De actualiteit van gisteren

11 januari 2016 - Begin het Nieuwe jaar met vreugde ....

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
10-04-2017


Beste regioleden,
Mede uit naam van het bestuur van Aviornis regio Fryslân wens ik u, samen met allen die u dierbaar zijn, veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Anders gezegd, zoals op deze fraaie 79 jaar oude Nieuwjaarskaart staat geschreven:
"Begin het Nieuwe jaar met vreugde, En, met een rein gemoed!
Gewis, het brengt U zegen
En.... rijker stroomend bloed".

Men hield er vroeger toch héél andere denkbeelden op na om elkaar geluk te wensen! Mocht er op de vloer van uw huiskamer nog een dergelijk niet opgeruimd exemplaar rondzwerven dan hebt u een vrolijk uiteinde van het oude en een goed begin van het nieuwe jaar gevierd. Niks mis mee, moet kunnen. Liggen er her en der meerdere van deze champagnekurken op het kleed in de woonkamer, dan hebt u hem ongetwijfeld goed geraakt, maar nu, méér dan een dikke week na dag 1 van het nieuwe jaar, neem ik aan dat de nuchterheid weer is ingetreden en het zicht weer helder is geworden!


Dat is mooi, want dan kunt u gelijk zien dat onze website, de website van Aviornis regio Fryslân, nu al 11 jaar bestaat en dat webmaster Jan Eissens en ik u al gedurende 11 jaar voorzichtig hebben bestookt met allerlei wetenswaardigheden en belangrijke mededelingen.


Voorlopig gaan we daar nog wel even mee door, "ijs en weder dienende".
Het zijn steeds mijn woorden en het is steeds mijn tekst, maar als u onverhoopt ook eens wat wilt delen met de rest van de leden, geef het dan door, dan worden uw woorden gewoon vermeld.

In de nacht van oud naar nieuw werd er behoorlijk te keer gegaan, voor 68 miljoen euro ging er aan vuurwerk de lucht in, medewerkers van hulpdiensten en politie werden al weer eens belaagd tijdens het uitoefenen van hun werk, ziekenhuizen en oogchirurgen hadden hun handen vol aan vuurwerkslachtoffers, waarvan er later nog iemand is overleden en er was ook de nodige smog! De schade loopt intussen weer in de miljoenen euro's en over de miljoenen vogels die even gedesoriënteerd rondjes zijn gaan vliegen in de donkere nacht hebben we het nog niet eens gehad. Het zal bovendien ook wel niet zo positief zijn geweest voor de verspreiding van het vogelgriepvirus als er zo veel vliegbewegingen hebben plaats gevonden.

Ik was op de één na laatste dag van 2016 op het eiland Texel en heb met eigen ogen kunnen zien dat het daar betreffende de ganzenpopulatie uitstekend is gesteld. Het hele eiland mag dan tot besmet gebied zijn verklaard vanwege de vogelgriep, er vlogen evenzogoed nog duizenden ganzen (echt waar!) in het rond. Geen virus heeft blijkbaar hun aantal gedecimeerd, er zijn géén door het virus gevelde dode grauwe ganzen gevonden; ze zijn daar verworden tot een regelrechte plaag en er komen alsmaar meer. Het landelijke uitgekeerde bedrag voor schadevergoeding zal voor 2016 uitkomen op 18,8 miljoen euro en daar betalen we allemaal aan mee!

Het gevaarlijke vogelgriepvirus heeft ook niet drastisch huisgehouden in het bestand bosfazanten, want ook die vormen vooral in percelen met kwetsbare gewassen, zoals bijvoorbeeld bloembollen, zo nu en dan ook al een soort van plaag. Op het perceel dat ik een tijd lang heb kunnen observeren liepen er op dat moment zo maar een stuk of dertig en als die en de rest, dagelijks de punten uit de bloembollen pikken (en ze hebben alle tijd) komen die beslist niet meer tot bloei. Als het tenminste bij die schade blijft, want deze prachtige hoenderachtigen staan helaas bekend als de grootste veroorzakers van divers soorten schade aan land-, en tuinbouwgewassen.

Even terug naar de vogelgriepperikelen. Het ziet er naar uit, dat we daar op den duur nooit weer van af komen. Gelukkig is het regiem voor de "hobbydierhouders" (vindt het nog steeds een raar woord!) in de loop van de jaren versoepeld. Particuliere pluimveehouders hoeven niet meer bij elke uitbraak in enorme stallen met "opgehokt pluimvee" zelf hun pluimvee te gaan "ophokken" vanwege de vreemde kronkelgedachte dat liefhebbers met 6 loslopende krielkippen en een haantje in het noorden van het land een gevaar zouden zijn voor overvolle stallen met opgesloten pluimvee in het zuiden. We zijn nu na 2003 14 jaar verder en nog geen steek opgeschoten. Elke keer als er een uitbraak is worden uit voorzorg weer duizenden stuks gezond pluimvee geruimd vanwege veterinaire protocollen.
Hele 10-kilometer zones zitten zo maar een maand op slot en bemoeilijkt daarin het openbare leven. Wie begint nu eens met voldoende rigoureuze maatregelen om al dat gedoe en die angst nu eindelijk voorgoed de wereld uit te helpen. Hallo, overheid, wordt eens wakker en onderneem eens wat, ga eens wat testen, doe eens wat proeven, die eigenaren van die kippenschuren zitten wel zo maar méér dan een halfjaar onverdiend zonder inkomen! We zijn al méér dan 10 jaar verder, een ruimtereis is blijkbaar eenvoudiger te organiseren dan een vaccinatieprogramma voor kwetsbare "opgehokte" vogels in reusachtige gebouwen, waarvan achteraf is gebleken dat die toch niet zo veilig zijn om een virusbesmetting te voorkomen, met alle gevolgen van dien. Daar moet je nu na al die jaren de bevolking toch zo langzamerhand eindelijk eens van kunnen vrijwaren of modderen we zo levenslang verder?

Regioavond en nieuwjaarsborrel
op donderdag 26 januari

Voor donderdag 26 januari a.s. heeft het bestuur van Aviornis regio Fryslân weer een regioavond georganiseerd; dit is de traditionele regiojaarvergadering maar het is ook een traditie om samen het glas te heffen en te toasten op het nieuwe jaar. Ik zei het al eerder, daar mag u allemaal op af komen, op die bijeenkomst, op die "Knalavond" met die "Nieuwjaarsborrel"! Bovendien en dat is ook geen kleinigheid komen Trienko en Janke van der Kaap uit Boerakker ons op de hoogte brengen, doen ze verslag van het ontstaan van hun indrukwekkende watervogeltuin.

Dat verslag mag u absoluut beslist niet missen, want hier worden zeer véél ervaringen op het gebied van het hebben, verzorgen en kweken van watervogels gedeeld. Komen dus ! Het verhaal van het ontstaan van de watervogeltuin, met daarin bij tijd en wijle voor die tijd bijzondere en soms zeldzame watervogelsoorten zal pas beginnen, nadat het officiële gedeelte achter de rug is, zoals bijvoorbeeld de bespreking van de financiële situatie van onze regio, jaaroverzichten van secretaris en ledenadministratie.

Het inluiden van het nieuwe jaar met de toepasselijke "Nieuwjaarsborrel" (op kosten van het regiobestuur, net als de koffie) zal wel in de pauze plaats gaan vinden.

Had u al goede voornemens voor 2017?
Niet? Bezoek deze regioavond van Aviornis regio Fryslân! Dat is pas een goed begin van het nieuwe jaar, dan pas bent u goed bezig !!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC