De actualiteit van gisteren

12 maart 2014 - We gaan weer naar buiten .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
07-04-2014

 
Beste regioleden,

Als je goed kijkt, dan zijn deze bloembollen al een heel eind op weg om te gaan bloeien.
Deze op de foto zijn nog ietsje minder uitgelopen, maar er zijn er in onze tuin, die al wel bloemknoppen vertonen. Het zal wel niet zo lang meer duren!

Je komt ze niet vaak tegen en dan nog loop je ze misschien zo maar voorbij.
Ik kreeg een tip en ben zelf wezen kijken naar de zeer zeldzame rode bekerzwam of rode kelkzwam (Sarcocypha Coccinea). Het is een paddenstoel die voor komt in niet zo maar een biotoop, het moet wel vruchtbaar zijn en dan speciaal voorzien zijn met ingegraven takken(takjes) en verteerd materiaal van de wilg of els. Daarnaast zijn ze slechts te zien in het vroege voorjaar februari/ april en ik neem aan dat het dan niet mag vriezen en dat er dan ook niet veel sneeuw ligt. Hoe dan ook, is was er bij en maakte een foto.

Ook altijd mooi is een plaatje van wilgenkatjes, een andere voorjaarsbode.
Deze foto maakte ik langs het water, een plaats waar deze boom graag groeit, al was dit nog maar een kleintje. Van het waterschap mag deze tak geen toekomst hebben, want bomen langs de waterkant kunnen bij stormen zo maar omwaaien en schade aan
de oevers aanbrengen. Maar voorlopig staat deze uitloper waar die staat.

Vanaf 1 maart is het eierenzoekers met pas/nazorgkaart weer toegestaan om in onze provincie naar kievitseieren te zoeken. Geraapt mogen 5693 eieren, vorig jaar waren dat er 614 meer en dat heeft alles te maken met de geschatte hoeveelheid vogels. Er wordt van uitgegaan, dat er elk jaar wat minder van deze weidevogels zijn, zodat het aantal te rapen eieren daarop wordt aangepast.
Uiteraard moet er nog steeds gebruik gemaakt worden van het mobieltje, om het te rapen ei aan te melden. De Stichting Faunabescherming, een stichting die uiteindelijk overal op tegen is betreffende de natuur, heeft het rapen van de eieren dit jaar niet kunnen verbieden, maar gaat zich nu verzetten tegen de nazorgers van de weidevogels.
Deze nazorgmensen verkeren in het veld, speuren naar nesten, om deze vervolgens te markeren zodat ze beschermd kunnen worden tijdens werkzaamheden.

Maar dat is volgens de stichting natuurlijk helemaal fout, omdat predatoren aan de hand van de sporen de nesten heel eenvoudig kunnen opsporen en vernietigen.
De Partij voor de Dieren is ook helemaal niet blij met dat gezoek naar de eieren van de kieviet. Zoals in de vorige bijdrage aan deze site al reeds vermeld: donderdagavond 13 maart a.s. kunt u terecht op de regiobijeenkomst in de grote zaal van Overwijk in Tijnje.

Dhr. Spijkerman uit Dedemsvaart zal daar dan een lezing geven over allerlei vogels, zoals de weidevogels, watervogels en zangvogels, natuurlijk met mooie foto’s.
Nou, daar bent u vast en zeker ook wel in geïnteresseerd en wilt u ook anderen meenemen, dan is dat absoluut mogelijk.  Familieleden, maar ook uw buren of andere belangstellenden zijn altijd welkom!

Zoals altijd kunt op onze kosten koffie drinken, de rest is voor eigen rekening.

Valt er verder nog wat te onthouden?
Jazeker, de Landelijke Algemene Ledenvergadering, deze keer georganiseerd door de regio Brabant-Oost in Zoo-Veldhoven. De bijeenkomst is op zaterdag 14 april, let er wel op dat u zich hiervoor dient op te geven en wel vóór 30 maart a.s. (Voor meer info het zie februari ’14 nummer van ons boekje, blz. 82/83).

Tot slot, de busreis, met de bus naar de andere kant van de Afsluitdijk, georganiseerd door onze regio op zaterdag 17 mei. Hier wordt druk aan gewerkt en te zijner tijd merkt u daar meer van.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2014 J2-DC