De actualiteit van gisteren

22 januari 2012 - Terug- en Vooruitblikken ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden, 

Voorafgaand aan de regiobijeenkomst van 19 januari was er nog een zaak, waar u alles over hebt kunnen lezen in de kranten en in de journaals op TV hebt kunnen zien. Op vrijdag 13 januari 2012 loopt een immens cruiseschip op de rotsen vlakbij een eiland voor de kust van Italië, kapseist en zinkt voor de helft. De oorzaak lag bij de kapitein met een veel te groot ego, die wel heel veel regels aan zijn laars had gelapt, met vele slachtoffers tot gevolg.

In de nacht van 15 op 16 en de daaropvolgende nacht gaat het zowaar even licht vriezen en blijft bij lage dagtemperatuur de rijp lang liggen. Of dit de eerste symptomen zijn van de “horrorwinter” zou moeten blijken, echter enkele dagen later waren de temperaturen al weer bijna 10 graden hoger!

 Wat je dan wel had bij die lage temperaturen was de hele mooie, heel lang durende, bloedrode zonsondergang.

De regiobijeenkomst op donderdagavond 19 januari 2012 was tevens de regiojaarvergadering. Helaas en ik kan het niet anders zeggen, er waren slechts 22 bezoekers op deze avond. Het is natuurlijk bijzonder fijn dat onze vaste kern, de vertrouwde leden, aanwezig was, maar als er maar 22 zijn, wil dat zeggen, dat er 173 leden beslist niet zijn en dat is jammer!

Onze voorzitter, Anne Bosma, opent de bijeenkomst en verwelkomt iedereen en in het bijzonder dhr. Paul Balding, die deze avond gaat vertellen over de bestrijding van ongedierte. De voorzitter kijkt in de zaal en ziet wederom geen nieuwe leden. Hij haalt even aan, hoe belangrijk de sponsoren van onze website zijn, immers door hun bijdrage hebben wij een mooie financiële positie, waarmee we leuke dingen voor de leden kunnen doen.

We hebben gemeend ook dit voorjaar nog een keer een promotiestand op te moeten gaan bouwen tijdens een pluimveeshow begin februari en Anne vraagt wie er dan eventueel wel die stand tijdelijk en kortstondig wil gaan bemannen. Zowaar, er is animo en er zijn twee kandidaten.

Onze voorzitter noemt het aanstaande vogelsymposium op 11 februari 2012, georganiseerd door o.m. Aviornis International Nederland in Alphen aan den Rijn en vraagt of er belangstellenden voor zijn. Er is inderdaad een gegadigde en uw redacteur gaat ook, dus er kan in ieder geval gecarpoold worden. Mochten er meer liefhebbers zijn, dan even melden bij regiosecretariaat, je moet je echter wel vóór 31 januari ’12 opgeven (zie boekje van december 2011, blz. 73).

Na de geanimeerde rubriek “vraag en aanbod” en de mededeling dat het vernieuwde watervogelboek weer later zal worden uitgegeven, komt onze voorzitter met nog een
paar mededelingen.

Wij kennen in het bestuur eigenlijk geen systeem van aftreden, maar Anne geeft te kennen dat we als bestuur op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter, want bij de volgende regio-jaar-vergadering wil hij graag de voorzittershamer aan iemand anders over dragen. Mochten er regioleden zijn, die er voor voelen om het bestuur te komen versterken met het voorzitterschap, laat het ons weten!
Ik weet het, het is misschien een wat onbezonnen vraag, maar het zou toch kunnen zijn dat er leden zijn die al tijden zitten
te popelen?
Een voorjaarsbusreis naar de ontwerper van het Lundivoer zit er ondanks alle pogingen van Anne niet in, maar hij geeft een aantal andere mogelijkheden, waarvan uiteindelijk voor een trip naar Duitsland wordt gekozen en hij zal beginnen met de voorbereidingen daarvoor. T.z.t. zult u hier op deze site er wel meer over kunnen lezen, als er later meer over bekend wordt; we houden u op de hoogte!

Tijdens de financiële besprekingen is de kascommissie van oordeel, dat het weer perfect voor elkaar is, helaas lagen de jaarcijfers niet op tafel, maar aangezien er verder geen commentaar was, werd financiële gedeelte goedgekeurd. De nieuwe kascommissie wordt benoemd en uit de cijfers van de ledenadministratie blijkt dat er aan het begin van dit jaar 195 leden in onze regio zijn.

Na een overzicht over het afgelopen jaar van mij komt dhr. Paul Balding aan de beurt, om ons alles te vertellen over dieren, die we liever niet in en om het huis willen hebben.
Hij is oorspronkelijk een Engelsman en dat merk je wel aan de manier waarop hij zijn presentatie brengt. Op een typische humoristische manier vertelt hij over de
levenswijze en de bestrijding van bijvoorbeeld de bruine rat. Deze dieren moeten blijven knagen, omdat hun tanden altijd maar door groeien. Zelfs het hardste plastic is niet bestand tegen hun scherpe tanden, echter door koperdraad komen ze niet. Paul Balding heeft een hele reeks aan attributen meegenomen en aan de hand van een groot aantal voorbeelden van allerhande vallen en vangkooien laat hij ons zien hoe je ratten kunt vangen en verdelgen.

Ook de vergiften komen aanbod, evenals de vallen en andere oplossingen om de veel kleinere muizen te vangen en te doden. Voor de muizen waarschuwde hij ons in het bijzonder, omdat deze dieren door zeer kleine openingen kunnen kruipen. Paul Balding had eigenlijk wel voor elk probleem een oplossing paraat.

Op deze foto demonstreert hij een ingenieuze kastval, met aan weerskanten een opening met een klep, waarmee verwilderde katten gevangen zouden kunnen worden.
De ongediertebestrijder gunde ons een blik in het leven van de immer onder de grond levende mol aan de hand van grote gekleurde platen en liet ons zien met welke ingenieuze vangmiddelen deze insekteneters getrappeerd kunnen worden. “Een mol eet geen groenvoer, mochten er in uw moestuin groenteplanten omhoog komen,”vertelde hij, “dan komt dat niet omdat de mol groente bezig is te eten, maar omdat het diertje onder de planten door graaft om wormen en ander gedierte te vangen”.
Ook insekten passeerden de revue en bij elk beestje werd de levenswijze en de bestrijding uitgelegd.
Zo leven de wespen slechts 1 jaar en alleen de koninginnen overleven de winter om in het voorjaar opnieuw een nest te gaan bouwen. De werksters, die daarna worden geboren, helpen mee om het nest steeds groter te maken. Over de steenmarter wist de spreker van deze avond nog te vertellen, dat dit sluwe en soepele beest verzot is op eieren en in staat is om rechtstandig tegen een stenen muur omhoog dan wel omlaag te kunnen lopen. Het vangen en verdelgen van dit dier is echter bij de wet verboden, het weren – er voor zorgen dat dit beest er niet in komt- mag wel!
Na een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar, een rondvraag en een stevige hartige hap werd nog een tijdje gezellig na-, en bijgepraat.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC