De actualiteit van gisteren

11 december 2011 - Leuke en minder leuke ervaringen .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden, 

Waar waren we gebleven? Het begon deze maand voor de verandering maar eens stormachtig, met heftige buien met regen en forse hagel, daar moesten we met z’n allen natuurlijk wat aan wennen na de rustige novembermaand.

Dan waren er in het afgelopen jaar wat leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, t.w. A.Mulder Waaksens, J.L.Kuiper Heeg, E.v.d.Heide Heeg, J.Dijkstra Nijland, S.Gaastra Jutrijp,
J.de Groot Hijlaard en M.Hoogenberg Wijnjewoude.

Bijeenkomst 24 november
Op donderdagavond 24 november was er weer een regiobijeenkomst in Tijnje, alwaar Bart Wiechers een presentatie gaf over zijn reis door IJsland. Maar daar komen we zo wel op.
Onze voorzitter, Anne Bosma, opende de bijeenkomst om 20.00 uur. Er waren 27 bezoekers in de zaal aanwezig en de voorzitter heette ze allemaal welkom, inclusief en speciaal Bart Wiechers.
Anne Bosma was een beetje boos, of misschien ook wel wat verdrietig of een mengsel van die twee. Want wat was het geval? Hij had een tijd geleden een mail aan alle leden verstuurd met de vraag:

"of er mensen zouden willen mee helpen zo nu en dan, slechts een paar uurtjes, de promotiestand te bemannen op een beurs of tentoonstelling.
Het doel, zieltjes(= leden) winnen voor onze vereniging"


en hij noemde het zo:

“Vaak zijn er wel leden te vinden, die aangegeven hebben wel wat voor de vereniging te willen doen, als het maar niet een “lang durende” functie is, zoals bijvoorbeeld een bestuursfunctie, want dergelijke bezigheden vind men dan vaak te “intensief”.

Er kwam op de oproep via de mail zegge en schrijve één reactie, 1! terwijl men slechts luttele uren een kleine taak hoeft te vervullen en het is ook nog verschrikkelijk eenvoudig: gewoon aan anderen vertellen hoe mooi deze hobby is.

Dat viel onze voorzitter toch wel heel bitter tegen van al die enthousiaste leden, die trots zijn op hun club, echter het winnen van nieuwe leden maar weer aan het bestuur overlaten. Persoonlijk heb ik wel eens het gevoel, maar dat is mijn eigen mening, dat

“samenwerken soms een soort vervelende ziekte is geworden, waaraan men liever niet wil lijden!”

Als u ziet wat er het afgelopen jaar aan leden is vertrokken, (7 maar liefst) kunt u zich wel voorstellen, dat wij het winnen van nieuwe leden erg belangrijk vinden, zoals te ook zien op deze foto van een kleine promotiestand tijdens een pluimveetentoonstelling in Augustinusga van 8/10 december j.l.

Was er nog meer? Ja, de regiojaarvergadering is op 19 januari 2012, daar maken we dan een speciale avond van en het nieuwe (vernieuwde) watervogelboek is hopelijk rond de Kerst verkrijgbaar en zal dan 2 euro duurder zijn (€ 60). Verder bestaat er een plan om dit voorjaar, vóór 1 april, een busreis te gaan maken naar o.a. de ontdekker van het Lundivoer in Duitsland.
Bij de rubriek: “Vraag en Aanbod” was niet veel te melden, zodat onze presentator over zijn reis kon gaan vertellen.

Bart Wiechers, hier links op de foto, die de avond verder zou vullen, naast bestuurslid Syb Dijkhuizen, die onze promotiestands tegenwoordig opbouwt en het rooster van de bemanning regelt. Het bezoek aan dit enorm grote eiland IJsland was in mei/juni 2009 en het weer was toen zo ongeveer van “de jas kan aan en soms wel even uit” maar op de toppen van de hoge bergen lag nog wel hier en daar wat sneeuw.

Wat ons verder opviel, bij het zien van al die mooie foto’s tijdens deze anderhalf uur durende presentatie, was de enorme uitgestrektheid en soms onherbergzaamheid van dit giga-eiland. Deze tocht, georganiseerd door en onder leiding van Peter Kooy, was natuurlijk hoofdzakelijk bedoeld om daar vogels te spotten, welke bij ons in Nederland slechts mondjesmaat in avicultuur worden gehouden.Dat lukte vaak heel goed, want soms zwommen de harlekijneenden, brilduikers, ijseenden, koeten, alken, zwanen en vele anderen zo maar langs de weg, net zoals bij ons de wilde watervogels. Water was daar genoeg te zien, evenals de bekende geisers en de vele, soms indrukwekkende hele hoge watervallen. Dit zijn overigens de bekende trekpleisters voor alle toeristen en de groep van Bart heeft soms ook deze plaatsen bezocht. Toch wel bijzonder om te zien dat men daar zomaar een verwarmd buitenbad heeft en op andere plekken om de zoveel tijd kortstondig een enorme waterzuil uit de bodem omhoog spuit!Persoonlijk ben ik erg onder de indruk geraakt van de vele foto’s met hele fraaie vergezichten van een enorme leegte. Een fenomeen dat we hier, in ons kleine, overvolle en overgereguleerde Nederland amper meer kennen; wat zul je daar tot rust kunnen komen! En als je dan bijzonder uitgerust bent, ga je op zoek naar die mooie vogels, om er weer opgewonden over te geraken! Maar schrik niet, ook daar komt de grauwe gans voor, al zag ik op de foto’s niet zulke enorme aantallen als in ons land. Als afsluiting van zijn mooie verhaal over de reis over IJsland vertelde Bart ons nog, dat een dergelijke kleine vakantietrip zo rond de € 2500 kostte.

De voorzitter bedankte de spreker voor zijn fraaie uiteenzetting en sloot de bijeenkomst om even over half elf.

Het loopt zo langzamerhand richting de feestdagen (Kerst en Oud en Nieuw) en de eerste tekenen zijn al te zien.
De Kerstversieringen zijn al overal te verkrijgen en wanneer je zo ’s avonds langs de huizen rijdt, kun je ook al verlichte en versierde zaken als bomen, takken e.d. zien.

 

 


Het is nog wat vroeg, maar het geeft wel sfeer in deze “donkere dagen voor de Kerst”.
Aan de andere kant, ach, als dat nou bijdraagt aan een gevoel van behaaglijkheid, wat zou het!
Oh ja, nog een eigenaardig nieuwtje: afgelopen voorjaar vermeldde ik dat bij Bouwe Graansma bebroede nandoe eieren waren gestolen. Ze konden destijds bijna uitkomen, volgens Bouwe.
De dieven hebben er zeker niets mee kunnen aanvangen, want kort geleden(na een half jaar) lagen ze weer bij de vogels in het perk, op twee na! Vreemde zaak hč?
 

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC