De actualiteit van gisteren

09 oktober 2012 - Hoe krijg je leden in beweging?

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
05-11-2012

Beste regioleden,

Het is herfst, vandaar dit plaatje.

Op 27 september waren we bijeen op de eerste regiobijeenkomst van het seizoen 2012/2013 in Tijnje en daar waren zo rond de 25 bezoekers (excl. bestuur). Naast Dhr. S. Boersma uit Stiens, die deze avond zou vullen met een uiteenzetting over de ganzentrek, was ook Bart Wiechers, voorzitter van de regio Gr./Dr. aanwezig. Onze voorzitter, Anne Bosma, opende om klokslag 20.00 uur de bijeenkomst, was blij een ieder te zien, zowel de “vaste kern”, als ook speciaal de gasten. Tegelijkertijd was onze voorzitter wat teleurgesteld, want hij had gehoopt dat er veel meer leden in de zaal aanwezig zouden zijn. Hij had immers zo’n 200 leden speciaal een mail gestuurd om elk aan deze avond te herinneren, maar daardoor waren er helaas niet meer mensen in de zaal.

Anne vond het ook bijzonder vreemd, dat geen van de nieuwe leden, die allemaal een speciale welkomstbrief hadden gekregen (per post in de bus) aanwezig waren noch hadden gereageerd op zijn schrijven. Het bevreemdde onze voorzitter tenslotte, dat er ten tijde van de ruilbeurs van regio Gr./Dr., onlangs gehouden in Ruinen, zo heel weinig Friese leden te zien waren en dat ontlokte hem de vraag: “Heeft het dan eigenlijk nog wel zin om een ruilbeurs te houden?” Hij doelde daarmee op het feit, dat we per noordelijke regio om het jaar een beurs organiseren en volgende jaar is onze regio weer aan de beurt. In het algemeen zou je ook kunnen zeggen, heeft het nog wel zin om door te gaan waar we mee bezig zijn? Wij, als bestuur, vinden nog steeds van wel, maar gezien de soms tanende belangstelling wordt het vaak wel heel moeilijk om door te gaan.

Voorlopig echter zetten we nog maar weer de schouders er onder en gaan nog even verder. Zo, lang verhaal was dat!

We doen deze winter ook weer wat aan promotie en daaraan kan men zien dat we de vereniging en de regio nog steeds serieus nemen en zullen blijven proberen meer leden te werven. Immers, meer leden, meer stemmen en met meer mensen staan we sterker in de verdediging van zaken die zich tegen onze liefhebberij kunnen keren.

Op de foto ziet u ons regiobestuurslid Sijbrand Dijkhuizen, sinds kort belast met de regiobestuurstaken “leden-administratie”en “leden-promotie” en hij staat naast een scherm, waarin/waarmee de Aviornis promotiefilm wordt vertoont. Dit scherm, zoals getoond op de foto, staat geplaatst in de winkel van Welkoop te Leeuwarden van 29 sept. tot 13 oktober en in de winkel met dezelfde naam (Welkoop dus) van 13 okt. tot 27 okt. in Sneek.

Het scherm staat er niet alleen, er om heen zullen nog de veelkleurige grote banners te zien zijn als ook het grote spandoek alsmede folders etc. Tijdens deze reclamecampagne kunnen jonge leden een jaar lang lid worden voor de halve prijs! Naast deze poging om meer gelijkgestemde mensen te vinden in een winkel gaan we ook nog weer proberen “zieltjes” te verkrijgen tijdens diverse pluimveetentoonstellingen in de provincie in herfst en winter.

Voordat dhr. S.Boersma iets ging vertellen over de brandganzen, die hij had gezien o.a. op Spitsbergen, organiseerden we nog een ronde: “Vraag en Aanbod” waarin het aangebodene en het gevraagde helaas niet op elkaar aansloot.

S.Boersma, hier aan tafel achter zijn laptop, (zo gaat dat tegenwoordig, er komt helemaal geen projector met dia’s meer aan te pas) begon te vertellen dat hij een expeditie naar Spitsbergen had gedaan in 2010, naar het Artic centrum aldaar, waar het wemelt van studenten, van overal uit de wereld, die er “poolstudies” doen. Hij was daar om mee te helpen bij het onderzoek en het ringen van daar verblijvende brandganzen. Van de brandganzen bestaan verschillende trekroutes, maar hij noemde de route van en naar Spitsbergen. Hij vertelde, dat het onderzoek naar o.m. de trek van deze vogels is vergemakkelijkt door het gebruik van de, van een grote afstand afleesbare, grote gekleurde ringen om beide poten.

Doordat er gewerkt wordt met zowel anders gekleurde ringen aan elk van de poten, met daarop cijfers of letters, zijn er zeer veel combinaties mogelijk. Er worden soms ook wel vogels van een zender voorzien, op die manier kan men in korte tijd zeer veel informatie verkrijgen, echter de levensduur van de batterij, als ook het hele apparaatje is maar kort. Vandaar dat deze grote kleurringen nog steeds gebruikt worden.

Er laaide even korte tijd een zeer levendige discussie op in de zaal tussen de heer Boersma en enthousiaste leden over de tegenwoordig aanwezige veel te grote aantallen ganzen op het Friese “boerenland”, maar gelukkig doofde dat ook weer snel, wat over die veel te grote aantallen raak je natuurlijk met deze enthousiaste vogelman nooit uitgepraat. Boersma liet ons aan de hand van vele plaatjes de levenscyclus van de ganzen zien, als watervogelliefhebbers kennen we die al wel, maar wij natuurlijk niet bij stilstaan zijn de gevaren waaraan de ganzen op de eilanden van Spitsbergen worden blootgesteld. Als tijdens de gehele terugreis in het prille voorjaar naar het broedgebied richting de poolcirkel te veel tegenwind heerst, zijn de vogels te zeer uitgeput en hebben te weinig conditie om aan het voortplanten te beginnen. Hetzelfde geld ongeveer voor de weersgesteldheid van dat moment, want als het in de broedgebieden te laat begint te dooien, wordt de tijd om de jongen groot te krijgen te kort.

Als de ganzen dan eenmaal zijn gaan leggen, dan zijn er weer andere gevaren, die de gehele cyclus in het honderd kunnen gooien. De ijsbeer en de poolvos, maar ook grote burgemeester (meeuw) en de sneeuwuil zijn de predatoren daar op de toendra’s van Spitsbergen. Om de broedende brandganzen op hun nesten goed te kunnen observeren, waren er naast de nesten van ver afleesbare tekens geplaatst, die vanaf een soort houten uitkijktoren van een grote afstand te bekijken waren. Echter, de ijsberen liepen daar gewoon los, kwamen overal en als je dan op zo’n hoge post zat en de ijsbeer wilde voorlopig niet doorlopen, dan moest je daar soms lang op die toren bivakkeren.

Het basiskamp was voorzien van een omheining van stroomdraad met een heel hoog voltage, maar de toiletvoorzieningen waren daar buiten gesitueerd en er moest dus altijd een geweerdrager mee voor iemand vanwege een grote boodschap! Andere alarm en schrikmiddelen waren er ook wel, want een ijsbeer schieten kon natuurlijk niet zo maar, vanwege de beschermde status. De predatiedruk op de brandganzen was erg hoog, het kon zo maar gebeuren dat er van de 500 nesten er maar 35 grote en vliegvlugge jongen hadden opgeleverd en dus succesvol waren. Er waren veel grondnesten, maar ook nesten op grote hoogte kwamen voor.

Vogelsoorten, die daar geen zeldzaamheid zijn, waren o.a. de rosse franjepoot en de koningseider, maar ook de kanoet, ivoormeeuw, paarse strandloper en steenlopers kon je daar zien. Verder de toendra in kwam je ook de kleine rietganzen tegen, die daar in 2010 nog 100% broedresultaat hadden, echter toen de ijsberen de jaren daarna de toendra anderhalve kilometer dieper in trokken, waren de resultaten tot 0% gereduceerd. Om de brandganzen te kunnen ringen moest je ze eerst vangen en dat deed men daar ook ten tijde van de rui. Dat gebeurde er op dezelfde manier zoals dat hier soms ook wel gebeurt: alle vogels het water op, dan alle vogels op het water bij elkaar drijven en de wal weer op richting een grote fuik. Vogels vangen, wegen, meten, ringen, bloed afnemen o.a. vanwege ziektes (zoals de vogelgriep) en alles goed registreren, oude vogels, jonge vogels etc.

Spitsbergen ligt niet zo ver meer van de poolcirkel en het was dus helemaal niet vreemd dat je daar ook deze dieren tegen kwam. Al met al een mooi presentatie met hele mooie foto’s van mooie landschappen, dieren, vegetatie, bergen, beren, ijsbergen en luchten.
Onze voorzitter, Anne Bosma, bedankte S. Boersma voor zijn mooie uitleg over zijn werkzaamheden daar op dat verre, koude (+/- 3 graden en soms vorst) en mooie gebied en de aanwezigen sloten daarbij aan met een flink applaus.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 29 november en de landelijke algemene ledenvergadering is in 2013 op 13 april en de voorzitter wilde weten of er van de aanwezige leden suggesties waren vanwege de te kiezen locatie, want onze regio is dan weer aan zet om deze gebeurtenis te organiseren. Bij de rondvraag werden geen vragen gesteld, zodat de voorzitter rond 22.40 uur de bijeenkomst kon afsluiten.

En dan nog even dit:Het is herfst en ik vond laatst dit tegeltje met wijze spreuk,
waarschijnlijk uit 1877 en die wilde ik u niet onthouden.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC