21

De actualiteit van gisteren

21 januari 2012 - Afscheid van de Voorzitter ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
05-03-2013

Beste regioleden,
In de nacht van 11 op 12 januari begon het bij ons wat te sneeuwen en dat ligt er nu nog steeds. Het kan best zijn dat er bij u op andere plaatsen in de provincie helemaal niets ligt, want de betreffende sneeuwbui was toen erg plaatselijk. Wel ging het uitzonderlijk te keer in het zuiden en midden van Nederland van 14 op 15 januari en op 15 januari zelf. Toen viel er veel sneeuw en wel zo veel, dat het een complete verkeerschaos tot gevolg had. Meer dan 1000 kilometer fileleed! Vriezen doet het nu ook al een aantal dagen, met eerst ’s nachts een paar graden onder nul en overdag er iets boven of net om het vriespunt. Lekker vast weer. Nu is dat wat anders, want het vriest in de nacht soms wel -8 en overdag komt de thermometer niet boven de -3 uit, met daarbij een stevige oostenwind, wat gevoelstemperaturen oplevert van soms wel -15 graden. Brrrr….
Helaas kan er echt nog niet overal op het buitenwater geschaatst worden, al denken sommige waaghalzen soms wel dat het kan, met hachelijke avonturen en inzet van velen tot gevolg.

Bij een dergelijke weersgesteldheid krijg je vogelpootjes in de sneeuw en soms wel meer dan 3 soorten vogels tegelijk op de voedertafel of bij de vetbollen.

Regiobijeenkomst op 17 januari
Op donderdagavond 17 januari j.l. kwamen we bij elkaar (31 aanwezigen incl. bestuur) in de grote zaal van Overwijk in Tijnje, alwaar de regiojaarvergadering werd gehouden.
Ook zou onze voorzitter, Anne Bosma, tijdens deze avond aftreden, maar daarover straks meer. Hij heette allen welkom, in het bijzonder dhr. Piet Pomp en Bart Wiechers, die gezamenlijk die avond een presentatie over kraanvogels zouden verzorgen. De voorzitter zag weer geen nieuwe leden in de zaal, was echter ook zeer blij met de opkomst van de aanwezige leden, zeg maar “de vaste kern”.

Hij had nog wat mededelingen, o.a. over het nieuwe (vernieuwde) watervogelboek, waarvan in onze regio al weer 18 zijn verkocht en waarvan de verkoop in onze regio nu in handen is van:

Meije Wink,
Stationsweg 80
9001 EJ te Grou,
telefoon 0566 624553.

Verder over de Algemene Leden Vergadering, welke op zaterdag 13 april in onze regio zal worden gehouden en waarvoor we naar Burgum zullen gaan, naar de lokatie “De Pleats”, waar het officiële gedeelte van de vergadering zal worden gehouden. Aansluitend is er dan een lunch en daarna kan men naar Aqua Zoo, bij Leeuwarden. Als regiobestuur hopen we dat hier nu ook wat meer Friese leden komen, want de locatie ligt praktisch naast de deur. Zo kun je dan ook kennismaken met al die vrijwilligers die hoofdbestuur vormen (overigens allemaal aardige mensen) en deelnemen aan de landelijke ledenvergadering, die speciaal voor alle leden wordt gehouden.

De regio Groningen/Drenthe heeft een voorjaarsreis gepland naar het “Vogelparadijs” van de familie van Tol in Mijdrecht en daarna naar de stichting Avifauna in Alphen a.d. Rijn. Na afloop volgt er een diner in Tollebeek, maar over die busreis later meer.

Hij liet een aantal ander zaken passeren, zoals het winterweer, de inbindbanden, een kaartje voor zieke leden etc. De rubriek “Vraag en Aanbod” is altijd erg geanimeerd, maar oplossingen waren er weinig.

Daarna volgde het financieel overzicht van onze penningmeester Pieter Rienstra, die o.m. aangaf, dat de promotiekosten afgelopen jaar voor het eerst hoger zijn.
De kascontrole, uitgevoerd door B. Ludema en H. Mozes (onverwacht gelukkig kunnen toevoegen) bleek keurig te zijn verzorgd, hetgeen resulteerde in een compliment voor de penningmeester.

Sijbrand Dijkhuizen (belast met de ledenadministratie-, en werving) vertelde dat hij aan het eind van 2012 totaal 196 leden in zijn bestand had.

Hierna volgde een overzicht van gebeurtenissen van het afgelopen jaar door de regiosecretaris, die na afloop mededeelde, dat het zijn op een na laatste jaaroverzicht was, omdat hij in januari 2014, tijdens de dan gehouden regiojaarvergadering, zal aftreden.

Vervolgens gaf Anne het woord aan Piet Pomp, akkerbouwer uit Dedemsvaart, die veel over allerhande kraanvogels wist te vertellen. Hij maakte ook graag verre reizen, o.a. naar landen waar kraanvogels voorkwamen en vooral de foto’s van de enorme aantal vogels in Japan waren indrukwekkend. Kraanvogels zijn alleseters, zoals granen maar ook allerlei soorten korrels, maar ook dierlijk materiaal weten ze wel te waarderen. Deze vogels zijn meestal liefhebbers van moerassen waar ze ondermeer leven van allerlei gewassen en klein gedierte.

Alle soorten passeerden de revue en Piet Pomp vertelde over het eigenlijke leefgebied, over de zeldzaamheid van sommige soorten en over de eigenschappen in gevangenschap. Kraanvogels sluiten een levenslange band en kunnen zeer oud worden.
Bij sommige zeldzame soorten in gevangenschap werden in de broedtijd ’s nachts de partners van elkaar gescheiden, door er een in een naastgelegen perk te laten. Hiermee zou een al te grote vijandigheid t.o.v. de vrouwelijke vogel voor een groot deel voorkomen kunnen worden. Kraanvogels kunnen in de broedtijd ook zeer vijandig tegen hun verzorgers maar ook tegen bezoekers agressief worden.

Eenmaal een goed koppel gevormd, doen ze alles tegelijk, zoals ook het dansen en het roepen. Het duurt echter soms vele jaren (8 is geen uitzondering) voordat ze tot voortplanten over gaan. Handmatig kraanvogelkuikens opfokken schijnt niet zo moeilijk te zijn, als je maar een aantal zaken in acht neemt. Plaats nooit twee kuikens tegelijk in het opfokhokje, want al vrij snel zal er een van worden gedood door de ander. Ook in de natuur komt van de twee kuikens (deze vogels leggen maar twee eieren) er vaak maar een groot. Eenmaal de kuikens wat grotere zijn, zijn ze vaak wel samen te huisvesten.

Aan het einde van zijn betoog liet Piet Pomp (dankzij de hulp van Bart Wiechers, zijn laptop en de beamer) nog een aantal plaatjes van de reis naar Japan zien, waar een zeer groot aantal kraanvogels bij elkaar te zien waren, die, in het gebied waar ze ‘s winters verbleven, werden bijgevoerd. Indrukwekkende en fraaie foto’s!

Onze voorzitter bedankte de spreker voor zijn uitvoerige en mooie uiteenzetting en ging vervolgens over tot het voorstellen van zijn opvolger, René de Velde Harsenhorst en na dankbetuigingen aan o.a. de aanwezige leden voor hun trouwe opkomst en aan het bestuur, waarmee hij altijd prettig heeft samengewerkt, wordt de voorzittershamer plechtig overgedragen. De kersverse voorzitter had toen nog de taak het behandelen van de rondvraag (geen vragen) aankondigen van de eerstvolgende (tevens laatste van het winterseizoen) bijeenkomst, die op 21 maart is vastgelegd en het sluiten van de bijeenkomst.

Aan de scheidende voorzitter waren namens het bestuur een aantal presenten aangeboden, waaronder een fotolijstje met plaatjes uit zijn voorzitterscarričre, welke hij op de foto aandachtig bestudeerde.

En dan nog even dit:

 Foto spreekt voor zich !

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC