De actualiteit van gisteren

6 januari 2012 - Een wisseling van de wacht ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
05-03-2013

Beste regioleden,

De “konijntjesdagen” zijn weer voorbij en het gewone leven heeft een aanvang genomen. Het had zo mooi kunnen zijn, net zo mooi als op bovenstaande foto.
Een opkomende zon in een licht besneeuwd en berijpt bos, als stemmig begin van een hoopvol en gelukkig nieuw jaar.

Overigens nog de allerbeste wensen voor dat nieuwe jaar 2013, ook namens het voltallige bestuur!

Maar het begin van 2013 viel waarschijnlijk voor veel mensen, door de aanhoudende regen met daarbij een straffe wind, compleet in het water. De mensen die zich zonodig op straat moesten begeven omdat ze nu eenmaal de uitwerking en het gedrag van dat dure vuurwerk moesten gaan bekijken, hebben het allerminst getroffen. Maar ze lieten zich niet door het weer uit het veld slaan en er ging in de nacht van 2012 naar 2013 wederom voor vele miljoenen de lucht in. Wat had er met dat geld mooie andere dingen gedaan kunnen worden! Ik ben erg benieuwd hoe het er eind 2013 aan toe gaat, als we dan echt in de crisis zitten.

De ransuil op deze foto zat bovenop het (met klimop begroeide) poortje, waardoor ik mijn pluimveeperk betreed, elke dag weer. Zo ook op nieuwjaarsdag. Ik kon van zeer dichtbij een opname maken en was daar zeer verguld mee, want wanneer maak je nou een foto van een uil vanaf twee meter afstand op klaarlichte dag. Achteraf bekeken was het helemaal niet zo bijzonder dat ik deze ransuil zo dicht kon benaderen, want de onfortuinlijke vogel bleek met zijn laatste uren bezig te zijn. Toen ik namelijk enige tijd later weer ging kijken zat de uil niet meer rechtop, maar lag de vogel voorover en kon hem daar zo wegpakken. Deze bijzondere verschijning heeft me nog een keer aangekeken en toen ging het licht uit. Aan het leven van deze vogel van de nacht kwam op de eerste dag van 2013 een eind.

Regiobijeenkomst donderdagavond 17 januari

Op donderdagavond 17 januari a.s. bent u allen welkom om samen met het regiobestuur een nieuwjaarsborrel te komen drinken en die borrel krijgt u van ons. U bent dus allemaal in grote getale van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst in de grote zaal van Café/restaurant Overwijk in Tijnje. We beginnen om 20.00 uur.

Na de jaarlijks gehouden ledenvergadering, met ondermeer het financieel verslag van onze penningmeester, jaarverslag secretaris, jaarverslag ledenadministratie en dergelijke zaken, kortom het officiële gedeelte, zal dhr. P.Pomp uit Dedemsvaart een uiteenzetting houden over diverse kraanvogelsoorten. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Bart Wiechers, die het technische gedeelte voor zijn rekening neemt. Wij zijn erg blij met de voordracht van dhr. Pomp, want de categorie kraanvogels komt bij ons buitengewoon zeer weinig voor het voetlicht.

Maar daar nog aan vooraf zal er een wisseling van voorzitters plaats vinden.

Onze huidige voorzitter, Anne Bosma, zal op deze avond na tien jaar en twee maanden de voorzittershamer overdragen aan René de Velde Harsenhorst, tenminste, als er geen tegenkandidaten komen. (maar tot nog toe zijn er geen reacties ontvangen).
Wat zou het geweldig zijn om deze “wisseling van de wacht” met een volle zaal te kunnen beleven. Ik zie het zo voor me, alle +/- 200 regioleden in de zaal nemen met applaus afscheid van de scheidende voorzitter en verwelkomen met applaus de nieuwe.
Uw aller komst geeft dan aan, dat er nog wel degelijk belangstelling is voor het wel en wee van de vereniging en de regio in het bijzonder en uw aanwezigheid bij het afscheid van Anne zal door het grote aantal leden een extra blijk van waardering voor hem zijn!


Zoals gewoonlijk kunt u op kosten van de vereniging uw kopje koffie drinken (of thee). Na de gebruikelijke rondvraag zal er nog ruim tijd zijn om van gedachten te wisselen met deze of gene, u drinkt nog wat of neemt nog wat anders, hoe dan ook, het blijft vaak nog lang gezellig!

Ik leg het nog 1x uit: Laat nou eens deze keer geen verstek gaan en komt allen op 17 januari a.s. naar Tijnje! 

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC