijk dat er steeds minder bepaalde insectensoorten als bijen en vlinders voor komen in West-Europa en Noord-Amerika, dat is alarmerend en zorgelijk.
Onderzoekers vertellen dat we moeten minderen met zaken waarvan is vastgesteld dat ze slechte invloed hebben, zoals pesticiden; bloemrijke bermen zou absoluut een pré kunnen zijn en minder vaak maaien ook. Langzamerhand wordt nu duidelijk, dat, wanneer ¾ van de insectenwereld in een periode van zo’n 25 jaar volledig is verdwenen, het met de biodiversiteit hard hollend achteruitgaat en het nu hoog tijd wordt dat het tij wordt gekeerd en het roer om gaat! Mens en dier zijn afhankelijk van de insecten, die, zoals bekend, onderaan de totale voedselketen staan. Gaat het daar dan slecht mee, dan laat de rest zich raden!

Schadelijke vogels

In Vlaanderen is het niet langer toegestaan om de nijlgans in het bezit te hebben.
Als je daar een ontheffing aanvraagt, ben je als eigenaar geregistreerd en mogen de vogels gehouden worden tot ze van ouderdom omvallen. De gehouden vogels mogen zich niet meer voortplanten, je mag ze niet ruilen, niet verkopen en moet er alles aan doen dat ze niet kunnen ontsnappen. Het e.e.a. is te lezen in het Aviornis boekje van oktober 2017 op blz.73. Ook voor de ruddy ducks, de heilige ibis en de huiskraai geldt een registratieplicht in Vlaanderen.

Wolven

Dan is het weer zo ver: Op de Veluwe is onlangs (20 oktober j.l.) op diverse plekken een wolf gesignaleerd! Veel “wolvenspotters” komen daar trouwens niet op af en dat heeft ook niet zo veel zin, want een wolf “spot” je niet op commando en die houdt bovendien helemaal niet van menselijke drukte. Een wolf zou mogelijk op de Veluwe wel een tijdje kunnen leven, volgens de zeer enthousiaste “wolvenidealisten”, want daar is “voer” genoeg aan herten en evers en zolang het er maar één is zal het nog wel gaan.
Maar je zult het beleven, komt er een complete roedel, dan is “Leiden weer in last”, want dan is er meer voeding nodig en is het loslopend vee van de boeren de klos!
Er zijn begeesterde mensen die deze ontwikkeling geweldig zouden vinden, eindelijk weer grote predatoren in Nederland, maar persoonlijk heb ik zo mijn vraagtekens!
Als je nu al beelden ziet welk een slachting een roedel wolven in één nacht onder een kudde schapen aanricht in Duitsland (daar leven al meerdere roedels) dan krijg je wel bedenkingen. Die hebben ze daar in dat land intussen ook wel gekregen en er wordt al weer over gedacht om roedels wolven te gaan beheren (ruimen dus!)

Het klinkt dan wel mooi, als er gezegd wordt dat schapen-, en geitenhouders natuurlijk gecompenseerd worden voor hun verlies, maar met geld heb je het dier niet terug, vooral als het er een was uit een speciaal gefokte bloedlijn, of het waren er een paar meer, van een bijzonder ras.

De Grauwe Gans

De eerste broedresultaten van de grauwe gans werden juichend ontvangen: “eindelijk weer grauwe ganzen in Nederland”, maar kijk eens wat er van terecht gekomen is, nu we jaren verder zijn. Er zal beheerd moeten gaan worden, maar dat is een vies woord en levert veel emoties op! Bevers in Nederland was ook een mooie gedachte, maar de aantallen beginnen nu soms uit de hand te lopen met schades tot gevolg. Ook vanwege de schade van een stijgende dassenpopulatie en steeds grotere aantallen wilde varkens in Nederland wordt er af en toe geklaagd! Niets doen is geen optie en er wordt heel vaak door de verantwoordelijke autoriteiten/ambtenaren c.q.de politiek om de hete brij heen gedraaid maar let op.. “Later is te laat !”

Tenslotte nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC