De actualiteit van gisteren

9 mei 2017 - Actie !!!!!

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-07-2017

 
Beste regioleden,


We zijn in het voorjaar aangekomen, al wil het met de temperaturen nog niet zo best lukken, maar er zitten gelukkig soms ook al wel iets warmere dagen tussen.
De duiven zitten al te broeden, die op de foto zijn nog niet helemaal zo ver, die zijn nog druk met de hofmakerij bezig. De eerste jonge merels zijn al uitgevlogen, ik zag er laatst eentje, met zo’n kort staartje, door de tuin huppen. In een ander nest zijn ze nog niet zo ver, want ik zie de ouders nog regelmatig vliegen met snavels vol voedsel naar de klimop; daarin hebben ze hun nest gemaakt.
Eerstdaags, in het weekend vanaf 22 april, was er consternatie in de Flevopolder, omdat een viertal Franse jagersvrienden waren betrapt met een bak vol nog niet uitgekomen eieren en eendagskuikens van de grauwe gans.
Zij hadden die illegaal (grauwe ganzen zijn namelijk beschermde vogels) verkregen in de Oostvaarders Plassen.
Hadden de vier een ontheffing gehad, dan hadden de eieren geschud mogen worden, geraapt, geprikt, met olie ingewreven en de volwassen vogels worden geschoten.
Nu moeten ze voor de Nederlandse rechter verschijnen vanwege dit vergrijp.
De naar Frankrijk getransporteerde eieren (en de kuikens daaruit) en vogels zouden daar worden grootgebracht en later als volwassen vogels gebruikt worden als lokvogels bij de ganzenjacht aldaar.

De krant van 26-04 j.l. vermeldde verder dat van het jonge spul waarschijnlijk de helft de reis naar Frankrijk niet had overleefd, omdat er in de transportkist geen eten en drinken aanwezig was. Dit zielige verhaal moeten we natuurlijk wel met een korrel zout nemen, omdat de schrijver daarvan waarschijnlijk niet heeft geweten dat eendagskuikens van watervogels en hoenderachtigen de eerste 24 uur helemaal geen voedsel nodig hebben. Bovendien zitten nestvlieders ’s nachts in de warmte onder moeders vleugels ook al snel 8-12 uur zonder eten en drinken. Al met al een beetje een opgeklopt verhaal met een sneue afloop, want dit was nou uiteindelijk ook weer eens andere en mooiere methode om van de veel te grote aantallen grauwe ganzen af te komen i.p.v. ze bijvoorbeeld te moeten laten inslapen door toedoen van het CO2-gas.

In de loop van vele jaren veranderen er sommige zaken, die eerder anders waren.
Een paar jaar geleden hadden wij nog géén Turkse tortels in onze tuin; nu zijn er een paar koppels, die elkaar soms het leven behoorlijk zuur maken en als je niet beter wist, zijn ze er altijd al geweest. Zo gaat het ook met de putter en de vink, jaren eerder waren die niet bij ons te vinden in het struikgewas of geboomte. Nu zijn er al in het derde jaar op rij regelmatig een of twee stel putters te zien, die er met hun rode maskers en geel op de vleugels als exoten uitzien en ook die stelletjes maken het elkaar niet altijd even gemakkelijk. De boekvink komt ook (sinds een aantal jaren) regelmatig terug om bij ons ergens te gaan broeden.

Hebt u zich al opgegeven (vóór 10 mei)
voor de busreis op 20 mei a.s.?

Deze keer georganiseerd door onze buurregio, Groningen/Drenthe. Voor meer gegevens: kijk alstublieft op de vorige bijdrage van deze website. Opgeven voor het jubileumfeest van onze regio, gehouden in Jorwert op zaterdag 1 juli a.s., kan ook nog steeds maar dan vóór 20 juni. Ook hier geldt, kijk eveneens alstublieft op de vorige bijdrage aan deze website. Beide activiteiten worden speciaal georganiseerd voor regioleden en hun aanhang en u mag daar best op af komen, want het bestuur doet dat speciaal voor u!
U hebt nu nog de kans: Geef u op!
Betreffende de busreis wordt het wel kort dag, maar het kan nog net! Voor het jubileumfeest is er nog wat meer tijd, maar laat het niet ontglippen, 20 juni nadert ook met rasse schreden en het zou nou jammer zijn dat u de feestelijkheden op 1 juli zou moeten missen vanwege vergeten op te geven! Onze regio bestaat dus dan 35 jaar, een reden voor wat feestelijkheden en voor een volgend jubileum moeten we zeer beslist 5 jaar wachten!
Een reden te meer om u nu op te geven.

Ik had hem al een aantal dagen geleden gespot in onze tuin, maar niet precies kunnen zien wat het exact was. Gezien het formaat dacht ik eerst aan een zanglijster, maar dat was ook niet goed te verifiëren, omdat deze vogel steeds werd verdreven door een merelman, die hem niet zo graag in zijn territorium wilde hebben. Later zag ik hem weer en toen was het, met behulp van een verrekijker, duidelijk te zien dat het een koperwiek was. Deze lijsterachtige was dus begin mei nog redelijk laat in Nederland, want de meeste koperwieken zijn al door getrokken naar de Scandinavische wouden in maart en april.

“In mei leggen alle vogels een ei” is een oud gezegde, maar ze zijn ook wel eens wat eerder, want er zijn al kuikens van de wilde eend gezien en zoals ik aan het begin al zei, jonge merels en ook al jongen van de huismus. Erg dapper allemaal, want het waren nou niet bepaald lekkere voorjaarstemperaturen en dan is het soms lastig om voldoende eterij voor de kroost te kunnen vinden, bovendien moeten ze ook nog bij tijd en wijle warm worden gehouden. Maar bij sommigen is het dus al gelukt!

Nu we toch met gezegdes bezig zijn: “één zwaluw maakt nog geen zomer”, dat zal zeker wel kloppen, maar ik zag er zo rond 4 mei j.l. twee bij ons door de lucht vliegen, dan ziet het er misschien toch wat anders uit. Ze kunnen ook wel een paar dagen eerder zijn aangekomen en ik hoop maar dat ze, ondanks het koude weer, voldoende voedsel kunnen vinden. Een nest met jongen zit er direct nog niet in natuurlijk, dat komt pas later. Voor nu is het belangrijk dat er genoeg vliegende insecten te vangen zijn en dat zal langzamerhand steeds beter worden.

Dan nog eenmaal in de herhaling!
Geeft u op voor de busreis op 20 mei a.s. vóór 10 mei en kijk voor de nodige specifieke gegevens even op de vorige bijdrage aan deze site; het is kort dag maar kan nog net!

Voor de feestelijke viering van het 35 jarige jubileum in de tuin van onze regiosekretaris te Jorwert op 1 juli a.s. kunt u zich ook al vast opgeven en ook hier moet u even kijken naar de noodzakelijke gegevens op de vorige bijdrage aan deze site, te vinden in het archief.


 

En dan nog even dit:

Het is dus voorjaar, alles groeit en bloeit en dus komen ook de slakken en zodra het wat natter wordt zijn ze ineens overal zichtbaar, de huisjesslakken en de naaktslakken.


Deze zult u wel niet zo vaak tegenkomen!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC