De actualiteit van gisteren

4 juli 2017 - Feest !!!!!

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
06-09-2017

Beste regioleden,Met enige regelmaat komen er toch telkens nog weer nieuwe leden bij. Blij mee!
Zo werd G. v. Ginkel uit Rutten lid begin juni en
onlangs is J. G. Lodewijks, Jan de Beanstraat 14, Leeuwarden lid geworden.
Van harte welkom in onze regio!
 

Wat een feestelijkheden op zaterdag 1 juli ’17 in de tuin en in de schuur van onze regiosecretaris Bennie Ludema in Jorwert! Allerlei attributen, behorend bij de aankleding van een dergelijk festijn, waren door het regiobestuur uit de kast gehaald. Welk een kleurrijk geheel en het mooie zomerweer droeg daar ook aan bij, want hoe slecht de verwachtingen vooraf ook waren, op het juiste moment was er stralende zonneschijn en dat maakte het extra feestelijk!

Zoals gezegd waren alle Aviornis-versierselen gebruikt om aan te geven dat op deze plek een echt Aviornis feest werd gevierd. Voor alle 38 deelnemers (helaas waren er niet zo veel als gehoopt!) geeft zo’n aankleding direct een gevoel van: “hè ja, gezellig!”
Waar al die andere leden waren gebleven is natuurlijk moeilijk te raden, niet iedereen heeft altijd tijd op zo’n belangrijk moment en veel leden vinden zo’n verenigingsbijeenkomst ook niet interessant, als ze maar op tijd het boekje en hun ringen krijgen. Achteraf heel jammer, want onze regio bestaat maar één keer 35 jaar en pas over 5 jaar is er weer een lustrum te vieren, hopelijk zijn er dan wel méér deelnemers!

Aangezien nu eenmaal de mogelijkheid bestond en de weersvoorspellingen niet al te vriendelijk waren, was er in de schuur een lange eettafel gecreëerd, (voorzien van zelfgemaakte fraaie bloemstukken met bloemen uit eigen grote tuin), waar alle deelnemers een plek konden vinden om de door de barbecuebediener (was de slager zelf) gemaakte gerechten te consumeren. Vooraf kon je ook gezeten aan deze tafel van de koffie met overheerlijke oranjekoek genieten; buiten zitten kon vanwege het mooie weer ook en was zelfs een “rokersplek” in een partytent gemaakt. Kortom aan alle was gedacht! Dat het voor bestuurslid Meije Wink en voor mij extra feestelijk zou worden, daarvan was nog geen sprake, wij wisten nog van niks, maar dat zou weldra veranderen!
Onze regiovoorzitter, René de Velde Harsenhorst, gaf via een kleine uiteenzetting een kijkje in het ontstaan van de vereniging Aviornis. De oprichtingsdatum van onze regio is een beetje in nevelen gehuld, het exacte moment is ook niet precies bekend, maar om van de telkenjare terugkerende onzekerheid uiteindelijk verlost te zijn is er een “oprichtingsdatum” geprikt en dat is dus 1 juli 1982 geworden en zo wordt het in de toekomst eenvoudiger om jubilea aan te geven.

Ere-Leden

Toen kwam er een officieel moment, bestuurslid Meije Wink en uw regioredacteur Sytse Buursma werden verzocht aan weerskanten van de voorzitter te komen staan en we werden persoonlijk betrokken in zijn rede; zijn rede veranderde in een toespraak. Vanaf de oprichting van regio Fryslân is Meije Wink lid van het regiobestuur geweest en is dat nog steeds tot op de dag van vandaag, al 35 jaar lang, daarvoor werd hij bedankt en kreeg een cadeau, feestelijk verpakt en lijkend op ietwat grote platte doos. Voor mij had de voorzitter ook lovende woorden, omdat ik gedurende al vele jaren mij had bezig gehouden met onze regiowebsite (wij zijn de enige regio binnen Aviornis International Nederland met een eigen website). Ik kreeg ook een “doos” cadeau! Toen volgde het verplicht gezamenlijk uitpakken van de cadeaus.

Onze verbazing was groot, want in de verpakking zat een ingelijste oorkonde waarop vermeld stond dat we beiden, Meije Wink en ik, tijdens deze jubileumbijeenkomst, waren benoemd tot erelid van onze regio.
Ik kan u verzekeren dat we er beiden verguld mee waren, want dat overkomt je niet elke dag!
Op de foto staan de beide mannen dan ook keurig en trots te poseren met hun pas verworven oorkonde van het regio-erelidmaatschap!
We moeten natuurlijk bij mijn predicaat een flinke kanttekening plaatsen, want het al die jaren bijhouden van onze website was zeker niet gelukt zonder de steun van de voormalig regiosecretaris van regio Groningen/Drenthe, Jan Eissens.
Als de intensieve samenwerking tussen de beide regio’s destijds niet was stukgelopen en de beide regio’s ieder weer een eigenweg waren gegaan, regio Fryslân de eigen website van Jan Eissens niet had gekregen met de opzet om deze voorlopig voor ons ook te willen onderhouden, dan was ik nu niet meer bezig geweest. Maar het liep anders en zodoende; eigenlijk is Jan Eissens nu ook een beetje regio-erelid mee! Goed beschouwd doe je dit werk omdat je het leuk vindt, zeker niet om ooit tot erelid te worden gebombardeerd!

Hoe zo’n oorkonde er dan uit ziet kunt u op bovenstaande foto zien. Een heel fraai schrijven, omlijst met veel Aviornisvogels, zoals die ook op de grote Aviornis-spandoeken zijn te zien. Bovendien fraai ingelijst, mooi om op te hangen, kortom een plaatje om naar te kijken en dat doen we dan ook trots elke dag!

Wie waren er allemaal, misschien beter, wie waren er allemaal niet!In ieder geval ons landelijk erelid Ale Boorsma, die door ziekte verstek moest laten gaan; maar ook ander leden van het eerste uur waren er helaas niet. Wél, zoals hier links op bijgaande foto o.a. Bart Wiechers, voorzitter van regio Groningen/Drenthe. Hij bood het regiobestuur de felicitaties aan vergezeld van een hele mooie orchidee, welke een plek zou krijgen in de huiskamer van de regiosecretaris. In het midden Trienko van der Kaap, (Janke was er natuurlijk ook) destijds jarenlang regiosecretaris van onze regio, vóórdat ik dat baantje van hem overnam en rechts Bouwe Graansma, jarenlang regio regiovoorzitter, vóórdat zijn functie werd overgenomen door Anne Bosma en die was er ook!
Daarnaast wel drie penningmeesters, de gewezen en langst zittende Pieter Rienstra, de huidige, beginnende Egbert Boezerooij en die met de kórtste carrière, Jack Jager.

Toen de koffie op was en de feestelijke oranjekoek ook, begon de slager zijn eerste deel van het assortiment meegebrachte artikelen op de barbecue te verhitten en toen die ronde klaar was kon een ieder daarvan halen; het barbecueën ging intussen gewoon door, daar hoefde niemand aan mee te werken. Het opeten van de hamburgers, worstjes, spiesen met of zonder pindasaus etc. was dus begonnen en eenmaal gezeten, binnen aan die lange tafel, werd het heel gezellig. Er waren echter niet alleen vleesgerechten, ook was er een keur aan lekkere salades te verkrijgen.

Foto’s van etende mensen zijn over het algemeen niet zo heel geslaagd, de poses zijn niet te regisseren en als het tegenzit zitten alle eters toevallig allemaal net met de mond open. Heel soms echter, is er wel een hele leuke bij, zoals deze, waarop een eter doet blijken het gerecht wel heel bijzonder lekker te vinden. Het smaakte oud-voorzitter Bouwe Graansma zo goed, dat hij zijn vingers er bij aflikte!

Na de eerste ronde barbecue-lekkers volgde nog een tweede en nog een derde, maar intussen was het voor vele ook goed toeven op de informele zitjes, die her en der in de tuin waren te vinden. Mede dank zij het mooie weer, was het ook daar beregezellig!
Naast de partytent staat een praatgroepje en daarnaast wordt gebarbecued.

Moraal van dit verhaal

Een mooi feest, met vele lekkernijen op een zeer geslaagde lokatie met helaas iets te weinig belangstelling. De weersvoorspellingen waren absoluut niet gunstig, maar vóór dat het feest begon brak de bewolking en werd het prachtig en dat maakt al 80% goed! Dit 35 jarig jubileumfeest van Aviornis regio Fryslân gaat de geschiedenis in als zeer geslaagd!

We gaan er nog weer een tijdje tussenuit, zo rond begin of half september gaan we weer los!

En dan nog even dit:

Met dank aan Egbert Boezerooij voor het maken van vele foto’s.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredakteur (en voortaan ook regio-erelid maar dat vermeld ik slechts deze éne keer!).

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC