De actualiteit van gisteren

1 oktober 2011 - September, een maand vol activiteiten ....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden, 

Welkom in onze regio, J.F.Papma, Peinserweg 6, 8811 HK Ried.

Ruilbeurs Burgum
Alle leden, alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben om de tweejaarlijkse ruilbeurs tot een succes te maken, al die mensen, heel hartelijk dank! Ook dank aan al die andere mensen, leden ook, die zijn gekomen, om met of zonder vogels de nieuwe grote hal van B&J even voor een paar uurtjes om te toveren tot een plek waar het goed toeven was.
Want dat was de bedoeling, dat was de doelstelling, leden bij elkaar te krijgen om bij te praten, al of niet met vogels.

We kunnen dus wel stellen dat het geslaagd was tijdens die ruilbeurs op zaterdag 17 september ’11 in Burgum-West. Ik denk dat we wel zo’n 100 man gezien hebben en geschat een 250 vogels. De locatie was dezelfde als twee jaar geleden en toch ook weer niet, want deze keer mochten we het voorste gedeelte van de nieuwe loods (pal naast de andere) gebruiken. Dat was super! Wat een ruimte, wat een luxe, het ontlokte onze voorzitter zelfs de kreet: “ Wij konden wel eens de mooiste ruilbeurslocatie van alle regio’s hebben!”

Kijk, zo gezellig was het dus en de bezoekers kwamen “van heinde en ver”, uit diverse regio’s. Dat maakt dan zo’n bijeenkomst zo aantrekkelijk. Het grootste deel van de meegebrachte vogels waren, bijna traditiegetrouw, watervogels, want die worden eigenlijk ook het meeste gehouden. Een klein aantal ganzen en zwanen was er te bewonderen en er waren ook enkele hoenderachtigen en zelfs een paar duivensoorten, weliswaar de kleinere, maar toch, ze waren er wel.

Zeer bijzonder was ook deze vogelsoort, de zwarte ral, (2x), meegebracht door de voorzitter van de regio Zwolle. Hij brengt wel vaker bijzondere vogels mee, zoals ook de Oost-Indische witkeeltalingen deze keer. Het is altijd leuk dat er ook eens wat anders te zien is.

Als dan iedereen is uitgepraat en alles is uitgeruild, dan moet het geheel weer opgeruimd worden en dat gaat dan met gezwinde spoed en vaste hand en in een scheet is alles weer zoals het voorheen was. Als dank voor het gebruik van de fraaie lokatie krijgt de eigenaar van de hal altijd een attentie van het regiobestuur en dat zien we op de foto door Anne Bosma aan Jac Jager overhandigd worden.

Regiobijeenkomst Tijnje
Op donderdagavond 22 september 2011 werd de eerste bijeenkomst van onze regio gehouden in Tijnje. Daar waren 28 leden, incl. bestuur op af gekomen. Om klokslag 20.00 uur opende de voorzitter Anne Bosma de bijeenkomst en verwelkomde Jan Harteman, die op deze avond zijn reis door Brazilië zou toelichten.

  • De voorzitter noemde de datum voor de eerstvolgende Algemene Landelijke Ledenvergadering, 12 april 2012 en regio Limburg zal voor de organisatie zorgdragen.

  • Vervolgens krijgt ons lid Hr. Kamminga de kans om e.e.a. uit te leggen omtrent de tentoonstelling van de Pluimveevereniging “de Eikoer” met daarbij de oproep om vooral watervogels in te sturen en hij deelt daarvoor inschrijvingsformulieren uit.
    Het staat natuurlijk een ieder vrij om te doen wat men wil, echter de vereniging Aviornis propageert het keuren en tentoonstellen van Aviornisvogels niet.

  • Jan Harteman wijst nog even op het “Trinidadprojekt”, het projekt waarmee onze vereniging gaat proberen middels hier verkregen gedoneerde vogels, in Trinidad de daar reeds uitgestorven Bahamapijlstaarten en witwangfluiteenden weer te introduceren.

  • Na de rubriek “Vraag en Aanbod” met veel vraag en weinig aanbod, kwam Jan Harteman nog met de mededeling dat het tweede vogelsymposium in 2012 in Alphen a/d Rijn zal worden gehouden op 11 februari.

Soortgelijke foto’s met o.a. capibara’s, een tapir en witwangfluiteenden, maar ook vele, vele andere prachtige opnames kregen wij op het witte doek voorgetoverd door Jan, die een reis naar Brazilië in het natuurreservaat Pantanal had gebracht. Dit drasgebied met een oppervlakte van zo’n 150.000 vierkante kilometer is erg vruchtbaar en voor het allergrootste gedeelte (99%) privebezit.  Er worden 8.000.000 stuks vee gehouden (niet achter een hek) afkomstig van 2500 bedrijven. Een lange, kaarsrechte weg van wel 100 kilometer lang loopt door dit immens grote natuurgebied, dat een werelderfgoed is. Het heeft de rijkste biodiversiteit ter wereld met wel 3500 plantensoorten, 400 vissoorten, 100 zoogdiersoorten, 80 soorten reptielen en wel 650 vogelsoorten.

Foto’s als deze van de Montezuma Oropendola met hun grote hangende nesten werden afgewisseld met vele fraaie opnames van allerlei bijzondere vogelsoorten. Ik heb tijdens de uitleg van Jan Harteman mee zitten schrijven, maar er kwamen zo veel diersoorten voorbij, dat het begon te duizelen, te meer, daar er vele soorten bij waren, waarvan we hier in Europa nog weinig weet hebben, laat staan gezien.

Een ander fenomeen waren de vele kaaimannen, die overal in poeltjes te vinden waren en uiteindelijk eerder bang waren dan aanvallend! Er was dan ook genoeg te eten voor deze dieren, want stond in het regenseizoen 80% van de Pantanal onder water, in de droge periode verdween dat water grotendeels, waardoor vele soorten vogels en ook de kaaimannen aan hun trekken kwamen, omdat dan de vis redelijk gemakkelijk te verkrijgen was.

Op deze foto, met zilverreigers, roze lepelaars en Jabiruooievaars, is goed te zien hoe er gezamenlijk gevist wordt in de kleine poelen. In een heel ander gebied van Brazilië, vele en vele kilometers verder ligt het “Parque Nacional Da Serra da Canastra”, alwaar Jan heeft geprobeerd de daar levende uiterst zeldzame Braziliaanse zaagbek te spotten.
Voorheen waren er veel van deze vogelsoort in dit gebied aanwezig, maar aangezien deze zaagbek voor zijn voeding aangewezen is op zeer helder water en dat lange tijd werd verontreinigd door diamantwinning, liepen de aantallen drastisch terug. Bedenk dan, dat een stel een territorium heeft van een stuk rivier van wel 6 kilometer, probeer dan daar maar eens een spannetje te vinden.

Het is Jan en zijn medereizigers uiteindelijk toch gelukt om meer dan een glimp van deze vogels te zien te krijgen. Het is ook de regering een doorn in het oog dat het met deze watervogelsoort zo slecht gaat en men is nu bezig met het opstellen van een fokprogramma, om daarmee uitsterven proberen te voorkomen. Uit de eerste geraapte eieren zijn intussen twee vogels opgekweekt, die, zoals gelukkig bleek, vrij gemakkelijk aan het eten waren te krijgen. Er is nog een lange weg te gaan om van deze vogels uiteindelijk weer een gezonde populatie te verkrijgen maar deze vogelsoort zal wel nooit bij particulieren te zien zijn.

Het was een mooie avond met prachtige foto’s van flora en fauna uit een ver land en wat is nou mooier dan een spannend reisverhaal! Rond 10.45 werd deze avondbijeenkomst, na dankzegging door onze voorzitter en een welgemeend applaus afgesloten. Het zal u intussen niet zijn ontgaan, we kruipen zo stilletjes verder de herfst in, met alle gevolgen van dien. Het mag dan nu nog wel fraai nazomerweer zijn, het kan ook zo maar anders.

Daarom nog even dit:
 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC