De actualiteit van gisteren

18 december 2014 - Wij wensen u fijne, warme en gezellige feestdagen!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2015

Beste regioleden,
Wat veel wind, wat veel water, wat hagel en een beetje vorst, zo gaan we verder in december. Met wat zon is het soms nog best te doen, maar of we op deze manier een “witte kerst” krijgen blijft natuurlijk de vraag. Wat we wel wisten was de zekerheid van de uitbraken van een virusinfectie in een paar kippenschuren in ons land.

Deze uitnodiging op een deur hangen van een enorme pluimveehal is de goden verzoeken en een verkeerd signaal. Heel Nederland was een korte tijd in rep en roer, omdat de kippengriep grote bedrijven had getroffen en er duizenden kippen en eenden moesten worden (op)geruimd. Alle bedrijven, die voor in het systeem zitten, zoals broederijen, maar ook die er na komen, zoals de slachterijen, zaten een paar weken op slot, vanwege een algeheel vervoersverbod en er werd weer druk gesproken over “ophokken”. De hele commerciële branche verloor per week 10 miljoen euro aan inkomsten.


 

 

Onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van de uitbraken in die giga kippen bedrijven heeft mogelijk niets opgebracht, althans, er zijn geen berichten daaromtrent in de pers verschenen. Onderzoek naar de mogelijke brengers/verspreiders van het gevaarlijke virus heeft wel wat opgeleverd, wilde watervogels zouden het mogelijk hebben kunnen verspreiden. Op een paar smienten in Nederland en een wintertaling in Duitsland is het gevaarlijke virus gevonden. Er wordt overigens ook al beweerd, dat wilde watervogels met een lichte graad van besmetting (waar ze niet ziek van zijn) Nederland binnenkomen, om vervolgens hier een verhevigde vorm van besmetting op te lopen, waar ze ook tegen bestand blijken te zijn. Zo ontstaan er vragen als: waarom wordt bij watervogels die ons land binnenkomen eerst weinig en later (als ze hier al een tijdje gebivakkeerd hebben) meer virus gevonden?

Als deze (met hun viruslijven) hier rondvliegende vogels grote aantallen pluimvee in immense stallen kunnen besmetten, hoe gaat dat dan in zijn werk? De hoenders in die bedrijven worden zeer snel ziek, dat is inmiddels bekend, want ze hebben natuurlijk nauwelijks weerstand, maar hoe werken de beveiligingsregels? Zijn die er eigenlijk wel en is het überhaupt wel zo verstandig veel pluimveebedrijven dicht bij elkaar in de buurt te hebben? Immers, als er een uitbraak van een griepvirus plaatsvindt, dan is de buurman mogelijk ook snel aan de beurt! Dat is ook nu weer bewezen. Maar daar moet toch wat tegen te doen zijn? De gehele commerciële sector moet zich zelf maar eens heel goed gaan doorlichten en gaan kijken waar nog steeds de knelpunten op het gebied van o.a. de hygiëne liggen.

Mocht u van plan zijn tijdens de feestdagen een goed gevulde kalkoen op de kersttafel te serveren, weet dan dat die niet uit het wild, maar ook van de commerciële sector afkomstig is. Om eens een andere mening te ventileren zou u juist nu eens wat anders op tafel kunnen zetten, de poelier heeft van alles op voorraad en wild is beslist niet te versmaden!

Dan loopt het zo langzaam richting kerst en dank zij de elektrische led verlichting is de kerstboom al in menig huiskamer op 6 december een stralend middelpunt geworden.
De Sint heeft zijn hielen nog niet gelicht, of de bomen (maar ook andere versieringen met lichtjes) zijn al in volle glorie, zowel binnen als buiten, te vinden. Maar zo gaat dat tegenwoordig aan het einde van het jaar en het geeft tegelijkertijd ook wel heel wat sfeer aan de donkere dagen. Voordat je het weet is het jaar al weer om en begint er een nieuw jaar. Wat gaat het toch allemaal snel, ik weet nog goed dat 2014 begon; maar dat gevoel zult u allemaal soms wel eens hebben.

Volgende Regiobijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst voor de regioleden van Fryslân is op donderdag 22 januari 2015, in de grote zaal van Overwijk in Tijnje. Jaarcijfers en overzichten over het afgelopen jaar en een lezing staan dan op het programma.

Maar voor dat het zo ver is wens ik u en allen die u dierbaar zijn fijne, warme en gezellige feestdagen. Hopelijk is de gehele commerciële pluimveesector in 2015 beduidend beter toegerust om te voorkomen dat er ooit nog een griepvirus hun enorme stallen binnenglipt!

Mocht het zo zijn, dat u in uw gemeente nog gewoon op oudejaar ’s nachts met vuurwerk in de weer mag zijn, dan wens ik u daarbij veel plezier, maar bovenal veel veiligheid! Doe voorzichtig, U hebt maar twee ogen en moet er nog lang mee toe en het zou toch wat zijn wanneer u deze website niet meer kon bekijken!!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2015 J2-DC