De actualiteit van gisteren

27 november 2016 - Verstoring

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
14-12-2016

Beste regioleden,

Het was herfst met een fikse storm en nattigheid; nu is het wachten tot de laatste blaadjes van de bomen en struiken zijn gevallen/gewaaid en onder die omstandigheden zal dat wel niet lang meer duren. Bent u het gekrakeel rondom de kleur van de helper van Sinterklaas ook zo beu? Deze allegorische figuur is al heel lang zwart geweest, dat hoort zo bij dit kinderfeest.  Er is de laatste jaren een soort tweestrijd ontstaan, die zich vooral in de grote steden in het westen van het land afspeelt, hier in de provincie kijken de mensen er toch wat anders tegenaan.

 

Ik vond een mooi plaatje en die wilde ik u absoluut niet onthouden, omdat het vooral om de kinderen draait en nergens anders om, want we zijn de laatste jaren in een zinloze vreemde discussie terecht gekomen, die met het echte feest niets meer te maken heeft.

Er heerst op dit moment in Nederland een gevaar en dat is de oprukkende gevaarlijke variant van het virus van de vogelgriep.

Er zijn veel maatregelen van uitgevaardigd om te voorkomen dat het uiterst besmettelijke virus de enorme hoeveelheden pluimvee in de enorme stallen kan bereiken, want dan wordt het desastreus voor de beurs van de eigenaren van die stallen.
Ook kan het vreselijke gevolgen hebben voor de handel in dood pluimvee en de export daarvan. Buitenstaanders, die commerciële pluimveebedrijven willen bezoeken, moeten zorgvuldig worden geweerd en de wielen van de vrachtwagens van voerleveranciers moeten eerst worden ontsmet voordat het erf mag worden op gereden. Uiterste netheid en hygiëne is dus geboden!

In de Gouwzee tussen Marken en Monnickendam en in de Veluwe randmeren bij Zeewolde zijn al een paar duizend dode watervogels gevonden, hoofdzakelijk kuif-, en tafeleenden. Maar er zijn nog wel op meer plaatsen dode vogels gevonden.
Zouden deze duikeenden extra gevoelig zijn geweest voor dit virus, “gewone” eenden, als wilde eenden, wintertalingen en meerkoeten schijnen er minder of geen last van te ondervinden. Er is nog geen dode smient gevonden, deze watervogels zijn ook beruchte trekvogels uit o.a. Scandinavische landen en in 2014 bleek 15% van de gevangen vogels van deze soort antistoffen in hun bloed tegen de vogelgriep bij zich te hebben gedragen. Nu ook weer worden er veel wilde watervogels uit alle delen van het land gevangen om a.d.h.v. bloedmonsters de mogelijke verspreiding van het virus te kunnen ontdekken.

Er zijn dus door de autoriteiten tal van verplichte beschermende maatregelen afgekondigd om te voorkomen dat bijvoorbeeld ook mensen het virus over afstanden verspreiden. Zo is er een verbod op het bezoeken van kinderboerderijen, het zeer dicht in de buurt komen van groepen vogels in dierentuinen en het verbod om pluimveetentoonstellingen te houden. Daarnaast is er, om te voorkomen dat wilde watervogels het virus gaan verspreiden, door zich over (grote) afstanden gaan verplaatsen, o.a. ook een jachtverbod afgekondigd.


De achterliggende gedachte daarbij is, dat wanneer er gejaagd wordt en er klinkt zo nu en dan een knal (logisch natuurlijk!) dan worden vogels mogelijk verontrust en gaan er vandoor.
De jacht op hazen, konijnen, duiven of fazanten is daarmee dus ook gesloten, want de regelgevers gaan er van uit, dat er altijd verstoring van wilde watervogels zal plaatsvinden.

 

 

In dat kader is het dan weer niet te begrijpen dat het verstoren van wilde watervogels van plekken, waar ze absoluut niet gewenste zijn i.v.m. de schade die ze op bepaalde percelen landbouwgrond gaan veroorzaken, wél gewoon is toegestaan. Verjagen door middel van geluid-makende vlaggen, knallen uit een gaskanon, het gebruik van laserlichtstralen en eventueel andere knallen of afweermiddelen is gewoon toegestaan.
Dat dan weer wel; dat is overigens maar goed ook, want doet de landeigenaar dit niet, dan kan er ook geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de veroorzaakte schade aan kwetsbare gewassen.

Verstoren van wilde watervogels mag dus soms niet en soms wel. Daarnaast doet zich nog een vreemd fenomeen voor. Het bezoek aan kinderboerderijen, maar ook ontvangen van gasten bij hobbydierhouders is eigenlijk niet toegestaan i.v.m. het mogelijk door poep lopen en dan een virus kunnen verspreiden. Stads-,en dorpsparken daarentegen worden in het kader van verspreiden van het mogelijk aanwezige virus door mensen ontzien en blijven gewoon open. Elke gemeente heeft er wel en vooral die parken met waterpartijen zijn mogelijke bronnen voor de verspreiding van gevaarlijke zaken. Het voeren van de eendjes in zo’n park (een geliefde bezigheid van ouders/grootouders met de kleintjes) is niet van gevaar ontbloot! De watervogels, die naar de kant komen en zelfs op de wallekant gaan staan, zijn heus niet allemaal de vaste bewoners, er zitten mogelijk ook snel minder wild geworden wilde soortgenoten tussen, dat verschil is na twee weken al niet meer te zien. Als ze regelmatig gevoerd worden zijn ze heel snel ingeburgerd, want wat wil je als wilde watervogel in de wintermaanden nog meer dan beschutting krijgen en voer op regelmatige tijden? Dan is een poepje op de wal ook snel gelegd en “Jan en Alleman” loopt er vrolijk doorheen en verspreidt het fijn in het wilde weg overal naar toe!

En dan nog even dit:Nu maar afwachten of het klopt.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC