De actualiteit van gisteren

18 maart 2013 - Een regio bol van Activiteiten!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
18-03-2013

Beste regioleden,

Net als je denkt dat nu eindelijk het voorjaar is gekomen, want meerdere  voorjaarsboden dienden zich al aan, valt toch weer die vermaledijde winter er weer tussenin. Kou, gure wind en sneeuw, veel sneeuw zelfs. Op sommige plaatsen zelfs zo veel, dat in Noord Frankrijk automobilisten meer dan 15 uur in een file staan opgesloten!
Bij ons in het noorden viel het qua neerslag soms nog wel mee, al was het op de eilanden vaak royaal en prachtig besneeuwd.

In de krant van woensdag 13 maart 2013 stond te lezen, dat er in Lochem een pluimveebedrijf ontruimd gaat worden, omdat er een vogelgriepvirus is vastgesteld.
In drie stallen, met in totaal 83000 (drie-entachtigduizend) en o.a. vrije uitloop kippen, is een vermoedelijk laagpathogeen virus ontdekt, dat echter kan muteren in een veel gevaarlijker variant en daarom gaat de NVWA (Nederlandse Voeding en Waren Autoriteit) over tot ontruiming. In een straal van een kilometer er om heen zijn nog eens 63.400 kippen en kuikens gehuisvest. Hoe komt nou daar weer zo’n ziekte terecht?

Hebt u zich al opgegeven (bij mij) voor de algemene landelijke ledenvergadering op zaterdag 13 april a.s. in onze provincie in Burgum? Dit is een kans voor al onze regioleden om eens kennis te maken met leden van het hoofdbestuur en de gang van zaken rondom zo’n ledenbijeenkomst, want dichterbij kun je het niet krijgen. Elk jaar is deze happening op een andere locatie in een andere regio en dat is soms echt niet naast de deur! Bovendien, zo’n vergadering is er speciaal voor de leden, voor alle leden, dus ook voor de Friese!

Na afloop van de vergadering, (zeg maar het officiële gedeelte), wordt er voor een ieder (mits aangemeld) kosteloos een lunch in gereedheid gebracht. Het leuke daarvan is dat u er daarna weer even tegen kunt, maar ook dat u tijdens zo’n maaltijd eens van gedachten kunt wisselen met leden vanuit andere regio’s en dat kan zo maar resulteren in het vormen van een Aviornisnetwerk. Sommige leden noemen de algemene landelijke ledenvergadering (A.L.V.) ook wel eens “het is net een reünie!”

Bent u uitgeluncht, kunt u nog op eigen gelegenheid naar het dierenpark Aqua Zoo bij Leeuwarden, waarvoor u vrijkaarten krijgt uitgereikt (als u zich hebt aangemeld).
Kortom, laat deze kans niet onbenut en meld u aan vóór 30 maart a.s. Hoe u dat kunt doen staat in het februarinummer van ons boekje op blz. 78 en 79.

U kunt zich ook aanmelden voor de busreis georganiseerd door regio Gr./Dr. Op zaterdag 27 april gaat deze tocht van start en de kosten zijn per persoon € 35,-.
Een introducé mag voor dezelfde prijs ook mee, maar een derde of meer personen moeten p.p. 50 euro betalen. Er zijn in de reis drie attracties, namelijk een watervogelpark, een vogelpark en een restaurant.

Bij de familie van Tol in Mijdrecht gaan we watervogels bekijken, veel watervogels zelfs en daar worden we ook voorzien van koffie en een broodje. Vandaar zal de bus vertrekken naar de volgende locatie en dat is het vogelpark in Alphen aan de Rijn.

In Avifauna kunt u zich helemaal uitleven.
Daar kunt u drie en een half uur ronddwalen om alle kooien en perken nauwkeurig in u op te nemen en ik denk dat u die tijd vast wel nodig zult hebben, want er is genoeg te zien.
Om 16.30 uur is het vertrek uit dit wereldberoemde vogelpark gepland, om vervolgens rond 18.00 uur in Tollebeek in het besproken restaurant te arriveren.

Opgave voor deze reis, op zaterdag 27 april, bij Eilke Jan Eekema (ejekema@hetnet.nl) met vermelding van naam, adres, aantal personen en evt. mobiel nummer. Na betaling van het verschuldigd bedrag (rekeningnummer 1552.84.991 Aviornis Groningen-Drenthe) is de opgave compleet. Doe het wel snel, want er kunnen maar 54 pers. in de bus! (Hebt u geen internet, dan kunt u zich ook bij mij melden, dan geef ik het wel door, betalen kan niet bij mij, maar dat snapt u wel).

Rest mij nog te vermelden, dat donderdag 21 maart a.s. wij de laatste bijeenkomst van het winterseizoen houden in Tijnje, aanvang 20.00 uur. Trienko van der Kaap, bij u allen welbekend, komt dan nog eens over diverse watervogels praten en we kunnen best stellen dat hij een kenner is. Wilt u deze avond niet missen, kom dan dus donderdagavond naar Café/restaurant Overwijk in Tijnje.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC