De actualiteit van gisteren

4 januari 2012 - We beginnen het nieuwe jaar met frisse moed ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden, 
Het nieuwe jaar 2012 is begonnen en al weer een paar dagen oud als u deze regels leest. Wij, het bestuur van uw regio, beginnen met frisse moed aan een nieuw jaar met nog een heleboel blanco bladzijden, welke we maar al te graag goed voor u willen invullen! Wij wensen u, om maar eens met wat anders te beginnen, (alsof u het nog niet van een ander hebt gehoord) een héél gelukkig en gezond 2012!

Hopelijk wordt dit jaar (om maar eens een deur open te gooien) een wel heel vruchtbaar jaar voor de vogels van uw hobby! Meteen in het fonkelnieuwe jaar maar twee minder goede berichten: nog vóór het einde van het jaar uitgeschreven uit ons ledenbestand K.J. de Haan, Sânbuorren 39 te Oudega en het vernieuwde watervogelboek laat helaas nog even op zich wachten.

Het lukt niet altijd, om informatie, die ik soms uit de krant haal, op deze site met u te delen. Gewoonweg, omdat er op dat moment even geen tijd en geen plaats voor is.
Dus vertel ik u nu, dat er op 16 december van het vorige jaar een stukje in de krant stond over de laatste ultieme poging om de populatie korhoenders op de Veluwe te gaan redden. Er zouden, ondanks verwoede pogingen predatoren als het verdelgen van vos en kraai nog slechts 4 hanen en 11 hennen in het gebied rondlopen en dat is voor een gezond voortbestaan absoluut te weinig. Daarom wordt er voor de allerlaatste maal nog flink wat euro’s tegenaan gegooid om met behulp van een aantal buitenlandse vogels de stand uiteindelijk te verbeteren. Lukt het dan nog niet, dan is het “einde
verhaal”

Omdat het aan het einde van het vorige jaar zo mooi droog was in de landerijen en de agrariërs nog lang op het land konden zijn om het te bewerken en te maaien, kon ik een andere hobby nog even uitoefenen, namelijk het vangen van mollen.
Om dat goed en efficiënt te kunnen doen is het van belang dat het grasgewas lekker kort is en de bodem niet te droog zodat in een oogwenk duidelijk is waar de deugniet zich vaak langs begeeft.
Als je dan op de juiste plekken de vangmiddelen hebt geplaatst, heb je ze meestal snel te pakken! Met de nadruk op:“meestal”.

 

Bijvangsten zijn er soms ook, zoals een dikke veldmuis of een wezeltje, echter een witte mol heb ik nog nooit kunnen vinden. Wel had ik laatst zo maar een paar “woelratjes” te pakken, een diersoort waar ik ooit wel eens van had gehoord, maar nog nooit had gezien, laat staan in klemmen had gekregen en ik doe dit werk al een behoorlijke tijd! Ik vond het zo bijzonder, dat ik ze heb laten prepareren (opzetten op een plankje) en hier staan ze samen op de foto, hoewel ze apart (met een paar dagen er tussen) zijn betrapt! Ietsje groter, maar niet veel, dan een mol, kunnen ze door hetzelfde gangenstelsel en dat is hen fataal geworden.

Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari in Tijnje
Geweldig bruggetje naar het volgende onderwerp: de nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari a.s. U weet het langzamerhand maar al te goed, de jaarvergadering van onze regio, alwaar we de financiële zaken de revue laten passeren, ander zaken aan de orde komen, waar u gratis koffie krijgt en waar we tezamen een gratis nieuwjaarsborrel drinken! Daarna komt er iemand uitleggen, hoe je ongedierte het beste kunt bestrijden.
Dat is nieuw, d.w.z. het is nieuw dat er een persoon komt. Meestal vertonen we een videofilm of i.d., waarbij we dan eerst een partij worstelen met het aanzetten van de apparatuur om vervolgens de film maar moeizaam aan de praat te kunnen krijgen.
In het nieuwe jaar gaan we daar eens verandering in brengen en we hebben Dhr. Paul Bolding uit Nieuwolda bereid gevonden om ons eens het e.e.a. over de bestrijding van lastig gedierte te komen vertellen. Dhr. Bolding is van oorsprong een Engelsman, maar u kunt er gerust van uitgaan, dat hij goed is te verstaan en heel veel weet van de aanpak van lastige plaagdieren.

Het véél te grote aantal wilde ganzen in Nederland zullen we het op een later tijdstip wel eens aan de orde brengen. Er is een Nieuwe wet Natuur in de maak, dat heb ik al eens genoemd en ik heb goede hoop, dat er in die wet zaken staan, waarmee de overlast van die veel te grote hoeveelheden ganzen voor eens en voor altijd van de baan is.
Want laten we eerlijk zijn, al hoe mooi deze vogels ook mogen zijn, hoeveel vliegtuigen vol, met naar verre bestemmingen reizende passagiers, moeten er eerst verongelukken, voordat er eindelijk eens kordaat wordt opgetreden tegen de rondom de luchthaven verblijvende ganzen?

Er zijn al een aantal keren ganzen in vliegtuigmotoren terecht gekomen en daar kunnen vliegtuigmotoren beslist niet zo heel goed tegen, erger nog, ze gaan er van kapot!
Vliegtuigmotoren zijn namelijk niet gemaakt om er een hele wilde gans in op te vangen, nee, dergelijke motoren zijn gemaakt om er een vliegtuig mee in de lucht te houden!
Als een grote zilveren vogel een botsing krijgt met een grote grauwe vogel, dan loopt het vaak niet goed af, voor beide!

Hoe dan ook, komt allen tezamen op donderdag 19 januari ’12 in de grote zaal van Café-restaurant Overwijk in Tijnje zo rond de klok van 20.00 uur.
Regionale jaarvergadering, die mag u niet missen, hoe meer er komen, des te leuker het wordt! U krijgt een Nieuwjaarsborrel en professionele uitleg over plaagdierbestrijding!


O ja, nog een vraag van Hoeke Vellinga, één van onze regioleden: “zijn er in onze regio nog meer liefhebbers van pauwfazanten en tragopanen”?
Hij zou er heel graag ervaringen mee willen delen!
 

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC