De actualiteit van gisteren

14 december 2016 - Hoe extreem wil je het hebben

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
05-02-2017

Beste regioleden,

Het aantal dagen geleden, om precies te zijn op donderdagavond 24 november j.l. was er de tweede bijeenkomst van regio Fryslân gepland en toegegeven, er waren veel meer bezoekers dan de vorige keer.

Dhr. Wil Grond, o.a. documentaire maker, was uitgenodigd om verslag te doen van zijn reis via de Baltische staten naar uiteindelijk de Barentszzee. Aan de hand van boeiende verhalen met prachtige plaatjes nam hij ons mee vanaf Polen, door Estland, Letland en Litouwen, via Zweden, Lapland en Noorwegen naar uiteindelijk de Barentszzee. Wie dacht langs deze route veel armoede en kommer en kwel tegen te komen kwam bedrogen uit, want in alle locaties, door Wil Grond bezocht en gefotografeerd was veel welvaart te zien. In het grote nationale park Biebrza in Polen was echter alles nog wel als honderd jaar geleden. Daar had de tijd nog wel stilgestaan; de flora en fauna profiteerde daar enorm van, daar was rust en ruimte.

Dankzij het fototoestel met kolossale telelens van dhr. Grond konden we genieten van buitengewoon fraaie opnames van veel vogelsoorten, die we hier soms maar sporadisch zien. Er zijn daar nog veel zeldzame soorten, zoals o.a. de geoorde fuut, gekraagde roodstaart en witvleugel stern. Meer noordelijk waren nog fraaie opnames van zoogdieren van die gebieden te bewonderen, zoals rendieren en elanden.

Eind november was vrij koud en enkele dagen later, rond 4, 5 en 6 december, was het dat opnieuw. Hier en daar daalde de temperatuur ’s nachts tot wel -8°C, hetgeen betekende dat er opgespoten betonbanen, maar later ook op natuurijs (ondergelopen land) al geschaatst kon worden. Natuurlijk, het buitenwater was absoluut nog niet vertrouwd, daar was het nog niet lang genoeg koud voor geweest, maar in de media werd al wel gesproken over “schaatskoorts” en “De Tocht der Tochten”.
Hoe extreem wil je het hebben?

Nederland is nog steeds in de ban van de heersende vogelgriep.

In Biddinghuizen in de Flevopolder werd bij meerdere vlees eenden bedrijven de gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus vastgesteld, waardoor het ruimen kon beginnen. Binnen een aantal dagen werden er maar liefst zo’n kleine 200.000 eenden gedood en vernietigd en daar zaten ook gerust heel veel gezonde exemplaren tussen, waar verder niemand wat aan heeft gehad. Op 1 december volgde nog een ander vlees eenden bedrijf in dezelfde omgeving. Daar vond ook weer een ruiming plaats van nog eens zo’n 8500 dieren.

Nederland zit vol met wilde watervogels, welke volgens de regelgevers op geen enkele manier verstoord mogen worden, want, zo denkt men, dan vliegen ze van hot naar her en verspreiden zo het gevaarlijke virus. Nu wil het geval dat die wilde watervogels zelf wel weten wat goed voor hen is en ze vliegen geheel zelfstandig, zonder ooit maar verstoord te zijn, van rustplaats naar foerageergebied en terug. Ik zie ze elke morgen en avond over komen. Tegenhouden kan men dat natuurlijk niet en nu is op 8 december, vanwege vondsten van veel dode watervogels in een natuurgebied aldaar, het hele eiland Texel als besmet gebied verklaard. De wandelpaden in dat gebied zijn met directe ingang gesloten voor wandelaars en ander publiek bedoeld om de vogels rust gunnen.

Waar de regelgevers echter nog steeds niets van hebben begrepen is ook het gevaar van de openbare gelegenheden als parken met vijvers in dorpen en steden. Alle wandelaars, joggers, honden uitlaters en alle andere publiek loopt doodgemoedereerd fris en vrolijk dwars door de eendenpoep, die best eens een gevaarlijk virus zou kunnen bevatten. Watervogels komen tenslotte zo maar op diverse plekken, ook zonder dat ze ergens werden verstoord! Op 9 december kopt de Leeuwarder Courant dat onze provincie Fryslân nu ook besmet gebied is geworden. “Blijf in de dorpen” staat er met grote letters, want in de landerijen van verschillende gemeentes zijn al heel veel dode vogels gevonden, vooral eenden, maar ook enkele buizerds.
Of die buizerds nu gesneuveld zijn door voedselgebrek, de griep, of door het verorberen van door griep gevelde vogels, is natuurlijk niet te achterhalen.
Buizerds zijn van nature nogal luie vogels en als zich dode prooien aandienen zullen buizerds het niet laten om ze te gaan consumeren, misschien wel met fatale afloop.
Een opmerking in diezelfde krant als : “roofvogels verspreiden de griep” is vooralsnog naar mijn idee een aanname en pas na gedegen onderzoek is zo’n conclusie gerechtvaardigd. Hoe de dodelijke virusvariant zich telkens zo gemakkelijk openbaart en snel verspreid is elk jaar weer een raadsel, waar hopelijk uiteindelijk eens een duidelijk antwoord op komt, zodat iedereen zich er tegen kan gaan wapenen. Het is toch raar, dat groot risico lopende giga pluimvee bedrijven, ondanks stevige veterinaire protocollen en veiligheidsmaatregelen toch wordt getroffen, waardoor andere bedrijven in duizend angsten moeten leven en het openbare leven langzamerhand tot stilstand komt? Nog vreemder in deze situatie is dan het bericht dat eerst het verbod op de jacht dat was ingesteld vanwege mogelijke verstoring van watervogels, op 9 december landelijk weer is opgeheven (behalve in een straal van 10 kilometer rond Biddinghuizen) omdat dat het jachtverbod eigenlijk nutteloos is gebleken t.a.v. de verspreiding van het virus.

We zitten nog wel een aantal dagen verwijderd van de Kerst, maar deze tijd van het jaar, blinkt vaak niet in prachtig mooi winterweer, vooral als het niet vriest. Dagen hebben soms bijna geen zon en heel veel bewolking, de dagen zijn kort en ’s avonds is het al weer vroeg donker. “De donkere dagen voor de Kerst” hebben niet voor niets die naam gekregen. Gelukkig kunnen we het zelf gezellig maken, zo in de aanloop naar de Kerstdagen en dankzij de uitvinding van de elektrische Kerstverlichting wordt het toch nog gezellig. Ik wens u daarbij en daarnaast veel warmte!

Als het dan eenmaal zo ver is, als de Kerstdagen eenmaal zijn aangebroken en dat duurt nu niet lang meer, dan wens ik, namens het bestuur, u en al uw naasten een fijne periode met veel gezelligheid en hoewel van oorsprong niet zo bedoeld, toch zo nu en dan lekkere eten.
Kortom, fijne feestdagen!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC