De actualiteit van gisteren

27 maart 2016 - Donderdagavond 31 maart Regioavond in Tijnje!

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
10-04-2016

 
Beste regioleden,

Ondanks dat het in de afgelopen nachten soms toch nog wel eens een beetje vroor, doen de voorjaarsbloemen steeds meer hun uiterste best de lente dichter bij de mensen te brengen. Het zijn dan niet alleen de botanische tulpen, zoals op het plaatje, maar anderen, als de narcissen geven massaal ook steeds meer kleur.

Er zouden in Nederland de laatste jaren steeds minder echte wilde eenden te vinden zijn; de aantallen lopen terug, in onze buurlanden niet. Een grootschalig onderzoek moet nu gaan aantonen of het zo is en hoe dat komt. De organisatie Natuurmonumenten vond, dat hangende dat onderzoek, de jacht op de wilde eend maar gesloten moest worden, terwijl nog niet eens is komen vast te staan welke mogelijke oorzaken er kunnen zijn. Mijn idee is, dat het misschien beter is op korte termijn alle predatoren, die het op eendenkuikens hebben gemunt, eerst maar eens veel minder heilig te verklaren!

Want we hebben er weer eentje bij, een heilige! In februari 2016 is de wilde kat weer terug in Nederland (Limburg). Ik meende dat dit dier daar ook al wel eens eerder was gesignaleerd, maar goed, nu is ie er weer. De wilde kat ziet er uit als een geel / bruin / grijzige forse huiskat, wel met strepen maar nooit met vlekken. Het dier heeft een korte streep over de rug, een dikke staart met 3-5 ringen rondom en met afgeronde, zwarte punt. De wilde kat is een beschermde predator!
Wis en waarachtig, daar was ie dan weer, het allereerste kievietsei, gevonden in Brabant op 10 maart; het zoeken van eieren in onze provincie mag nog wel(!?!), het rapen er van is echter dit jaar verboden. De stichting Faunabescherming was natuurlijk gelijk ook weer fel tegen het zoeken en wilde ook dat met behulp van weer een rechtszaak proberen te verbieden.
Rare gedachte van zo’n stichting, als je niet meer mag zoeken, kun je ze ook niet vinden (die nesten) en kun je ze vervolgens ook niet gaan beschermen!

In gebieden waar de stand van de weidevogels heel goed is te noemen, moet men de uiterste best doen dat het zo blijft. In veel streken in de provincie loopt de weidevogelstand gestaag terug door allerhande oorzaken. Maar er zijn ook biotopen, met kruidenrijke grastapijten, hogere grondwaterstanden etc. waar o.a. de kieviet en de grutto nog goed kunnen gedijen. In die specifieke gebieden moet worden voorkomen dat predatoren de populatie al in het prille beginstadium vernielen.

Daarom mag in deze, voor de weidevogels optimale, terreinen de vos ’s nachts met een felle lamp opgespoord en gedood worden. De vos geldt als de grootste boosdoener, als de grootste vernietiger van al het weidevogelleven. Het zou toch te gek zijn, dat wanneer er uit alle macht inspanning wordt gepleegd om een uitgelezen en optimaal biotoop te creëren, waar kieviet, grutto, snip, tureluur en al die anderen hun ideale broedgebied kunnen vinden en de vos maakt er binnen de kortste keren een eind aan.
Dus gewoon ’s nachts op pad en opzoeken die vos!
Dan wordt op 15 maart in de provincie Fryslân het allereerste kievietsei gevonden door een vrouw! Wauw! Jazeker, die kunnen ook zoeken! Het was niet de allereerste vrouw, maar toch.
Op een maisveld bij Oudehaske wordt door een ex-miss kandidaat uit Sintjohannesga nog vóór elf uur het eerste gevonden en daar deed ze al jaren haar best voor; ze wilde zo dolgraag de eerste zijn! De Commissaris van de Koning heeft haar aan de rand van het veld (dus niet in de buurt van het nest) de felbegeerde trofee “de Sulveren Ljip” overhandigd. Wat een mooie traditie!

De Faunabescherming Nederland, de stichting die bij het minste of geringste op het gebied van de jacht of het zoeken/ rapen van eieren begint te steigeren, is nu helemaal des duivels. Eieren van de kieviet rapen mocht niet, maar zoeken mag wel? Weten de mensen dan wel hoe druk het wordt in het veld wanneer al die mensen aan het zoeken zijn? De voorzitter van die stichting deed aan al zijn volgelingen de oproep om vanuit auto’s (bemand met twee personen vanwege de veiligheid) eierzoekers te gaan fotograferen. Zet de eierzoeker maar op de kiek maar vertrek dan zo snel mogelijk naar een volgende locatie. Doel van deze actie is het aantonen van de giga drukte in het veld in de maand maart, zodat bij een eventuele rechtszaak volgend jaar door middel van de foto’s duidelijk kan worden gemaakt aan de rechter wat er allemaal mis gaat in de leefwereld van de kieviet.

Wat een ultieme kleinzielige actie van die Faunabeschermingsstichting. Als je dan niet kunt winnen ga je een dergelijke heksenjacht op touw zetten. Overigens zou een aktie als deze natuurlijk ook een positieve kant kunnen hebben, maar daar had de stichting Faunabescherming nog even niet aan gedacht. Als al die volgelingen nu eens tegelijkertijd, tijdens het fotograferen van de eierenzoekers/ beschermers, ook alle predatoren even op de foto zetten en dat is een groot scala, dan heeft de rechter volgend jaar bij de volgende rechtszaak ook een idee waarom de populatie van bijvoorbeeld o.a. de grutto maar zo verschrikkelijk moeizaam groeit! Let wel: daar worden nooit eieren van geraapt!!

U komt toch ook op donderdag 31 maart a.s. naar de grote zaal van Overwijk in Tijnje?
Dhr. Marcel van Kammen zal een presentatie geven over vogels in de vrije natuur a. d. h. van veel foto’s. Het zou heel fijn zijn als er dan ook heel veel mensen in de zaal zouden zitten, komt zo’n man niet voor niks! Er is weer een “loterij met leuke prijzen”, de koffie/thee is voor niets en de gezelligheid ook! U mag (mocht altijd al) ook anderen meenemen om hoogtepunten uit de natuur op foto’s voorbij te zien komen!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2015 J2-DC