De actualiteit van gisteren

19 december 2012 - Een hele fijne jaarwisseling en een goede start in 2013 ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
06-01-2013


Beste regioleden, 

Op het moment dat ik deze regels schrijf zitten we in de bekende donkere dagen voor de Kerst. Dat is een uitdrukking, die slaat op het triest aandoende weerbeeld, dat zo typerend zou zijn gedurende de dagen voorafgaand aan de feestdagen. Of dit een jaarlijks terugkerend gebeuren is weet ik niet, maar tot nu toe werkt het weer ook dit jaar weer prachtig mee. Het zal niet zo lang meer duren en dan zal de zonnewende plaatsvinden en wordt het vanaf dan langzamerhand steeds weer wat langer licht.

We kunnen natuurlijk met z’n allen ook een kaars voor het raam plaatsen, dat zal vast een beetje helpen om de duisternis wat te verlichten. In deze tijd, zo richting het einde van het jaar, is het traditiegetrouw een zeer geschikte tijd van bezinning. Ook een geschikte tijd om “nader tot elkaar te komen”.

Maar niets daarvan, verschillende mensen van verschillende groeperingen maakten elkaar uit voor rotte vis, toen de gestrande grote vis, die spontaan de naam ”Johannes” had gekregen, op de door diverse instanties in hun ogen verkeerde manier gepoogd werd te redden. Uiteindelijk ging deze bultrug toch de pijp uit, zoals zo vele van deze soort, die in de loop der jaren in ongeveer dezelfde omgeving waren vastgelopen.
Mensen moeten dergelijke dieren geen namen geven, tenzij er meer dan drie op een rij liggen om ze uit elkaar te kunnen houden en hele grote zeezoogdieren moeten zich niet gaan ophouden in de buurt van stranden of de Waddenzee, daar zijn zij te groot voor en het water te ondiep. Het wachten is nu op een “Nederlands strandingsprotocol voor hele grote beesten op de kust”, waarin precies omschreven staat wie zich er mee moet gaan bemoeien en wie niet. Dat zal ze leren en daarmee wordt hopelijk in de toekomst de vuilspuiterij de kop ingedrukt.

Nog zo’n heet hangijzer, de huiskraai, wie kent hem niet! Deze “invasive exoot” is al sinds 1994 in Nederland en de afdeling “Invasive Exoten”van het Ministerie van LNV, speciaal belast met het afhandelen van dergelijke zaken, heeft nu beslist dat het eindelijk maar eens afgelopen moet zijn met de pret. De vogels moeten, na jaren talmen, worden (op)geruimd. In 1994 bestond de populatie van deze vogel nog slechts uit twee exemplaren, nu na 18 jaar, zijn er 27 vogels waargenomen. De huiskraai lijkt pas broedrijp te zijn na 3 jaar vandaar dat stijging van het aantal vogels nog niet ze enorm is, maar in andere landen van zuidoost Azië zijn zeer grote populaties van de huiskraai aanwezig en de vogels staan daar niet zo heel goed bekend.

Vast staat, dat wanneer de huiskraaien eenmaal in grote aantallen aanwezig zijn, ze uit kunnen groeien tot een vervelende plaag (zacht uitgedrukt). Het tot een nulstand brengen van deze exoot is dan weer tegen het zere been van de Faunabescherming, die acuut een rechtszaak is begonnen, waarin het laten leven en het voortbestaan van de populatie wordt afgedwongen. Nu is het bekend, dat de meneer, die deze stichting runt, tegen alles en iedereen te hoop loopt, die op zijn minst iets met dieren en het doden daarvan te maken heeft en dan consequent een rechtszaak begint. Ook van het zoeken van kievitseieren en het rapen daarvan is de man een gruwel. Helaas zijn de beweegredenen van de man niet altijd even betrouwbaar onderbouwd en persoonlijk ben ik gestopt met enige waarde hechten aan de opmerkingen van dit ”natuurfenomeen”, die gevraag of ongevraagd aan de televisiekijker worden voorgeschoteld.

Het is goed dat men kritisch is, maar bij invasive exoten moet je niet talmen, want later is te laat en dat heb ik al veel vaker geschreven! Goed, waar waren we gebleven en waar ging het ook al weer over? De donkere dagen voor de Kerst en de tijd van bezinning!

We hebben zowaar eventjes een beetje (echte) winter mogen proeven, met een hele witte wereld en een hele prachtige zaterdag daaropvolgend, met veel zon en waarin de hele wereld wel een kerstkaart leek. Zo willen we allemaal wel de witte winter beleven, als het dan maar geen “code oranje” oplevert, die dan achteraf ook weer niet zo oranje bleek te zijn als was aangekondigd.

Een tijdje terug heb ik het over de enge merel/lijster ziekte gehad, waaraan zeer vele van deze vogelsoort in andere landen al zijn gesneuveld. Bij ons in de tuin kom ik ze af en toe nog wel tegen, gelukkig maar en we hopen er maar het beste van. Voorlopig voer ik ze af en toe eens bij met een paar appels met rotte plekken er aan, zijn ze gek op!

Volgens een door mij al jarenlang gehanteerde traditie wens ik u aan de hand van bijpassend plaatje een aantal fijne warme dagen met allen die u dierbaar zijn. Ook al zijn dit niet de meest lichte dagen van het jaar, het licht en de warmte in de huizen maakt het wel prettig en gezellig om samen van de feestdagen te genieten.

Namens het voltallige bestuur, fijne feestdagen!! Na de Kerstdagen zijn nog maar een paar dagen beschikbaar en dan is het jaar 2012 al weer om. Ik zou me best voor kunnen stellen dat u bij u zelf denkt:”Goh, wat gaat de tijd toch weer snel”! Ik heb dat ook, zo waren we 2012 begonnen, zo zijn we weer aan het eind.

Wat zou het soms fijn zijn, als we wat meer tijd hadden, bijvoorbeeld door gebruik te kunnen maken van een klok met een uur meer, maar of dat zou helpen? Rest mij nog u te attenderen op de eerstvolgende bijeenkomst. Die is in het nieuwe jaar 2013, om precies te zijn op donderdag 17 januari 2013. U wordt dan allen in grote getale verwacht om een Nieuwjaarsborrel met ons te drinken en de bestuursvoorzitterwisseling een feestelijke tintje te geven.

Mocht u het op de laatste dag van het jaar, tijdens de overgang naar 2013, toch even niet kunnen laten, nog even een plaatje van mooi vuurwerk, want mooi blijft het.
Het is alleen jammer dat het zo duur is en zo snel weer uit de lucht verdwenen, maar hoe dan ook, ook namens het hele bestuur een hele fijne jaarwisseling en een goede start in 2013.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC