De actualiteit van gisteren

21 november 2012 - Eén week voor Sinterklaas ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
06-12-2012

Beste regioleden,

Al vanaf het schrijven voor de Nieuwsbrief en later voor deze website, heb ik me voorgenomen om niets over politiek te gaan vermelden. Politiek is een kwestie van persoonlijke keuze en voorkeur en ik hoor dan niet mijn eigen politieke beweegredenen te gaan ventileren. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat ik af en toe wel een mening heb en die laat ik heus wel duidelijk merken. Ik kwam laatst bovenstaand plaatje tegen en vond dat heel toepasselijk voor de zaken die op dat moment speelden. Ik kan het dan ook niet nalaten om dit plaatje met u te delen, het geeft namelijk feilloos aan, dat het bouwen van een brug door twee mensen nog een heel precieze klus is, die je niet zo maar even snel kunt doen. Legt een van de twee mensen de laatste steen wat te vroeg, dan kunnen ze alle twee opnieuw beginnen!

Wat hebben deze drie foto’s met elkaar te maken? In de Leeuwarder Courant van 7 november j.l. stond een artikel, dat binnenkort jonge haantjes niet langer behoeven te worden vergast, als ze net uit het ei zijn gekomen. Er is een methode ontwikkeld, waarmee in het ei het geslacht van het kuiken al kan worden vastgesteld. Volgens dat artikel zou dat kunnen betekenen, dat de komende 4 jaar er zo’n 100 miljoen hanenkuikentjes niet hoeven te worden vergast. Het is mij niet helemaal duidelijk wat er dan met die eieren met die haantjes er in gaat gebeuren, maar die zullen dan wel niet verder worden bebroed of zo.

Zou deze methode ook werken voor eendeneieren of eieren van andere Aviornissoorten? Voor de houders van stootvogels en uilen, als ook andere vleesetende soorten en ook zoog dieren is het wel sneu, want het goedkope voedsel, bestaande uit eendagskuikens, zal dan wel eens een stuk duurder kunnen gaan worden. Of niet meer te verkrijgen zijn, want dit materiaal was tot nu toe uitval van de pluimvee-industrie.

Een paar dagen later, op 13 november 2012, stond ook in dezelfde krant dat het veel te goed gaat met de bevers. Er zijn er nu al 600 in Nederland en als er niets gebeurt zijn dat er over 20 jaar waarschijnlijk zo’n 7000. Nu zou dat allemaal niet zo erg zijn ware het niet dat de bevers nu al voor overlast beginnen te zorgen. Deze mooie dieren graven gangen en holen in beschermende dijken en dat is niet zo prettig. Volgens de krant zou er misschien nu al op strategische plekken gezorgd moeten worden dat de bevers door rasters worden tegengehouden om hun graafwerkzaamheden voort te zetten.

Dan denk ik en dat schrijf ik dan op: Iemand moet toch van te voren geweten hebben dat bevers holen graven en dammen bouwen in waterrijke gebieden? Als die gebieden dan gevuld zijn met bevers, gaan er een paar betere en lege plekken opzoeken om zelf een territorium te maken. Dan kunnen we in Nederland toch wel begrijpen dat ons kleine landje niet zo heel goed geschikt is voor meer dan een paar bevers? Hebben die enthousiaste lieden, die aan het beverplan zijn begonnen, dan niets geleerd van de geschiedenis? Jaren geleden werden de allereerste broedgevallen van de grauwe ganzen in Nederland bejubeld!

Man, man, dat was geweldig, konden ze mooi de koppen van het uitlopend riet langs de waterkant opeten, want daar waren ze verzot op! Vroeger waren ze ook broedvogel in ons land en nu waren ze dan eindelijk weer terug, hoera, hoera en toen ging het mis en steeds meer mis en nu gaat het nog steeds erger mis, maar terug kan niet meer, door allerhande vormen van vreemd beleid. Ik hoop dat er nu wel spoedig (niet zo prettig voor de bevers) een goed en afdoende beleid komt om de beverpopulatie niet verder te laten groeien voor het weer te laat is. Geloof het nou maar, later is echt te laat.

Ik hoop dat ik mag aannemen dat u af en toe ook wel eens naar de televisie kijkt. In de journaals maar ook in de krant stond afgelopen zaterdag 17 november, dat Sint-Nicolaas in Nederland is gearriveerd en wel met de (kleine) stoomboot via de Maas in Roermond.
Wel, ik heb heel goed gekeken en het was een waar spektakel en ik hoor het hem nog zeggen, dat vanaf het moment, dat hij voet aan wal zette, ieder kind in Nederland de schoen weer mocht zetten.
Dat betekent, dat er vanaf toen vooral weer ’s avonds voor het slapen gaan druk zal worden gezongen bij de open haard, dichte gaskachel of bij radiator van de centrale verwarming. Voorlopig zal dat nog wel even doorgaan, totdat de Goedheiligman Nederland weer heeft verlaten op 6 december.

Regiobijeenkomst

Iets eerder, namelijk op donderdagavond 29 november a.s. houden we weer een regionale bijeenkomst in de grote zaal van Café/Restaurant Overwijk in Tijnje, welke zoals gewoonlijk om 20.00 uur begint.

Dhr.A.Booi uit Gees zal een presentatie houden met vele, door hem zelf gemaakte natuuropnames, welke allen vanaf de verharde weg zijn gemaakt en dat is best curieus te noemen.

Vele foto’s worden immers vaak gemaakt vanuit diverse vreemde en/of doeltreffende schuilhutjes, deze opnames zijn niet op een dergelijk manier tot stand gekomen.
De getoonde foto’s zijn denkbeelden van mij, in werkelijkheid zullen er wel heel andere te zien zijn. Laat u verrassen en komt dat zien!! Bovendien is het een goede gelegenheid om bij te praten met andere regioleden.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC