De actualiteit van gisteren

14 augustus 2011 - Regio Fryslân ontwaakt uit de zomerslaap ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden, 

Ziezo, de vakantie zit er weer op!
Het gewone leven gaat weer beginnen; ik zal van nu af aan
weer proberen van allerhande zaken verslag te doen.


 Dingen die ons bezig houden en zaken die ons roeren. Ook al hadden we dan vakantie, alles draaide wel gewoon door.

Nieuwe leden zijn er te verwelkomen.
Per begin juli:
K.Torensma, Trekweg 2, 9074 LE Hallum en
M.Dekker, Tjeerd Nawijnstraat 17, 9245 HH Nij Beets.
Halverwege de maand juli:
Simme Praamstra, Tolweg 66, 9271 HN De Westereen
en begin augustus aangemeld: E.Schotanus, de Blink 4, 8701 LW Bolsward.
Zeer welkom allen als lid in onze regio!!


Begin juni bereikte ons het droeve bericht dat Matty Bosma, de vrouw van onze voorzitter Anne Bosma, was overleden.
Zij was betrokken bij het wel en wee van onze vereniging, zo nu en dan behulpzaam bij festiviteiten en evenementen en ging ook graag mee op een reisje met de bus.
Soms is er zo veel wat we voelen en maar zo weinig wat we kunnen zeggen, maar de ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons leven!

 

Ik heb er al wel eens vaker om gevraagd, al wel meer dan 1 keer, maar als u nou eens wat leuke foto’s hebt of een mooi verhaaltje of een geinige anekdote, geef dat dan eens door, zodat we daar melding van kunnen maken. Natuurlijk, ik vind het mooi werk om wat voor u op deze site te zetten, maar u mag ook zelf wat bijdragen, geen probleem, hoe meer hoe liever. Bovenstaande foto kreeg ik van Jorryt Terluin uit Dronryp, u weet wel waar we vorig jaar de zo gezellige barbecue hebben gehouden in de schuur. Kijk, als je zo veel bergeendkuikens probeert groot te krijgen, dan ben je leuk bezig!

Wat minder leuk ging het bij Bouwe Graansma in Hurdegaryp. Hij stuurde mij een mail, want eind juli hebben daar onverlaten 8 nandoe-eieren uit het nest geroofd, terwijl ze al 4 weken waren bebroed. Bouwe heeft bij de politie aangifte gedaan. Vreemde zaak, hoewel, als je als dief een nandoe wilt hebben is het natuurlijk gemakkelijker een ei te stelen dan een vogel, want die neem je niet zo gemakkelijk mee achter op de fiets, maar het blijft vervelend, zo’n diefstal.

De problematiek rondom het veel te grote aantal overzomerende ganzen in Nederland is in onze vakantie niet opgelost. Dat was ook wel te verwachten, want het is nogal een complex geheel. Dat er 100.000 te veel zijn, staat wel vast, maar op welke manier die moeten verdwijnen en hoe het dan op termijn verder moet gaan, daaromtrent zijn nog geen goede oplossingen aangedragen.Al met al nog een lange weg te gaan, maar intussen heeft een commissie van wijze mannen zich over de gehele zaak gebogen en er zal op termijn licht aan het eind van de tunnel gloren!
Weidevogels krijgen het weer moeilijker, nu de Stichting Faunabeheer een rechtszaak, tegen het gebruik van een felle lamp tijdens de nachtelijke jacht op de vos, heeft gewonnen.


Omdat deze rover moeilijk is te benaderen werd deze vorm van schadebestrijding door de provincie toegestaan, om zodoende schade aan het toch al minder wordende weidevogelbestand een halt toe te roepen.
Echter, deze stichting, die zelf niets beschermt maar alleen anti jacht is, heeft nu uitgevonden dat het gebruik van een felle lamp tijdens de nachtelijk jacht volgens Europese regels niet is toegestaan en de rechter gaf hen(hem) gelijk.
Fijn voor de vos, jammer voor de weidevogels!

Gaan we nog wat doen binnenkort?
Jazeker, nog even geduld, de maand augustus is nog vrij rustig, maar in september gaan we er weer tegenaan. We beginnen met een ruilbeurs op 17 september, speciaal voor u op touw gezet, opdat u in een gezellige ambiance uw vogels kunt ruilen en/of even met collega vogelliefhebbers kunt komen bijpraten.

Ooit zei een van de leden dat dit elk jaar voor hem de mooiste afsluiting van het kweekseizoen was, nou, dan hopen we ook deze keer op heel veel bezoekers.
U kunt ook gewoon even komen om wat informatie uit te wisselen onderling.
Let wel, soms komen de geïnteresseerden helemaal uit Frankrijk naar onze ruilbeurs, zoals twee jaar geleden is gebeurd!

Op donderdag 22 september begint voor onze regio alweer het winterseizoen 2011/2012. De eerste bijeenkomst in Tijnje zal dan plaatsvinden. Voor deze avond hebben we Jan Harteman bereid gevonden om ons te komen vertellen over zijn zoektocht in Brazilië naar de meest zeldzame watervogel ter wereld, namelijk de Braziliaanse zaagbek. Uiteindelijk heeft hij deze vogels gezien, dus het belooft een spectaculaire avond te worden. Het zou leuk zijn, wanneer u allemaal kwam opdagen om zijn relaas te beluisteren.

Ik vond nog een oud tegeltje met een andere tekst dan gebruikelijk!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC