De actualiteit van gisteren

7 februari 2016 - De wind van voren

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
07-03-2016

Beste regioleden,
In de maand januari van 2016 was het wederom “warm”, 25 januari werd zelfs de warmste januaridag ooit; met andere woorden: de temperatuur is nog nooit zo hoog geweest in januari op die dag!
Dat is natuurlijk wel bijzonder en dat we dat beleven! De aarde is dan blijkbaar dus toch bezig wat warmer te worden en dan is de kans op een mooie schaatswinter voorlopig wel verdwenen. 

 

 


Als gevolg van die hogere temperaturen is de natuur ook al bezig zich flink aan te passen en jawel, daar zijn ze dan al weer, de sneeuwklokjes! Normaal zo rond de helft van de maand februari in bloei, nu waren ze al een dikke week eerder te zien. Op beschutte plekken zullen ze vast al wat verder zijn.Ik vind het altijd een mooi gezicht, als dit bolgewas met zijn witte puntjes boven het gras bezig is uit te komen, om daarna uit te groeien tot kleine klokvormige bloemen. Het voorjaar is in aantocht!

Maar voordat het zo ver is kregen en krijgen we nog wel eens “de wind van voren”.
Soms was er overlast door zware windstoten, die vrachtwagens deden kantelen.
In onze provincie ging het zo nu en dan ook best te keer en langs de kust was er af en toe wel bijna weer een storm. Bovendien kwam er soms ook nog wel veel water naar beneden, bij lagere temperaturen was dat vast allemaal sneeuw geweest.

Het ziet er naar uit, dat het zoeken en rapen van kievietseieren zijn langste tijd heeft gehad. Ook in 2016 is er geen toestemming verleend om dit te mogen gaan doen; nazorg, dus het beschermen van nesten, is nog wel toegestaan. Het is te hopen dat die nazorg in 2016 nog flink wat jonge vogels oplevert, want de stand van de weidevogels in het algemeen gaat er elk jaar op achteruit. Als de jagers in Frankrijk nu ook ophouden met schieten op o.a. de kieviet, dan kan de gehele populatie misschien wel weer wat gaan groeien. Er zal beslist eens een goede Europese regelgeving voor de stand van de weidevogels moeten komen, want zo schiet het natuurlijk niets op.
Partijen wijzen nu ook naar elkaar, in Frankrijk (en misschien ook nog wel zuidelijker) zeggen ze dat er in Nederland eieren geraapt worden en in Nederland zeggen ze dat het niet helpt om ze te beschermen omdat ze zuidelijker uit de lucht worden geschoten.
Voor dat laatste zou de Stichting Faunabescherming eens enorm in opstand moeten komen, net zo sterk als ze zich in Nederland al jaren tegen het rapen verzetten!


Onze Jaarvergadering

Op de bijeenkomst van onze regio op 28 januari j.l. waren inclusief het bestuur 27 bezoekers aanwezig om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dat is natuurlijk mooi, die iets meer dan 10% van ons ledenaantal in de zaal, daar is het bestuur vast ook heel blij mee, maar dat getal moet zeer beslist de komende jaren, als het effe kan, nog flink omhoog!
Natuurlijk helpt het als de onderwerpen u aanspreken, maar andersom zou het ook mooi zijn als u blijk geeft de vereniging een warm hart toe te dragen door af en toe eens om de hoek te komen kijken. Gewoon omdat u een fan van onze vereniging bent!

 


 

 

De nieuwjaarsborrel, de loterij en de verslagen van verschillende disciplines waren goed verlopen. De veel verschillende zoet-, en zoutwater eenden, vertoond in speciale film over deze soorten, voorafgegaan door een korte indruk in een eendenkooi, was zeer zeker het bekijken waard. De soorten, waarvan er soms slechts een, maar ook wel koppels of meerderen in beeld kwamen, waren duidelijk te herkennen en mooi gefilmd.
Helaas was het geluid bij deze film absoluut niet toereikend om ook maar iets van het commentaar te kunnen horen, laat staan te begrijpen. Daar was van te voren blijkbaar even niet over nagedacht, maar dat had wel gemoeten, dan was de presentatie een stuk beter geweest.

Onze busreis in mei
Op zaterdag 21 mei a.s. (maar dat is nog een heel end weg!) laat regio Fryslân weer een bus rijden naar het “Weltvogelpark Walsrode” in Duitsland en daarin kunt u t.z.t. meereizen. In de zaal kon men zich al opgeven en dat is ook al door een aantal leden gedaan. Er komt beslist nog wel meer informatie op u af, zodat u zich ook kunt opgeven, als u dat wenst. Houdt uw e-mail box in het vizier!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2015 J2-DC