De actualiteit van gisteren

20 februari 2012 - Fraude, Tradities en Weerstand ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
05-03-2013

Beste regioleden,

Elk jaar rondom deze tijd fotografeer ik onze sneeuwklokjes, omdat het zulke trouwe voorjaarsboden zijn, die steeds rond dezelfde tijd proberen te gaan bloeien. Op deze foto staan ze nog dapper in een laagje sneeuw hun best te doen om er bovenuit te komen en nu we een week later zijn is dat ook gelukt, want de dooi is ingetreden. Ik krijg wel de indruk dat er elk jaar steeds meer van deze bloembolbloemetjes verschijnen, maar dat geeft ook elk jaar weer een sterker voorjaarsgevoel.

Dit dier, de hermelijn in wintervacht, heeft ook met de winter te maken, want dan is dit rovertje meestal wit.
Van de pels van vele exemplaren werd in vroeger tijden een hermelijnen mantel gemaakt en omdat die zo zeldzaam was en daardoor duur, werd zo’n mantel alleen maar door de hele rijken gedragen. Het werd daardoor een statussymbool voor Koninklijke lieden en dan nog slechts bij bijzondere gelegenheden als een kroning of iets anders heel officieels.

De Partij voor de Dieren vind nu dat het maar niet moet gebeuren, het dragen van een dergelijke jas van dierenbont is niet meer van deze tijd en als onze koningin haar baan aan haar zoon overdraagt kan dat ook wel anders. Daar heeft de P.v.d.D. natuurlijk wel een punt, maar deze partij is nog niet zo oud en bevat veelal jonge mensen met meningen van deze tijd en zijn niet zo goed thuis in eeuwenlange tradities.
Op zich is het natuurlijk niet zo erg dat leden uit zo’n partij een mening hebben, maar om nu een traditie te veroordelen, die al generaties lang gebruikelijk is bij bijzondere Koninklijke gelegenheden, vind ik persoonlijk wat erg overdreven. Het gaat daarbij slechts om velletjes van diertjes, die al meer dan 100 jaar dood zijn, waar hebben we het over!


Een nieuwe mantel zal er, gezien de prijs en de aantallen hermelijnen die er voor nodig zijn, voorlopig ook wel niet meer komen. Maar als je dan als lid van de partij met sympathie voor dieren dergelijke uitlatingen voor de camera doet, zou het wijzer zijn om dan zelf op dat moment op klompen te gaan en niet op schoeisel van leer van gedode dieren.

Ander onderwerp: Voor een bevriende preparateur uit Makkum ben ik op zoek naar een viertal dode ganzen van de soorten zoals aangegeven op bovenstaande foto’s. Van een cliënt heeft hij een vraag gekregen om alle, in Nederland voorkomende, ganzen op te zetten en hij is al een heel eind op weg, maar er ontbreken nog een paar soorten.  Sommigen zijn via de jacht nog wel te bemachtigen, zoals de verwilderde boerengans en de grauwe gans, dat was niet zo moeilijk.


 

 

Maar de anderen zijn wat minder eenvoudig te verkrijgen, vandaar deze oproep, want bij liefhebbers, zoals wij, komen ze soms nog wel eens voor. Hebt u een dood exemplaar van de genoemde soorten, maak dan zo snel mogelijk contact met mij, of doe de vogel in een schone vuilniszak in de vriezer en bel of mail mij. Ik zorg dan voor de rest. Het schrijven van teksten op deze website heeft zo zijn voordelen, dan kun je mogelijk nog eens iemand helpen en zelf hebt u er toch niets meer aan!

Jazeker, ook ik ga me er mee bemoeien, de toestand rondom de mogelijke fraude met het vlees van twee verschillende diersoorten. Natuurlijk is het niet erg, wanneer u paard eet, want het is absoluut niet giftig of anderszins. Het blijkt in praktijk zelfs nog goedkoper te zijn, maar dat is niet het punt. Mijn bezorgdheid gaat verder, namelijk de bezorgdheid omtrent de regelgeving van de overheid. De overheid, die met allerlei wetten en regels altijd alles probeert vast te leggen, te claimen en controleerbaar te houden, d.m.v. bijvoorbeeld vele soorten oormerken en pas op als er bij inspectie bij een evenhoevige een oormerk mist, nou dan zwaait er wat voor de eigenaar! Kijk eens wat er nodig is om een aantal eenvoudige ringetjes voor een paar vogelsoorten te gaan bestellen, u moet uw hele doopceel meesturen. Helaas hebben de beleidsmakers en andere mensen, die zich met regelgeving bezig houden, zitten dutten en gapen en niet voorzien, dat het hele Nederlandse volk, ondanks de door de overheid ingevoerde strenge regels, kinderlijk eenvoudig om de tuin te leiden blijkt te zijn. Foei slaapmutsen, ik had veel meer betrouwbaarheid verwacht!
Vanellus vanellus, of wel de kieviet, een andere favoriete voorjaarsbode, mag zich ook dit jaar weer op veel belangstelling verheugen. Positief is het niet helemaal, er was voorlopig wel voor drie jaar toestemming om eieren van deze soort te mogen zoeken, maar daar is natuurlijk weer niet iedereen blij mee. De P.v.d.D. vind het maar weer niks, de Vogelbescherming geeft als tip om in 2013 maar eens wel te gaan zoeken maar geen eieren mee te nemen en de Faunabescherming gaat natuurlijk traditiegetrouw een rechtszaak aanhangig maken tegen de provincie.
Hoe het ook zij, een belangrijk doel, namelijk het doorgeven van de traditie van de opperste natuurbeleving en kennisverrijking van vader op zoon (of dochter), kortom doorgeven aan de volgende generatie, wordt zo elk jaar steeds maar weer moeilijker gemaakt. Het “eierenzoeken” is geen simpele volkstraditie vergelijkbaar met klompendans of carnaval, maar zit in vele harten van oprechte Friese natuurmensen gebakken en daar wordt heden ten dage door allerhande moderne groeperingen, met absoluut geen kennis van zaken, tegen geageerd. Wat zou er gebeuren als we al deze tegenstanders eens even een maand lang (of langer)in de lente hun geliefde mobieltje zouden blokkeren en/of afpakken. Dan was de wereld echt te klein !!

Hebt u in uw agenda de eerstvolgende regiobijeenkomst op 21 maart a.s. al genoteerd? Voor de landelijke algemene ledenvergadering op zaterdag 13 april a.s. in Burgum moet u zich opgeven bij mij (zie ons tweemaandelijkse boekje februarinummer 2013 blz.78/79).

De busreis op zaterdag 27 april a.s. naar Mijdrecht en Alphen a.d. Rijn zullen we later bespreken.

En dan nog even dit:De winter is bijna het land uit en dan kan soms het wegdek vreemd veranderen!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC