De actualiteit van gisteren

10 oktober 2015 - Koe in de wei

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-11-2015

 
Beste regioleden,

Voor dat je het weet is het al weer oktober en gaan we verder de herfst in. Voorlopig was het nog wel best te doen, met niet al te lage temperaturen en mooi droog en rustig weer en je kunt nu ook mooi de kalebassen oogsten. Dit mag zo nog wel even blijven!

Grutto (Limosa limosa) wordt rijstvogel! Laatst las ik in de krant dat het steeds slechter gaat met de grutto, “de koning van de weide”. Deze vogels keerden de afgelopen twintig jaar steeds eerder terug naar Afrika, omdat er hier steeds vroeger wordt gemaaid en ze geen jongen hebben groot gekregen. In Senegal brengen ze de winter door en er zijn nu duizenden grutto’s in het gebied Casamance in het zuiden van Senegal. In dat gebied is dan bij hun aankomst de rijst net ingezaaid en dat eten de pas gearriveerde grutto’s dan vrolijk op, met als gevolg voor de inwoners, geen oogst.
Daarom zaait men dan nu de rijst maar tussen de huizen, om het later, als het planten zijn geworden, deze op de natte velden uit te planten.

Het broedseizoen van de grutto 2015 is dramatisch verlopen; er zijn opnieuw veel te weinig jongen groot geworden en om de soort hier in stand te houden moeten er jaarlijks 10.000 kuikens worden geboren, dit jaar waren er dat slechts 4.600. In de jaren 60 van de vorige eeuw waren er nog 125.000 broedparen, in 2011 nog maar 40.000 en nu waarschijnlijk nog veel minder. Het aantal geschikte biotopen wordt immer minder en het aantal predatoren, dat aast op jonge (en oude) grutto’s wordt steeds groter! Let wel, 80% van de gehele wereldpopulatie grutto’s komt naar Nederland, terwijl hun jongen steeds meer ten prooi vallen!


 

 

Predatoren met vier pootjes, dit zijn er zo al vier, maar er zijn voor de gruttokuikens nog veel meer bedreigingen en dat zijn de predatoren met twee pootjes, zoals blauwe reiger, zilverreiger, ooievaar, zwarte kraai, buizerd en kiekendief en ongetwijfeld zijn er nog wel een paar meer. Ondanks de subsidie, die er kan worden verkregen als men er alles aan doet om een goed gruttobroedgebied tot stand te brengen, gaat de stand van deze mooie weidevogels heel geleidelijk verder achteruit. Een heel groot percentage van de vogels ziet dus langzamerhand geen kans meer om hun jongen groot te krijgen en als er nu niet iets ingrijpends gebeurt, gaat de grutto naar de knoppen!

Een heel ander item is het fenomeen “de koe in de wei”.
Zo nu en dan haalt het weer de krant, omdat voorstanders vinden dat het via een wet moet worden geregeld. Anderen zeggen dan weer dat je dat zo niet moet willen regelen, omdat de veehouder dat heel goed zelf kan organiseren en hij/zij dat het beste weet. Als de hoeveelheid land niet toereikend is om een bepaalde hoeveelheid koeien te kunnen laten grazen, dan houdt het op. Bovendien versmeren grazende koeien altijd een bepaald gedeelte van de aan hun toegewezen weide en het gras wordt nu eenmaal beter en optimaler benut, als het wordt gemaaid en dan voor hun neuzen gebracht. De ruimte in de grote stallen is tegenwoordig van dusdanige kwaliteit, veel licht, lucht en loop-,en lig-ruimte, dat het hun daar aan niets ontbreekt.

Je kunt hier natuurlijk over van mening verschillen; persoonlijk blijf ik het altijd een mooi gezicht vinden als het zwartbonte vee in de groene weide loopt, met daarboven de blauwe lucht en hier en daar een witte wolkenpartij en in de verte de rode daken van de afgelegen boerderijen. Dat is Fryslân op zijn mooist in de zomer!

Gaan we nog wat doen dit winterseizoen?
Dat schreef ik vorige keer ook en ook dat het nog wel even duurde, maar op 26 november a.s. komt in de grote zaal van Overwijk in Tijnje dhr. H. Jonker om zijn bekroonde films over Hongarije en Brazilië te laten zien en verder komt ergens in januari 2016 Trienko van der Kaap. Maar dat is pas volgend jaar, later daarover meer.
Het wordt iedere avond al wat eerder donker en het kan in de nacht al wat koud en mistig zijn en dan ontstaan er soms problemen.

En dan nog even dit

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2015 J2-DC