De actualiteit van gisteren

6 december 2012 - Een bijeenkomst met nieuws ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
06-01-2013


Beste regioleden,

We zijn al in december aangekomen, de maand met vele leuke gebeurtenissen. Bijna alle blad is nu van de bomen en soms, als het eens even mee zit en het is niet van dat vieze, miezerige en regenachtige weer, ach, dan is het soms ook nog wel aangenaam en fraai.

In de tijd tussen 15 oktober en 31 december van elk jaar is de jacht op hazen toegestaan, tenminste voor diegenen die daarvoor een vergunning hebben. Ieder jaar wordt een gedeelte van de populatie “geoogst”, om te voorkomen dat er een te grote hoeveelheid hazen ontstaat. Bij een te grote populatie ontstaat er al snel een vorm van stress, die de gezondheid van deze mooie dieren niet ten goede komt. Een haas is erg op privacy gesteld, behalve in de paartijd, dan vinden ze het maar wat gezellig om achter elkaar aan te rennen. Een ander aspect en daar kunnen we ook niet omheen, heel veel hazen komen, schoon gemaakt en gebraden, aan het eind van het jaar op de feestelijk gedekte kersttafel te staan en menigeen vindt het dan ook een bijzondere traktatie.

Een andere traditie eind november, begin december is het feest van Sinterklaas en ik moet eerlijk zeggen, dat ging veelal aan mij voorbij. In mijn jeugd was dat natuurlijk reuze spannend, maar naarmate men ouder wordt is de ergste spanning er wel af!
Totdat ik gevraagd werd om jaarlijks als Goedheiligman in ons dorp op te treden o.a. tijdens de intocht, dan komt toch die gezonde spanning weer een beetje terug al zullen bij de meeste kleintjes de spanningen wel hoger opgelopen zijn dan bij mij. Mocht het u niet zijn opgevallen, op de foto ziet u uw redacteur vermomd als (hulp) Sinterklaas en mocht u gedacht hebben: “wat is dat voor rare Sinterklaas?”, dan hebt u groot gelijk!
Ik doe mijn uiterste best, maar de echte zal ik wel nooit worden!

Regiobijeenkomst 24 November
Op donderdagavond van 29 november was onze regiobijeenkomst in Tijnje weer gepland en daar kwamen 23 bezoekers op af, inclusief bestuur waren we met 27 personen in de zaal. Daarnaast was er natuurlijk de gastspreker, dhr. A. Booi uit Gees, natuurfotograaf en maker van bijzonder mooi plaatjes.( De fotograaf op het plaatje is iemand anders).
Ook in de zaal de voorzitter van de regio Groningen/Drenthe, Bart Wiechers.

Onze voorzitter Anne Bosma opent de bijeenkomst om klokslag 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij ziet geen nieuwe leden in de zaal. Syb Dijkhuizen, onze voortrekker van de promotiestand, een poging om nieuwe leden te werven, vertelde over de gang van zaken tot nu toe. De laatste plaats waar de promotie-uitrusting heeft gestaan was tijdens de pluimveetentoonstelling “de Waterpoortshow” in Sneek. Overal, tijdens elke reclamecampagne, werden wel veel reclamefolders meegenomen, maar tot nog toe heeft het concreet nog geen nieuwe leden opgeleverd, maar dat zal altijd wel een zaak van lange adem blijven.

Onze voorzitter heeft een brief ontvangen van het hoofdbestuur, van waaruit hij ons voorleest. Het voortbestaan van ons boekje staat even op de wip, omdat de Belgische drukker van o.a. ons tweemaandelijkse tijdschrift en het dikke watervogelboek is opgehouden te bestaan, er wordt echter druk gezocht naar een ander bedrijf. De redacteur, eens verbonden aan de drukkerij, blijft het werk wel voortzetten. Hoe het verder gaat is even afwachten, want ook de voorzitter en de penningmeester van de Nederlandse redactieraad van ons boekje stoppen er binnenkort mee.

Anne Bosma weet verder te melden dat de Algemene Landelijke Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 13 april 2013 in onze regio zal worden gehouden en het regiobestuur en afgevaardigde van het hoofdbestuur zijn in gesprek wat de meest geschikte locatie zal gaan worden.

Onze voorzitter geeft vervolgens aan, dat hij tijdens de regionale algemene ledenvergadering op 17 januari 2013 zal gaan stoppen met het voorzitterschap en dat intussen René de Velde Harsenhorst bereid is gevonden hem dan eventueel op te gaan volgen. Dat kan dan natuurlijk alleen, indien hij tijdens de vergadering door de leden wordt gekozen. René heeft al een paar bestuursvergaderingen meegemaakt. Opgave van een tegenkandidaat is natuurlijk ten allen tijde nog mogelijk. Anne Bosma vertelde dit nu in de zaal, maar alle leden die niet aanwezig zijn, krijgen t.z.t. hierover bericht o.a. per e-mail.

Daarna kon Bart Wiechers nog vertellen, dat het bestuur van de regio Groningen/Drente op 27 april 2013 een busreis gaat organiseren naar o.a. Avifauna, maar daarover krijgt u t.z.t vast nog wel meer informatie.

Hierna volgde de presentatie van dhr. A. Booi en het wordt een cliché, maar ik kan u wel vertellen, als u er niet bij was dan hebt u wat gemist. Dhr. Booi heeft de gave om bijzondere momenten op een uiterst fraaie wijze vast teleggen en zelfs bij het laten zien van een paar foto’s van een mannetje huismus raakt hij niet uitgepraat over zoveel schoonheid.

De door mij op deze site getoonde opnames zijn niet van deze fotograaf, maar geven een idee welke vogelsoorten (maar ook andere dieren kwamen aan bod) we te zien kregen. Het aanbod aan foto’s was enorm gevarieerd en gebruik makend via de schoonheid van de vier seizoenen kwamen er allerhande mooi beelden voorbij.
Na een pauze ging de presentatie verder, die door een ieder bijna ademloos werd gevolgd, maar om 22.10 uur bedankte onze voorzitter dhr.Booi voor deze indrukwekkende presentatie.

Hij vermelde nogmaals de datum van de volgende bijeenkomst, 17 januari 2013, dat is dan de jaarvergadering van de regio. Tenslotte bleef het nog lang gezellig.

Nu is de Sint nog in het land, maar al vrij snel komen we in de buurt van het kerstfeest, dat traditioneel opgesierd wordt met allerhande vormen en soorten groen.
Omdat er nu nog geen sneeuw ligt is het misschien een kans om al vast wat materiaal uit de tuin te snoeien en klaar te zetten voor later om het te gaan gebruiken voor het versieren van menig plekje in uw woning.


En dan nog even dit:

Alweer zo’n fraaie wijsheid op een oud tegeltje, misschien wel heel goed passend bij de decembermaand.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC